Svetaines struktura
2023-01-28

LIETUVOS MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSAS „MŪSŲ VYTIS“

2021-01-04

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Lietuvos mokinių kūrybinių darbų konkurso „Mūsų Vytis“ (toliau – Konkurso) tikslas ugdyti kūrybingą, drąsią, jautrią jaunųjų menininkų kartą, kuri noriai gilintųsi į savo tautos paveldą, ieškotų individualių kultūrinės tapatybės išraiškos būdų, suvoktų tautos simbolių turinį ir suprastų pilietinio mąstymo svarbą.

II. KONKURSO DALYVIAI 

2. Konkurse gali dalyvauti valstybinių ir savivaldybių dailės ir meno mokyklų, gimnazijų, Nacionalinės M. K.Čiurlionio menų mokyklos 7-11 metų amžiaus mokiniai.  

III. KONKURSO SĄLYGOS 

3.   Konkurso tema: kūrybinis Vyties ženklo interpretavimas.
4.   Kūrybiniams darbams taikomi šie reikalavimai:
4.1. originalumas komponuojant tautai svarbią simboliką (trispalvė, Gediminaičių stulpai, ąžuolas, ąžuolo lapai, lietuvių liaudies ornamentų detalės ir t.t.);
4.2. Vyties raitelis turi būti pavaizduotas jojantis į kairę pusę;
4.3. piešinių formatas: viršutinė kraštinė (ilgis) – 60 cm, šoninė kraštinė (plotis) – 50 cm
5.  Kūrybiniai darbai (piešiniai) gali būti atlikti naudojant įvairias piešimui skirtas priemones ir technikas, derinant įvairias spalvas.
6.   Svarbu nepamiršti, kad šie darbai taps vėliavomis.
7. Vertinant kūrybinius darbus bus atsižvelgiama į temos suvokimą, originalumą, simbolio meninį interpretavimą.
8.   Konkurso dalyvis gali atsiųsti vieną kūrybinį darbą. 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

9.    Konkursą organizuoja Nacionalinės M. K.Čiurlionio menų mokyklos dailės skyrius.
10.  Konkursas vykdomas šiais etapais:
10.1. Konkurso dalyvių konsultavimas ir darbų rengimas mokyklose;
10.2. parodos Konkurse dalyvaujančiose mokyklose;
10.3. Konkurso darbų įvertinimas ir atranka „Mūsų Vyties“ parodai Nacionalinėje M. K.Čiurlionio menų mokykloje.
11. Konkurso dalyviai savo kūrybinius darbus siunčia paštu arba pristato iki
2019 m. balandžio 1 d. adresu: Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla,
T. Kosciuškos g. 11, LT-01100 Vilnius, nurodydami: konkursui „MŪSŲ VYTIS“.
Jeigu kūrybiniai darbai Konkursui siunčiami paštu, pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė kaip balandžio 1 d. 

12.  Prie kūrybinio darbo turi būti pridėta užpildyta Konkurso nuostatų priede pateikta anketa.
13.  Konkursui pateiktus kūrybinius darbus vertina Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos sudaryta vertinimo komisija.

V. KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

14. Konkurso nugalėtojai apdovanojami diplomais, jų mokytojai - renginio organizatoriaus padėkos raštais.

15.  Konkurso nugalėtojų kūrybiniai darbai eksponuojami 2019 m. gegužės - birželio mėn. Nacionalinėje M. K.Čiurlionio menų mokykloje vyksiančioje parodoje.

16.  Informacija apie Konkurso nugalėtojų kūrybinius darbus skelbiama interneto svetainėje www.cmm.lt. 

KONKURSO PASIRENGIMUI REKOMENDUOJAMOS LITERATŪROS SĄRAŠAS 

 • Lietuvos Vytis. Juozas Galkus. Vilnius. Vilniaus dailės akademijos leidykla. 2009.
 • Vytis ir Gediminaičių stulpai simbolikos požiūriu. Dainius Razauskas – Daukintas. Vilnius. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. 2018.

  Dalyvio anketą galima atsisiųsti iš čia

  Vytis

  „Labai svarbus emocinis santykis su vėliava.
  Vėliavos turinį sukuria kartos...“ 
  Darius Kuolys


Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis