Svetaines struktura
2023-02-03

Projektas - paroda Krasnojarske “Lietuvos kultūrinis gyvenimas ir M.K.Čiurlionio menų mokykla"

2019-01-31

Krasnojarskas – didžiausias pramonės ir kultūros centras Rytų Sibire, Krasnojarsko krašto sostinė. Pokariu iš TSRS okupuotos Lietuvos į Krasnojarską atitremta apie 6000 žmonių, dalis jų išvežta į apylinkes. Po 1956 m. dauguma Krasnojarske gyvenusių lietuvių grįžo į Lietuvą. 1991 m. Krasnojarske gyveno apie 500 lietuvių.

Lietuvos bendrijos Krasnojarske sukūrimo 20-mečio proga ir Lietuvos kultūros dienų metu Krasnojarske bus atidaryta mokinių kūrybinių darbų paroda “Lietuvos kultūrinis gyvenimas ir M.K.Čiurlionio menų mokykla". Paroda bus eksponuojama nuo gegužės 25 d. iki birželio 25 d.

Tai projektas, kuris suteikia galimybę jauniems žmonėms parodyti patriotiškumą ir pilietiškumą.

Projekto tikslai ir uždaviniai:

•      Sukurti ir perduoti kūrybinius darbus Krasnojarsko bedruomenei – lietuviams, gyvenantiems Rusijoje.

•      Vykdyti bendrą projektą bendradarbiaujant mokyklos meninio ugdymo specialistams – mokytojams ir jų ugdytiniams.

•      Puoselėti pilietinę poziciją ir patriotizmą, Lietuvos istorinę atmintį.

•      Supažindinti Sibire gyvenančius kraštiečius su Lietuvos kultūriniu gyvenimu.

•      Surengti kūrybinių darbų parodą.

•      Sudaryti sąlygas mokytojams ir moksleiviams tirti, analizuoti istorijos faktus ir įvykius.

•      Pristatyti kūrinius ir darbų eigą mokyklos bendruomenei ir visuomenei.

Mokykloje dirbantys aukštos kvalifikacijos meninio ugdymo specialistai, geba įjungti į meninio ugdymo projektus daug mokyklos bendruomenės narių. Projekte dalyvauja Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytojai ir 9-11 kl. mokiniai.

Laukiami rezultatai:
Bus puoselėjamas dialogas tarp Lietuvos moksleivių ir lietuvių, kurie vis dar gyvenana Rusijoje. Svarbus projekto aspektas – jaunimo pastangos rodyti savo pilietinę poziciją.

Parodos organizatoriai ir dalyviai paruošė kūrybinių darbų ekspoziciją ir perdavė ją Krasnojarsko lietuvių bendruomenei.

Paruošė D.Plechavičienė


Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis