Svetaines struktura
2023-01-28

Sveikiname Dominyką Cinauską

2013-05-01

Diplomas CinauskuiSveikimame Dailės skyriaus 6d kl. moksleivį, Dominyką Cinauską,
dalyvavusį III-ajame Respublikiniame saksofonininkų ansamblių festivalyje-seminare
SAKSOFONIJA - 2013 "Širdim į širdį" Mažeikiuose ir laimėjusiam

DIPLOMANTO VARDĄ

Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis