Svetaines struktura
2023-02-08

Dailės istorijos ir užsienio kalbos mokymo projektas „Įdomieji menai”

2019-01-31

Integruotas dailės istorijos ir užsienio kalbos mokymo projektas Įdomieji menai”

I. Bendro ugdymo projektas su Dailės skyriumi Užsienio šalių dailininkų kūrybos pristatymas ir vertimas iš anglų kalbos". 2011-2013 m (9-10kl)

II. Bendro ugdymo projektas su Dailės skyriumi Užsienio šalių meno krypčių analizė, pristatymas ir vertimas iš anglų kalbos". 2011-2013 m (11-12kl.)

Šis projektas leidžia mokytojams ir mokiniams peržengti vadovėlių ribas ir tirti tas užsienio kalbos ir dailės sritis, kurios gali juos sudominti.

Projekto uždaviniai:

  • Sudaryti sąlygas moksleiviams tirti, analizuoti įvairius praeities ir dabarties meninius reiškinius, pasitelkiant leidinius anglų kalba.
  • Ugdyti dailėtyrinius įgūdžius, gebėjimą pasirinkti informacijos šaltinius.
  • Sudaryti sąlygas mokiniams įgyti patirties dirbant su šaltiniais ir ikonografine medžiaga.
  • Padėti suvokti ir interpretuoti meno istorijos reiškinius, kritiškai vertinti klasikinio ir šiuolaikinio meno sudėtingus procesus ir sugebėti juos pristatyti.
  • Įgyti tokią kalbinę kompetenciją, kuri palengvintų kalbos vartojimą profesiniame gyvenime.
  • Galimybė tobulinti anglų kalbos žinias ir įgūdžius.

IKT panaudojimas visuose projektinės veiklos etapuose: tekstų skenavimas ir užduočių paruošimas, pasikeitimas informacija e-paštu, atliktų projektų pristatymas pasitelkiant įvairiausias vaizdines priemones, parenkant iliustracijas ar PowerPoint skaidrės.

Projekto dalyviai:

Mokytojai: Gvida Milaknienė, Jūratė Nemeikšienė, Danutė Plechavičienė, Migla Surkevičienė, Danguolė Šaduikytė.

Moksleiviai: 9-12 kl.

Paruošė D.Plechavičienė

Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis