Svetaines struktura
2023-01-28

DAILĖS SKYRIAUS RENGTOS PARODOS 2016 - 2017 mokslo metais

2021-04-27

2017 05 23 - 2017 06 01
Dailės skyriaus 9 klasės mokinių kabančių Eskizų paroda"
Darbų autoriai: Augusta Kučynska, Gustė Novikaitė ir Lukas Pavilonis.
Parodos kuratorius M. Piekuras.
Paroda eksponuojama dailės skyriaus 1-jo aukšto foje.

2017 04 10 - 2017 05 01
Dailės skyriaus 1-4 klassių mokinių piešimo ir kompozicijos darbų paroda 
Žaisminga kūrybinė įvairovė".
Parodą parengė dailės mokytojos Vilija Starošienė ir Austė Jurgelionytė-Varnė.
Paroda veikė dailės skyriaus 1-jo aukšto foje.

 

2017 03 23 - 2017 04 10
Dailės skyriaus 8-12 klasių mokinių greiti piešiniai Eskizų paroda".
Mokytojai: V. Baura, G. Piekuras, M. Piekuras, I. Talmantienė, V. Matonis, R. Karpavičius, R. Karpavičienė, L. Blažiūnas, A. Baltrūnas, A. Žemaitis, G. Akstinas, A. Varnė-Jurgelionytė, D. Liškevičius, R. Milkintas ir V. Žirgulis.

Parodos kuratorius M. Piekuras.
Paroda veikė Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.

2017 02 22 2017 03 21
Dailės skyriaus 8 klasës mokinių kūrybinės vasaros praktikos darbų paroda Druskininkai 2016".
Praktikos mokytojai: Arvydas Pakalka, Vytautas Žirgulis, Julija Ikamaitė ir Gediminas Piekuras.
Paroda veikė Dailės skyriaus I-ojo aukšto foje.

 

2017 02 09 - 2017 03 18 
3XVILNIUS” - Paroda skirta poeto Kazio Bradūno šimtmečiui.
Parodoje kartu su J.Vienožinskio dailės mokyklos ir Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos mokiniais dalyvauja Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos dailės skyriaus mokiniai: Linas Blažiūnas, Aistė Dragūnaitė, Inga Dumbrauskaitė, Elena Grudzinskaitė, Artūras Karosas, Kajus Kaušinis, Salomėja Keleraitė, Beatričė Lapinskaitė, Luka Misiūnaitė, Vaclovas Nevčesauskas, Gustė Novikaitė, Indrė Rybakovaitė, Adomas Rybakovas, Augustė Stasiškytė, Matas Šatūnas, Viktorija Širvinskytė, Kristijonas Tarabilda, Vytenis Tolutis, Justina Višnevska, Izaokas Zibucas, Augustė Žukaitė.
Parodos kuratorius: Vytenis Baura.
Mokytojai: Jūragis Burkšaitis, Arvydas Každailis, Vita Naumavičienė, Daina Steponavičiūtė.
Paroda veikia Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijoje, Vilniaus g. 39 (Vilniaus mokytojų namai, I a.)
 

2017 02 07 - 2017 02 21
Dailės skyriaus 6 klasës mokinių kūrybinės vasaros praktikos darbų paroda "Praktika Marcinkonyse".
Mokytojai Vita Naumavičienė, Ingė Talmantienė, Audronis Žemaitis.
Apie darbą ir gyvenimą Marcinkonyse pasakojo moksleivės Sofija Juozapaitytė ir Ūla Norvilaitė.
Paroda veikė Dailės skyriaus I-ojo aukšto foje. 

 

2017 01 24 - 2017 02 06
Vilniaus dailės akademijos grafinio dizaino specialybės II kurso Studentės Aurelijos Slapšytes paroda PORTFOLIO_GDK.PDF"
Parodos kuratorius Tomas Dumbrauskas

Paroda veikė Dailės skyriaus I-ojo aukšto foje. 

2017 01 11 2017 01 21
Dailės skyriaus 7 kl. mokinių keramikos darbų paroda „Apie akį".
Mokytoja Julija Ikamaitė.
Paroda veikė Dailės skyriaus I-me aukšte, gelerijoje „Galima".

 

2017 01 06 - 2017 01 20
Dailės skyriaus 9 - 12 kl. mokinių „Klasikinio piešinio paroda"
Mokytojai: M. Piekuras, G. Piekuras, Ž. Augustinas, V. Baura, I. Talmantienė, V. Matonis.
Parodos kuratorius M. Piekuras.
Paroda veikė Dailės skyriaus IV-ojo aukšo foje.

2016 12 13 - 2017 01 09
Dailės skyriaus grafikos specialybės mokinių darbų paroda "Klasikinis raižinys" 
Parodos dalyviai mokiniai:

E. Špetas, U. Juodviršytė, J. Jonaitis, A. Turskytė, I. Selenytė, L. Dagytė, L. Kamarauskas, D. Kolesova, J. Panova, J. Erminas, D. Zaičenko, A. R. Stravinskaitė, Ū. Šukytė, U. Vosyliūtė, A. Kezytė, G. Mišeikytė, E. Motiejūnaitė
Mokytojas Jūragis Burkšaitis
Parodos kuratorė Rūta Gabrielė Vėliūtė
Paroda veikė Dailės skyriaus I-ojo aukšto foje.

2016 11 29
Dailės skyriaus mokinių darbų paroda „TEPTUKAS ir ŠAUTUVAS"
Parodos dalyviai mokiniai: 1 klasės mokinė Sara Tomilinaitė; 2 klasės mokiniai: Linas Ramanauskas, Kasparas Mazūras; 3 klasės mokiniai: Mykolas Šiaulys, Deimantė Jakubauskaitė; 6 klasės mokinė Liepa Okulič-Kazarinaitė; 7 klasės mokinė Patricia Kožekina; 8 klasės mokiniai: Maja Salomėja Kačerauskaitė, Elena Jarmalavičiūtė, Vėjas Matas Skučas, Fatima Sapranavičiūtė, Julija Ramoškaitė, Saulė Bernotaitė, Urtė Kamilė Armonaitė, Karolis Eidikis, Marija Borisova, Rokas Gaižauskas, Rusnė Gocentaitė, Rytė Ajauskaitė, Dominyka Sekonaitė; 9 klasės mokiniai: Arnoldas Šliuževičius, Dominyka Baliūnaitė, Viltė Čepulytė, Rapolas Kavaliauskas, Grigalius Grinčelaitis; 10 klasės mokiniai: Ona Stasiulevičiūtė, Abigailė Jančytė, Emilija Paciūnaitė, Ilja Konovalov, Paulius Novikas, Lukas Narvilas, Dalia Viškelytė, Dominykas Cinauskas, Justinas Erminas, Emilija Dilnikaitė, Dominyka Kolesova; 11 klasės mokinė Augustė Žukaitė.
Mokytojai: Arvydas Baltrūnas, Dainius Liškevičius, Vita Naumavičienė, Arvydas Pakalka, Vilija Starošienė, Austė Jurgelionytė-Varnė, Rūta Gabrielė Vėliūtė, Audronis Žemaitis.
Edukacijai skirtą ekspoziciją parengė:
Mokytojai: Rūta Gabrielė Vėliūtė, Audronis Žemaitis ir Karo technikos Vilniaus skyriaus edukatorė Zofija Kaštelionovaitė.
Projekto vadovė ir parodos kuratorė Rūta Gabrielė Vėliūtė
Paroda veikia Vytauto Didžiojo karo muziejaus padalinyje Karo technikos Vilniaus skyriuje - Olandų g. 21

2016 11 18 - 12 02
Dailės skyriaus 12 kl. moksleivio Oskaras Dainovskio personalinė darbų paroda.
Piešinių paroda be pavadinimo ir be autoriaus vardo. Autorius slepia savo vardą, manydamas, jog žiūrovui į kūrinius galima tikriau žvelgti atsisakant žinojimo, koks yra vardas parodą padariusio žmogaus. Taip pat nėra ir bendrinio parodos pavadinimo, kuris įvestų į išankstinių interpretacijų lauką. 
Skatino ir rėmė parodos atsiradimą, per atidarymą pavaišino morkomis mokytoja Julija Ikamaitė.
Kūrinius eksponavo Oskaras Dainovskis.
Paroda veikė Dailės skyriaus I-ojo aukšto koridoriaus galerijoje.
Parodos atidarymo metu autorius skaitė savo kūrybos eilėraščius:
Nusileidus nuo dviejų skardžių
Patenki ant spindinčio paviršiaus,
Mistiškoj bedugnėj
Ežeras kalba savo spalvą:
Gili žalia, cianas
Ir Van Dyck’o ruda.

2016 11 15 - 11 29
Dailės skyriaus 12 kl. moksleivės Justinos Višnevskos personalinė darbų paroda.
Paroda veikė Dailės skyriaus I-ojo aukšto foje.

  

2016 10 06 - 10 24
Dailės skyriaus 11 klasës mokinių kūrybinės vasaros praktikos darbų paroda PALANGA ’16.
Praktikos mokytojai: Gediminas Akstinas, Vidmantas Jusionis, Vytenis Baura, Tomas Dumbrauskas.
Paroda veikė Dailės skyriaus I-ojo aukšto foje.

 

2016 10 06 - 11 18
Dailės skyriaus 8 kl. mokinių Asambliažo paroda"
Mokytojas Džiugas Katinas.
Paroda veikė Dailės skyriaus IV-ojo aukšo foje.

2016 09 22 - 10 08
Kasmetinio plenero M. K. Čiurlionio takais" vykusio rugsėjo mėnesį Druskininkuose ir Vilniuje 12 D klasės mokinių darbų paroda, skirta M. K. Čiurlionio 141-osioms gimimo metinėms.
M. K. Čiurlionio menų mokyklos dailės skyriaus mokiniai kasmet mokslo metus pradeda gražia tradicija - vyksta į Druskininkus, M. K. Čiurlionio gimtinę, piešti mūsų didžiojo dailininko ir kompozitoriaus namus, aplinką, daiktus, pamatyti tuos vaizdus ir reginius, kuriuos kažkada matė ir lietė M. K. Čiurlionis. Taip gimė ilgametis tęstinis projektas ,,M. K. Čiurlionio takais"
Šioje ekspozicijoje rodomi mūsų mokyklos mokytojų Marijaus Piekuro, Rūtos Vėliūtės, Jūragio Burkšaičio, Akvilinos Ruzgailienės, Vitos Naumavičienės ir Tomo Dumbrausko mokinių šiemet sukurti darbai.
Paroda veikė mokyklos centrinių rūmų 1-ojo aukšto foje.

2016 09 21 - 10 05
Dailės skyriaus 10 klasės moksleivių vasaros praktikos darbų paroda ,,Vilnius ir Preila".
Praktikos mokytojai: Arvydas Baltrūnas, Austė Jurgelionytė - Varnė, Akvilina Ruzgailienė.
Parodos kuratorė Rūta Vėliūtė.
Paroda veikė Dailės skyriaus I-ojo aukšto foje.

2016 09 13 - 09 27
Chersono meno mokyklos retrospektyvinė mokinių darbų paroda.
Parodos kuratorius Romualdas Karpavičius.
Paroda veikė Dailės skyriaus 4-tame aukšte.

2016 09 05 - 09 20
Dailės skyriaus 7d klasės mokinių mokomosios vasaros praktikos darbų paroda
"VASAROS PRAKTIKA KALTANĖNUOSE".
Moktojai: Jūragis Burkšaitis, Raimondas Martinėnas, Rima Karpavičienė.
Parodos kuratorius Jūragis Burkšaitis.
Paroda veikė mokylos Dailės skyriaus pirmojo aukšto foje.

 

Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis