Svetaines struktura
2023-02-02

EDUKACINĖ VAIZDO MEDŽIAGA

2023-01-09

Kompiuterinė natografijos programa Sibelius

Aprašas: Ben‘o ir Johnatan‘o Finn‘ų sukurta kompiuterinė programa Sibelius Lietuvoje jau ne vieną dešimtmetį naudojama natų teksto rinkimui, muzikos kūrybai. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytojas ekspertas Algirdas Kiškis parengė metodinę vaizdo medžiagą meninio ugdymo pedagogams, norintiems susipažinti su pagrindiniais Sibelius programos naudojimo principais bei darbu su šia programa. Pateikiame keturiasdešimt video įrašų, kurie supažindins su: programos Sibelius darbalaukiu, meniu, pagrindinėmis lentelėmis ir jų panaudojimu, įvairių partitūrų kūrimu, naujų instrumentų įvedimu ir pašalinimu, prieraktiniais ženklais, metru, tempu, kūrinio pavadinimo, kompozitoriaus, poeto pavardžių ir atskiro teksto rašymu, dokumento nustatymais, išsaugojimu ir atidarymu, spausdinimu, natų ir pauzių rašymu, artikuliacijos ženklais, dinamika, natų grupavimu.


Įrankiai, padedantys kurti interaktyvią pamokos aplinką
Kahoot
Mentimeter
Bendrinimas (Share)

Aprašas: Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytoja Eglė Gudžinskaitė parengė vaizdo medžiagą meninio ugdymo pedagogams, norintiems susipažinti su įrankiais, padedančiais kurti interaktyvią pamokos aplinką. Vaizdo įrašuose pateikiamos instrukcijos, kaip naudotis mentimeter.com, kahoot.com kvizais bei dokumentų bendrinimu.

Motyvacijos skatinimas individualioje muzikos pamokoje

Aprašas: Mokinių mokymosi motyvacija yra viena iš mokymosi sėkmės sąlygų, kuri tampa tarsi priemonė siekiant mokinių pažangumo ir gerų mokymosi rezultatų. Mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas šiandien yra viena iš aktualiausių problemų su kuria dažnai susiduria ir meninio ugdymo pedagogai. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos vyresniosios mokytojos Jonės Janiukštienės pranešime mokytoja dalinasi savo patirtimi ir pristato motyvacijos skatinimo galimybes individualioje muzikos pamokoje.

 

Annos Schmidt-Schklovskajos fortepijono mokymo sistema

Annos Schmidt-Schklovskajos fortepijono mokymo metodika – tai pianisto aparato organizavimo ir tobulinimo sistema, pagrįsta fiziologiniu kūno prigimties ir jo funkcinių galimybių supratimu. Metodikos tikslai – fizinis komfortas prie instrumento, mokinių muzikalumo ugdymas ir sąmoningo praktikavimosi įgūdžių įdiegimas.

Anna Schmidt-Schklovskaja (1901-1961) – žymi Sovietų Sąjungos fortepijono pedagogė, sukūrusi grojimo metodiką pianistams, patyrusiems profesines traumas. Ši metodika yra efektyvi ir atlikėjams, neturintiems traumų – ji suteikia visapusišką pagrindą integruotam muzikiniam ir techniniam tobulėjimui, todėl galėtų būti įtraukta į bendrą fortepijono pedagoginę praktiką. Autorės knygos „Apie fortepijoninių įgūdžių formavimą“ pratarmėje jos mokinė pedagogė Galina Minsker taip apibūdina metodikos sukūrimo tikslą: „Kad jie būtų tinkami visiems pianistams ir kad padėtų mokiniams atsikratyti diskomforto jausmo grojant, įveikti techninį atsilikimą ir rasti reikiamų priemonių savo muzikinei individualybei išsireikšti“.

Domėtis pianistų grojimo aparato problemomis A. Schmidt-Schklovskają paskatino jos pačios profesinė trauma, dėl klaidingo mokymo būdo įgyta ankstyvame amžiuje. Ieškodama būdų kaip pasveikti ir tęsti karjerą, ji susipažino ir bendradarbiavo su fiziologu ir gydytoju Ivanu Kryžanovskiu (1867-1924). Remdamasi jo teorija ir gydymo metodais, o taip pat vėlesnėmis fiziologijos studijomis, A. Schmidt-Schklovskaja pertvarkė savo grojimo techniką ir sukūrė visą mokymo sistemą, lavinančią sveikus (tausojančius) skambinimo įgūdžius.

Pagrindiniai Annos Schmidt-Schklovskajos mokymo metodikos principai

Vaizdo medžiaga

Video medžiagos parengimas meninio ugdymo turiniui

Aprašas: Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytojas metodininkas Vytautas Jurgutis parengė medžiagą meninio ugdymo pedagogams, norintiems susikurti savo video medžiagą meninio ugdymo turiniui. Patalpintoje medžiagoje supažindinama kaip atsisiųsti ir išsaugoti norimą video ar muzikos pavyzdį iš populiariausių pasaulinių video bibliotekų – Youtube ar Vimeo platformų, nurodomi pagrindiniai principai, kaip dirbti su atsisiųsta medžiaga nemokamoje video programoje Openshot, supažindinama su pagrindiniais video medžiagos formatais ir jos išsaugojimo parametrais. Minėtoje programoje galima kurti video medžiagą naudojant ar papildant turinį ir nuotraukomis bei tekstu.

Metodinė medžiaga

 

Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis