Svetaines struktura
2022-01-18

JONO URBOS V NACIONALINIS STYGININKŲ KONKURSAS

2018-10-04

190C77356DAC7CC6E07DB25B167451CFFB5B2279C7BA36D45Fpimgpsh fullsize_distr

 

KONKURSO REZULTATAI

 

 

JONO URBOS V NACIONALINIO STYGININKŲ KONKURSO NUOSTATAI

2018 03 02-04

I. BENDROSIOS SĄLYGOS

 1. Jono Urbos nacionalinis stygininkų konkursas (toliau – konkursas) – jaunųjų stygininkų (alto, kontraboso, arfos, smuiko ir violončelės) konkursas, kuriuo siekiama patikrinti profesinės linkmės muzikinio modulio kokybinius pasiekimus, giliau pažinti įvairių epochų stilistiką ir kompozitorių kūrybą.

 II. KONKURSO DALYVIAI

 2. Konkurse gali dalyvauti valstybinių ir savivaldybių muzikos, meno mokyklų, konservatorijų, muzikos ir menų gimnazijų, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos (toliau – menų mokyklos), užsienio muzikos mokyklų (svečio teisėmis) 1-12 klasių mokiniai.

3. Pagal mokyklose vykdomas ugdymo programas konkurso dalyviai skiriami į dvi kategorijas:

3.1. muzikos, meno mokyklų saviraiškos linkmės ugdymo programų;

3.2. specializuoto muzikinio ugdymo programų (Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos, Panevėžio V. Mikalausko menų mokyklos, Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijos, Klaipėdos E. Balsio menų gimnazijos, Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazija, Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos, Kauno J. Gruodžio konservatorijos, Vilniaus konservatorijos);

4. Konkurso dalyviai skiriami į 4 amžiaus grupes:

4.1. A – dalyviai iki 10 metų amžiaus;

4.2. B – 11-13 metų amžiaus;

4.3. C – 14-16 metų amžiaus;

4.4. D – 17-19 metų amžiaus;

5. Konkurso dalyviai į amžiaus grupes skirstomi pagal konkurso respublikinio etapo datą 2018 03 04 d.

III. KONKURSINĖ PROGRAMA

           6. Muzikos, meno mokyklų saviraiškos linkmės konkurso dalyviai privalo atlikti:

6.1 A amžiaus grupė – du skirtingo charakterio kūrinius;

6.2. B amžiaus grupė:

6.2.1. baroko ar klasicizmo epochų kūrinį;

6.2.2. romantinio laikotarpio ar šiuolaikinį (nuo C. Debussy iki šių dienų) kūrinį.

6.3. C amžiaus grupė:

6.3.1. tris skirtingų epochų kūrinius:

vienas jų privalo būti romantinio laikotarpio ar šiuolaikinis kūrinys;

vienas jų privalo būti stambios formos kūrinys (koncertas (I arba II-III dalys), variacijos, fantazija arba sonata).

6.4. D amžiaus grupė:

6.4.1. tris skirtingų epochų kūrinius:

vienas jų privalo būti romantinio laikotarpio ar šiuolaikinis kūrinys;

vienas jų privalo būti stambios formos kūrinys (koncertas (I arba II-III dalys), variacijos, fantazija arba sonata).

7. Numatoma konkursinės programos trukmė:

7.1. A grupė – 3 - 6 min.;

7.2. B grupė – 6 - 10 min.;

7.3. C grupė – 10 - 15 min;

7.4. D grupė – 15 - 20 min;

8. Specializuoto muzikinio ugdymo programų konkurso dalyviai privalo atlikti:

8.1 A amžiaus grupė – du skirtingo charakterio kūrinius;

8.2. B amžiaus grupė:

8.2.1. baroko ar klasicizmo epochų kūrinį (kūrinius);

8.2.2. romantinio laikotarpio ar šiuolaikinį (nuo C. Debussy iki šių dienų) kūrinį. 

8.3. C amžiaus grupė:

8.3.1. baroko ar klasicizmo epochų kūrinį (kūrinius);

8.3.2. romantinio laikotarpio ar šiuolaikinį kūrinį (kūrinius);

8.3.3. stambios formos kūrinį: koncertą (I dalį arba II-III dalis), variacijas, fantazijas arba sonatą.

8.4. D amžiaus grupė:

8.4.1. baroko ar klasicizmo epochų kūrinį (kūrinius);

8.4.2. romantinio laikotarpio ar šiuolaikinį kūrinį (kūrinius);

8.4.3. stambios formos kūrinį: koncertą (I dalį arba II-III dalis), variacijas, fantazijas arba sonatą.

9. Numatoma konkursinės programos trukmė:

9.1. A grupė – 5 - 8 min.;

9.2. B grupė – 10 - 15 min.;

9.3. C grupė – 15 - 20 min;

9.4. D grupė – 20 - 30 min;

10. Viršyjus nurodytą laiką vertinimo komisija turi teisę pasirodymą stabdyti.

11.Visi kūriniai atliekami mintinai.

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

        12. Konkursą organizuoja ir vykdo Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla 2018 m. kovo 2-4 dienomis Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos koncertų salėje.

13. Konkurso dalyvio mokestis – 20 €.

14. Konkurso dalyvių paraiškas pateikti koncertinės ir sceninės praktikos specialistei Dalia Vasiliauskaitei-Jucienei el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  ir sumokėti dalyvio mokestį iki 2018 m.vasario 1 d. (pervesti į mokyklos sąskaitą).

                Rekvizitai:

      Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, įmonės kodas 111966952,

      T. Kosciuškos g.11, LT – 01100 Vilnius, sąskaitos Nr LT 57 7044 0600 0155 2624

      (užrašant dalyvio vardą, pavardę „už Jono Urbos konkursą“)

Konkurso organizatorė – Eglė Čobotienė (direktoriaus pavaduotoja muzikiniam ugdymui),

mob. tel.: 8 674 53451.

Konkurso koordinatorė – Dalia Vasiliauskaitė-Jucienė (koncertinės ir sceninės praktikos specialistė), mob. tel.: 8 687 73679

Metodinių grupių pirmininkai – Tomas Savickas, mob. tel.: 8 625 22410,

Ona Abarytė-Liaškovienė, mob. tel.: 8 685 27288

            15. Prie paraiškos pridedama viena dokumentinė dalyvio nuotrauka.

16. Numatomas konkurso dalyvių skaičius – 100. Viršijus šį skaičių, organizacinis komitetas palieka sau teisę pagal dokumentų išsiuntimo datą riboti mokykloms atstovaujančių dalyvių skaičių.

            17. Konkurso vertinimo komisiją kviečia konkurso organizacinis komitetas. Vertinimo komisijos narių pavardės bus paskelbtos prieš konkursą.

18. Konkurso dalyvių mokytojai vertinimo komisijos darbe nedalyvauja.

19. Kelionės ir maitinimo išlaidas apsimoka patys dalyviai.

20. Už papildomą mokestį organizatoriai gali pasiūlyti koncertmeisterius (mokestis už dvi repeticijas ir konkursinį pasirodymą – 30 €). Pažymėti anketoje.

 V. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

            21. Geriausiai pasirodžiusiems konkurso dalyviams bus suteikti konkurso laureatų ir diplomantų vardai, numatomi ir specialūs prizai.

22. Numatytas konkurso laureatų ir diplomantų skaičius – ne daugiau kaip pusė visų konkurso respublikinio etapo dalyvių.


JONO URBOS KONKURSO DALYVIO ANKETA

KONKURSO TVARKARAŠTIS

REPETICIJOS 
Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis