Svetaines struktura
2022-01-25

M. V. KRAKAUSKAITĖS VARDO KLASĖS ATIDARYMAS

2017-09-21

MARIJA VIDA KRAKAUSKAITĖ gimė 1924 m. Kaune. Lankė muzikos mokyklos fortepijono klasę, studijavo Kauno universitete lietuvių kalbą ir literatūrą, Valstybinėje konservatorijoje (dabar Muzikos akademija) baigė muzikos istorijos specialybę. Dirbo Vilniaus dešimtmetėje muzikos mokykloje (dabar M. K. Čiurlionio menų gimnazija) direktoriaus pavaduotoja ir teorinio skyriaus vedėja, dėstė teorijos ir privalomojo fortepijono dalykus. Vilniaus pedagoginiame institute dėstė muzikinio ugdymo metodiką.

Marija Vida Krakauskaitė yra parengusi fortepijono pradžiamokslį „Jaunasis pianistas“, vadovėlius „Muzika“ I – IV klasei (su A. Juozėnu). 1982 m. sukūrė autorinę muzikos mokymo pradinėse klasėse programą, pagal ją parašė muzikos vadovėlius „Lakštutė“ I – IV klasėms ir mokytojams skirtas metodines knygas. V. Krakauskaitė yra parengusi muzikos mokykloms skirtų solfedžio, muzikos literatūros vadovėlių, metodinių leidinių. Ji viena pirmųjų Lietuvoje solfedžio mokymą grindė reliatyviąja solmizacijos sistema. Muzikologė yra gavusi Vyriausybės Kultūros ir meno premijos diplomą už nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui.

Kadangi ne vieną dešimtmetį mokytoja dirbo Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokykos 304-oje klasėje, ugdydama jaunuosius talentus, todėl šią klasę nuspręsta pavadinti talentingos muzikologės ir pedagogės Marijos Vidos Krakauskaitės vardu.

Š.m. vasario 26d. mokykloje vyko klasės atidarymo ceremonija. Šiltą ir jaukų renginį pradėjo muzikos skyriaus pavaduotoja Eglė Čobotienė trumpai pristatydama šios klasės atidarymo prasmę mūsų mokyklai ir džiaugdamasi, kad atsirado galimybė šią klasę paskelbti to tikrai nusipelniusios, savo gyvenimą pašventusios švietėjiškai veiklai, muzikos pedagogės Vidos Krakauskaitės vardu. Šiltais prisiminimais dalinosi buvusi jos mokinė, profesorė Veronika Vitaitė bei VšĮ „Trys mūzos“ direktorė Zina Puišienė. Šventinę ceremoniją vainikavo 3-5kl. mokinių choras, vadovaujamas Saulės Kriščiūnaitės (koncertmeisteris Dainius Jozėnas), atlikdamas nuotaikingus kūrinius. Mokyklos bibliotekoje Marijos Vidos Krakauskaitės garbei buvo surengta jos leidinių paroda.

 


Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis