Svetaines struktura
2022-01-18

Čiurlioniukų choras Vengrijoje

2017-09-21

2013 m. kovo 10-18 dienomis Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos choras lankėsi Budapešte Z.Kodaly muzikos mokyklos kvietimu.

Budapešte čiurlioniukams buvo organizuota intensyvi pažintinė - kultūrinė, profesinė - dalykinė programa. Dalyvauta turiningose ekskursijose po Budapeštą, po Karališką pilį, po Parlamentą, po operos teatrą, aplankyti Z.Kodaly muziejai Budapešte ir Kečkemete, įspūdingas muzikos instrumentų muziejus Kečkemete, stebėtos meistriškos muzikos pamokos Z.Kodaly muzikos mokykloje, vedamos pagal pasaulyje pagarsėjusią pedagoginę - edukacinę Z.Kadly sistemą, susidraugauta su vengrų šeimomis, kurios ypač rūpestingai prižiūrėjo svečius.

Budapešte organizuotuose trijuose koncertuose Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos choras atliko lietuvių kompozitorių - klasikų (M.K.Čiurlionio, J.Naujalio, A.Budriūno) bei kompozitorių, dirbusių ar besimokiusių M.K.Čiurlionio menų mokykloje (B.Kutavičiaus, G.Vanagaitės, V.Bagdono, O.Narbutaitės) kūrinius. Choro dainavimas ir repertuaras sužavėjo publiką. Publika entaziastingai sutiko ir jaunuosius mokyklos dirigentus - moksleivius, kurie dirigavo koncertuose. Jų buvo net dešimt!

Koncertuose buvo paminėtos Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo metinės bei Vengrijos Nacionalinė Šventė (kovo 15).

Vieną iš koncertų savo apsilankymu pagerbė Lietuvos Respublikos įgaliotasis ambasadorius Vengrijoje ponas Renatas Juška, taręs koncerte pasveikinimo žodį. Greta kitų kelionės įspūdžių buvo netikėtas, įsimintinas ir nuoširdus pasimatymas su buvusia ilgamete mokyklos mokytoja Eleonora Karcub, jau senokai gyvenančia Budapešte.

Budapešto Z.Kodaly muzikos mokyklos choras, kuriam vadovauja ir diriguoja mokyklos direktorė Csilla Ori ir dirigentė Eszter Uheredsky su lydinčiais asmenimis: mokyklos instrumentinio skyriaus vadove Nora Preszter ir Mate Ur lankėsi ir koncertavo Lietuvoje ir mūsų mokykloje 2012 metų gegužės mėnesį.

Csilla Ori yra oficialiai tarusi, kad vengrų choras dažnai keliauja, tačiau tokio puikaus, nuoširdaus priėmimo, kaip Lietuvoje, jie nebuvo patyrę.

Regis, čiurlioniukai apie savo kelionę Vengrijon galėtų panašiai pasakyti.
Išsiskyrėme su viltimis tęsti bendradarbiavimą.


foto1 min  foto2 min
bukletas1 min bukletas2 min

Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis