Svetaines struktura
2023-01-28

Informacinis pranešimas

2016-10-24

erasmus plius

2015 m. birželio 22 d.pasirašyta "Erasmus+" programos 1 pagrindinio veiksmo dotacijos sutartis Nr. 2015-1-LT01-KA101-013320 tarp Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos ir Švietimo mainų ir paramos fondo dėl projekto „Komunikacinių – metodinių kompetencijų tobulinimas integruoto kalbinio mokymo plotmėje“ (1 etapas) finansavimo iš Europos komisijos programos Erasmus + lėšų. Projektui skiriama 20 530,00Eur lėšų.

"Erasmus+" pakeitė veikusią Mokymosi visa gyvenimą programą, kuri remia vieną kitą papildančias pagrindines veiklas: tarpvalstybinį ir tarptautinį pavienių asmenų mobilumą mokymosi tikslais, švietimo institucijų bendradarbiavimą, skirtą naujovių ir gerosios praktikos sklaidai bei bendradarbiavimą su jaunimo organizacijomis visame pasaulyje.

„Komunikacinių – metodinių kompetencijų tobulinimas integruoto kalbinio mokymo plotmėje“ (1 etapas) - dvejų metų trukmės projektas, kurio pagrindiniai tikslai:

    • tobulinti/įgyti užsienio kalbos komunikacines ir dalykinės kalbos kompetencijas;

    • kelti mokytojų kvalifikaciją, ugdant dvikalbiam mokymui reikalingus metodinius įgūdžius.

Projekto metu atrinkti mokytojai dalyvaus kalbinės kompetencijos tobulinimo  kursuose Lietuvoje, kuriuose kartu su prancūzų kalbos mokytojomis ir stažuotojais iš Prancūzijos tobulins dalyko komunikacines ir lingvistines kompetencijas. Antro projekto etapo metu, stažuotėse užsienyje, dalyviai išmoks taikyti pagrindinius integruoto mokymo didaktikos principus ir parengs integruotų pamokų modelius. Įgyta mokytojų patirtis ir kompetencijos padės sukurti integruoto dvikalbio mokymo (EMILE) - prancūzų kalbos ir  istorijos, biologijos bei baleto  modelį mokykloje.

Apie projekto eigą daugiau galėsite sužinoti:
http://www.cmm.lt/cms/lt/projektai/erasmus-plius.html
http://cmm4muzos.blogspot.com/

 

Projekto vadovė ir vyr. koordinatorė – Jurgita Kimbirauskienė,

                  projekto koordinatorė – Silvija Pakerytė-Dumpienė,

                  projekto koordinatorė – Kristina Laletina,

                  projekto finansininkė – Vida Rokienė.„Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus +“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą“

Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis