Svetaines struktura
2023-02-03

DAILĖS DARBŲ KONKURSAS „LAIMINGA ŠEIMA“

2019-01-30

DAILĖS DARBŲ PARODA - KONKURSAS „LAIMINGA ŠEIMA"
PROJEKTO „BAŽNYČIA, ŠEIMA IR AŠ" DALIS
2015 m.sausio 10 d.šeštadienį, 11-20 val. LITEXPO Vilniuje ,,Šeimadienio'' šventėje, IV salėje buvo eksponuota dalis konkurso darbų.
Sausio 15 d - 31d. visa paroda veikė Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos Dailės skyriaus ketvirtame aukšte.
Nugalėtojų apdovanojimai ir pagerbimo koncertėlis buvo sausio 29 d. mokyklos koncertų salėje. Po koncerto galima buvo apžirūti parodą ir pasidalinti įspūdžiais.
Parodos kuratoriai Rima Karpavičienė, Audronis Žemaitis, Vilija Starošienė.

P A T V I R T I N T A
Vilniaus arkivyskupijos
katechetikos centro vadovo
.............. įsakymu Nr. ......

 

DAILĖS DARBŲ KONKURSAS „LAIMINGA ŠEIMA“

PROJEKTO „bAŽNYČIA, ŠEIMA IR AŠ“ DALIS

 

P R O J E K T O     N U O S T A T A I  

 

I.BENDROJI DALIS

 

1. Konkurso „Laiminga šeima“ nuostatai apibrėžia tikslą, uždavinius, dalyvių veiklą, organizavimo ir vertinimo tvarką.

2. Konkurso organizatoriai: Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos dailės skyrius, bendradarbiaudamas su Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centru.

3. Konkurso koordinatoriai: Rima Karpavičienė, Vilija Starošienė, Audronis Žemaitis, Jelena Liubčenko.

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

4. Konkurso tikslas - per vaikų kūrybinius ir meninius sugebėjimus, įtraukti mokinius į diskusiją apie krikščioniškas vertybes šeimoje, ar vertybės padeda šeimai būti laimingesne.

     5. Konkurso uždaviniai:

5.1. Susimąstyti, atrasti, kada man gera šeimoje, kaip aš pats galiu kurti gėrio atmosferą, kaip pradžiuginti ir kitus šeimos narius, pasitarnauti kitiems šeimoje, užkrėsti geru pavyzdžiu, padėti vieni kitiems.

5.2. Kurti savo būsimos, idealios, svajonių šeimos viziją.

5.3. Susipažinti, kaip dailės istorijos meno kūriniuose vaizduojama „Šventoji Šeima“, bandyti sukurti savo viziją pagal Bibliją.

     5.4. Lavinti mokinių kūrybinius, analitinius bei bendradarbiavimo gebėjimus.

 

III. PRIEMONĖS IR SĄLYGOS

 

6. Darbuose gali atsispindėti laimingos šeimos gyvenimo akimirkos (keliaujanti, dirbanti, besimeldžianti, šlovinanti, sportuojanti, besilinksminanti ar pramogaujanti šeima), dorybės, ryšys su Dievu, narystė šeimoje.

7. Konkurso dalyviai gali pateikti šių dailės sričių kūrinius: tapybos, grafikos, koliažo ir mišrių technikų darbus, menines fotografijas.

8. Kūrybiniai darbai gali būti atlikti įvairia technika, naudojant įvairias medžiagas.

9. Dalyviai darbus konkursui kuria savarankiškai ar vadovaujant mokytojui.

10. Vieno darbo autorius gali būti tik vienas mokinys.

11. Mokinys gali pateikti vieną darbą arba kompoziciją.

12. Kūrybiniams darbams taikomi šie reikalavimai:

12.1. tapybos, grafikos, koliažų – A2 formatas (59,4 x 42 cm);

12.2. tapybos, grafikos, koliažų - A3 formatas (42 x 29,7 cm);

12.3. fotografijų – ne mažesnės kaip 20x30 cm.

13. Konkursui pateikti darbai neturi būti įrėminti, nes bus eksponuojami ant stendų.

14. Siunčiami mokinių darbai turi būti tvarkingi.

15. Darbai, kurie yra atlikti „minkšta“ priemone (pastele, kreidelėmis, anglimi ir pan.), turi būti užfiksuoti, kad neteptų.

16. Kiekvienam pateiktam darbui užpildoma atskira dalyvio anketa, kurioje nurodyta autoriaus vardas, pavardė, klasė, mokytojas, tikslus mokyklos pavadinimas, el. pašto adresai, telefonų numeriai.

17. Tekstas kitoje darbo pusėje rašomas didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis arba surinktas kompiuteriu.

18. Anketa priklijuojama kitoje darbo pusėje.

19. Organizacija kartu atsiunčia savo dalyvių sąrašą.

 

IV. DALYVIAI

 

20. Kūrybinių dailės darbų konkurse gali dalyvauti mokiniai iš Vilniaus arkivyskupijos valstybinių ir nevalstybinių švietimo įstaigų bendrojo lavinimo, dailės mokyklų, neformaliojo ugdymo būrelių mokiniai.

 

V. PROJEKTO ORGANIZAVIMAS

 

21. Vertinant bus skirstomos tokios dalyvių amžiaus grupės:

21.1. I grupė 7–10 metų mokiniai,

21.2. II grupė 11–14 metų mokiniai,

21.3. III grupė 15–19 metų mokiniai.

22. Pagrindiniai darbų vertinimo kriterijai: meniškumas, nuoširdumas, pasirinktos temos atskleidimo originalumas bei išbaigtumas.

23. Atrinkti darbai bus eksponuojami 2015-01-10 Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ vyksiančiame Šeimos festivalyje ŠEIMADIENYJE.

24. Darbus siųsti į Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos dailės skyrių adresu Kosciuškos g.11, LT-01100 Vilnius.

25. Darbus reikia išsiųsti iki 2014-12-10 dienos (pašto antspaudo data).

 

VI. DARBŲ VERTINIMAS

 

   26. Konkursui pateiktus darbus vertina Vertinimo komisija.

   27. Vertinant kūrybinius darbus bus atsižvelgiama į temos suvokimą, originalumą, meninę raišką, darbo tvarkingumą.

28. Ne laiku pristatyti ar plagijuoti, neatitinkantys formato, netvarkingi (tepantys, įplėšti, sulenkti, susukti ar trupančiais dažais, be anketos, priklijuotos kitoje pusėje) kūrybiniai darbai nebus vertinami.

 

                                       VII. Konkurso dalyvių apdovanojimas

 

29. Konkursui gali būti teikiami tik originalūs autoriniai darbai.

30. 10 geriausių, meniškiausių komisijos atrinktų konkurso dailės darbų, bus apdovanoti I, II ir III amžiaus grupėse, visi konkurso dalyviai apdovanojami padėkos raštais.

31. Darbų autoriai ir jų mokytojai bus pakviesti į šventę, kurioje dalyviai bus apdovanojami.

32. Konkurso rezultatai ir apdovanojimų data skelbiama interneto svetainėje, kurios adresas www.vilniauskc.lt

33. Nuo 2015 m. sausio 13 d. paroda iš Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ persikels į Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos dailės skyriaus ekspozicijų erdves                   (T. Kosciuškos g. 11, Vilnius).

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34. Organizatoriai pasilieka teisę keisti apdovanojimų laiką.

35. Vertinimo komisijos sprendimai neginčijami.

36. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę konkurso dalyvių darbus publikuoti leidiniuose, rengti parodas, reprodukuoti savo nuožiūra neišmokant honoraro. Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas darbų atsiuntimas konkursui.

37. Konkurso rezultatai ir apdovanojimų data skelbiama interneto svetainėje www.vilniauskc.lt

38. Daugiau informacijos suteiksime ir atsakysime į iškilusius klausimus el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. "> Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis