Svetaines struktura
2023-01-29

Leonidas Abaris. Giesmynas

2022-09-13

Abaris Giesmynas_VirselisLeonidas Abaris. Giesmynas

Nuo 1997 m. sausio iki 2019 m. liepos Leonidas Abaris buvo Vilniaus jėzuitų gimnazijos muzikos mokytojas ir savo įkurto jaunimo mišraus choro „Krantas“ vadovas. Šis darbo ir kūrybos laikotarpis buvo savotiška kūrybinė laboratorija, kurioje autorius turėjo galimybę ir laimę išgirsti bei pasitikrinti savo muzikinius bandymus. Choras savo vadovo kūrybą dažnai atlikdavo per šv. Mišias Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčioje, kitose sostinės ir Lietuvos miestų bei miestelių šventovėse, yra giedojęs užsienio valstybių – Austrijos, Italijos, JAV, Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Suomijos, Vengrijos – maldos namuose.
Leonido Abario giesmes, mišių ciklus gieda daugelio Lietuvos bažnyčių, JAV, Kanados lietuvių chorai. Autoriaus kūryba sulaukė aukščiausių įvertinimų ir Juozo Naujalio religinės muzikos kūrinių chorams konkursuose (rengtuose 1994–2005 m.).

Nemokamą Leonido Abario elektroninį natų leidinį „Giesmyną“ sudaro trys dalys: 25 giesmės eiliniam liturginiam laikui, 20 giesmių advento, Kalėdų, gavėnios ir Velykų liturginiam laikui bei 10 mišių ciklų.
Kūriniai parašyti vienam arba dviem vaikų, jaunimo balsams, bet visas giesmes, mišių ciklus gali atlikti ir vienas giesmininkas, taip pat ansamblis ar choras vienu balsu. Daugelis giesmių ir kai kurie mišių ciklai tinka bendruomeniniam giedojimui. Pritarimas skirtas klavišiniams instrumentams – vargonams, fortepijonui, sintezatoriui.
Giesmyną puošia Leonido Abario žmonos, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos pradinių klasių mokytojos Ritos Abarienės (Maslauskaitės) karpinys.
Leidinį finansavo Lietuvos kultūros taryba.

Atsisiųsti leidinį

 

 

Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis