Svetaines struktura
2022-01-25

Projektas “Bendra tautinių muzikos tradicijų patirtis Europos kultūros pavelde”

2011-12-15

     2010 metų rugpjūčio mėnesį pasirašyta Comenius mokyklų partnerystės sutartis LLP-COM-DP-2010-LT-00017 tarp Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos ir Švietimo mainų paramos fondo dėl projekto “Bendra tautinių muzikos tradicijų patirtis Europos kultūros pavelde” finansavimo iš Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos lėšų. Projektui skiriama iki 13 000 eurų.
    Mokymosi visą gyvenimą programa remia lavinimosi galimybes nuo vaikystės iki senatvės ir apima visas ugdymosi pakopas. Comenius programa yra skirta mokyklinio ugdymo kokybės gerinimui, remia tarptautinį mokyklų bendradarbiavimą ir mobilumą. Bendradarbiaudami su kolegomis iš kitų šalių, pedagogai ir mokiniai turi galimybę pažinti kitas kultūras, tobulinti užsienio kalbų žinias, pasidalinti gerąja patirtimi, naujoviškomis mokymo praktikomis.

     Projekte “Bendra tautinių muzikos tradicijų patirtis Europos kultūros pavelde” (“Nationale Musiktraditionen im europäischen Kulturerbe gemeinsam erleben”) dalyvauja keturių Europos Sąjungos šalių panašaus profilio mokyklos. Projekto koordinatoriai – Vokietijos Weimaro muzikos gimnazija Schloss Belvedere Weimar, Staatliches Spezialgymnasium. Projekto partneriai: Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla; Kaustisen Musiikkilukio, Suomija; Ankara Güzel Sanatlar Ve Spor Lisesi Müdürlüğü, Turkija.

     Pirmasis projekto partnerių delegacijų susitikimas įvyko 2010 metų lapkričio 22 – 26 d. Susitikimo metu svečiai aplankė Vilniaus senamiestį, Rytų Aukštaitiją (Dusetos, Kriaunos, Rokiškis) bei Trakus, klausėsi koncertų Vilniaus Nacionalinėje Filharmonijoje ir Šv. Kazimiero bažnyčioje. Įvyko keturi renginiai, kuriuose dalyvavo svečiai iš projekte dalyvaujančių šalių bei mūsų mokyklos mokiniai: muzikos kūrinių pristatymas – konferencija ir trys kamerinės muzikos koncertai. Neseniai mūsų mokyklos delegacija grįžo iš antrojo projekto partnerių susitikimo Turkijos sostinėje Ankaroje, vykusio šių metų gegužės 2 – 6 d. Mokyklą atstovavo pianistai Monika Daržinkevičiūtė (12 kl.) ir Paulius Pancekauskas (11 kl.) bei klarnetininkas Povilas Čepulis (11 kl.). Juos lydėjo muzikos skyriaus direktoriaus pavaduotoja Eglė Čobotienė ir projekto koordinatorė Jonė Punytė.
Viešnagė Turkijoje truko keturias dienas, dvi iš jų praleistos svečius priimančioje mokykloje Ankara Güzel Sanatlar Ve Spor Lisesi Müdürlüğü. Visos projekto partnerių mokyklos pristatė savo šalių kompozitorių kūrinius bendrame koncerte ir konferencijoje. Lietuvos atstovų programoje skambėjo M.K.Čiurlionio, J.Gruodžio, E.Balsio, V.Barkausko, Z.Bružaitės ir A.Remesos kūriniai.

    Viešnagės metu taip pat turėjome galimybę susipažinti su jaunųjų turkų menininkų ugdymo ypatumais, sudalyvauti bendroje kamerinio muzikavimo pamokoje, ruošiant du turkiškos muzikos opusus. Specialiai projekto susitikimo proga surengtas svečius priimančios mokyklos choro ir orkestro koncertas bei suorganizuotas Turkijos kultūros ministerijos valstybinio folklorinio šokio ansamblio pasirodymas.
Kitos dvi viešnagės dienos prabėgo lankant Ankaros įžymybes: Anitkabir Ataturk muziejų ir mauzoliejų, senųjų civilizacijų muziejų, Ankaros pilį, senamiestį, Kocatepe mečetę. Projekte dalyvaujantys moksleiviai buvo apgyvendinti bendraamžių šeimose. Tai paskatino glaudų bendravimą ir praturtino tarpkultūrine patirtimi.
Viešnagės dienos prabėgo sklandžiai, deramai atstovauta mūsų mokykla, pasisemta naudingos patirties. Kitas projekto partnerių susitikimas numatomas Suomijoje, Kaustineno mieste, 2011 metų spalio mėnesį.

Projekto koordinatorė
Jonė Punytė

     Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis