Svetaines struktura
2022-01-18

Choro dirigentų konkursas Rygoje

2017-09-21

2013 metų kovo 7-9 dienomis Rygoje vyko solidus pirmasis tarptautinis Imantso Kokarso vardo janųjų, profesionaliai ugdomų choro dirigentų konkursas, kuriame sėkmingai dalyvavo Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos moksleiviai Martynas Stakionis (10kl.) ir Birutė Bagdonaitė (11kl.), (mokytojas R.Gražinis).

Trijų turų struktūros konkurse varžėsi 31 jaunas dirigentas, siekiantis profesionalaus muziko karjeros. Nemaža dalis konkursantų jau besidarbuojantys įvairiuose choruose chormeisteriais, vienas kitas – vadovaujantys chorams, su jais tapę respublikinių, tarptautinių chorų konkursų laureatais.  Konkurso sąlygos: dviejų kūrinių dirigavimas pirmame ture prie fortepijono. Vienas kūrinys – pasirinkta ištrauka iš stambaus vokalinio-instrumentinio bei visiems privalomas kūrinys, J.Ivanovs Jūsma;

Į antrą turą praleidžiami ne daugiau 12 konkursantų. Antrame ture 15 minučių dirbama su choru burtų keliu tekęs kūrinys iš šešių privalomai paruoštų. Antrame ture puikiai konkursantams dainavo J.Medinšo muzikos mokyklos mišrus choras. Abu Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokiniai pateko į antrą turą. Martynas Stakionis šiame etape pelnė dainavusio choro simpatijų prizą.

Į trečią turą pakliuvo 6 konkursantai, į jų tarpą ir Birutė Bagdonaitė. Šiame etape konkursantai po 20 minučių ruošė po du kūrinius su garsiu Imanto Kokarso vadovautu Rygos choru “Ave Sol”. Trečią turą vainikavo šešių finalistų koncertas.

Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos moksleivė Birutė Bagdonaitė tapo antrosios  vietos laimėtoja, bei pelnė choro “Ave Sol” simpatijų prizą.

Į trečią turą taip pat pateko, bei diplomantu tapo J.Tallat - Kelpšos konservatorijos absolventas Imantas Šimkus(dėstytoja R.Gilienė).
Konkurso nugaletoju tapo Rygos Domo katedros muzikos mokyklos absolventas, diplomuotas chormeisteris, šiuo metu vienas iš choro "Kammer" dirigentų Aivis Greiters.

Tarptautinei konkurso žiuri komisijai vadovavo buvęs “Kammer” ir Latvijos Valstybinio choro vadovas Maris Sirmajis. Nariais darbavosi žinomas Estijos dirigentas, Estijos muzikos akademijos simfoninio dirigavimo profesorius, Toomas Kapten, 2012 m. Lietuvos moksleivių dainų šventės meno vadovas ir vyr. dirigentas Raimondas Katinas, latvių dirigentas, dabartinis “Ave Sol” vadovas Uldis Kokars (Imantso sūnus), bei Janis Lindenbergs, J.Vitols vardo Latvijos Muzikos Akademijos dirigavimo profesorius.

Konkurso dienomis buvo organizuota profesinė metodinė diskusija, kurioje labai palankiai įvertinta lietuvių dirigavimo stilius ir įgūdžiai.

 foto

Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis