Svetaines struktura
2023-02-08

Projektas „Lietuvių liaudies skulptūros tradicijų pažinimas ir puoselėjimas“

2019-01-31

Šiandien šalies muziejuose ir privačiuose kolekcijose dalis liaudies skulptūros yra išsaugota ir tinkamai konservuojama bei restauruojama. Tačiau tradicinėje liaudies kultūros aplinkoje, t.y. kapinaitėse, koplytėlėse prie sodybų, įvairiose atmintinose vietose senoji liaudies skulptūra baigiama išnaikinti ir išgrobstyti.

Rūpindamiesi tautinio paveldo išsaugojimu, Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla dalį vertingų eksponatų išsaugojo nuo sunaikinimo mokyklos muziejuje. Šie eksponatai tapo vertinga mokymo medžiaga, prieinama šalies visuomenei.

Projektu siekiame
- skatinti mokinius pažinti tautinių tradicijų ir regionines lietuvių liaudies skulptūros formas bei jų sąsajas su memorialine architektūra;
- ugdyti paveldo išsaugojimo ir puoselėjimo poreikį vykstant į ekspedicijas, susipažįstant su liaudies meno tradicijų puoselėtojais ir entuziastais; - kūrybinių vasaros praktikų metu padėti mokiniams pažinti įvairių regioninių vietos bendruomenių jų kultūrinį gyvenimą ir tradicijas.

Projekto uždaviniai
- mokinių įtraukimas į liaudies tradicijų puoselėjimo veiklą;
- sudaryti mokiniams sąlygas tirti, analizuoti įvairius praeities reiškinius, ugdyti dailėtyrinius įgūdžius, gebėjimą pasirinkti informacijos šaltinius;
- padėti mokiniams savarankiškai ir tikslingai pasirinkti vizualinės lietuvių liaudies skulptūros išraiškos priemones, būdus ir kompozicinius sprendimus, juos tirti ir įgyvendinti savo kūrybiniuose sumanymuose;
- skatinti savo dailėtyrinius įgūdžius perkelti į kūrybinę raišką.

Laukiami rezultatai
- mokiniai susipažins su lietuvių liaudies skulptūros paveldu – tradicija, ikonografija, plastika ir technologija;
- mokiniams bus suteikiamos galimybės atskleisti savo kūrybinius sugebėjimus ir parodyti aktyvią pilietinę poziciją;
- tapti aktyviais paveldo išsaugojimo dalyviais;
- susipažins ir bendraus su šios srities specialistais, profesionalais – muziejininkais, skulptoriais, dailės istorikais ir gaus jų praktinių patarimų bei rekomendacijų;
- atkurs nuniokotų paminklų skulptūras ir patalpins tradicinėje aplinkoje;
- liaudies skulptūrų, jų nuotraukų ir kitų dailės kūrinių parodos Vilniaus ir kitų regionų mokymo įstaigose, kultūros centruose; - darbų ekspozicija Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos galerijoje „Mūza“;
- sukauptos ir apibendrintos projekto medžiagos patalpinimas mokyklos internetinėje svetainėje;
- kompaktinės plokštelės (CD) apie projekto eigą ir rezultatus parengimas Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos metodiniame centre;
- įgytos patirties sklaida seminaruose respublikos dailės mokytojams.

Projekto koordinatorius - direktoriaus pavaduotojas dailės skyriui R.Karpavičius.
Mokytojai: G.Akstinas, A.Baltrūnas, G.Gučaitė, J.Ikamaitė, V.Jusionis, L.Lapienytė, V.Naumavičienė, R.Paberžienė, D.Plechavičienė, G.Plechavičius, D.Steponavičiūtė, I.Talmantienė, A.Žemaitis.

Projekto partneriai: Rumšiškių liaudies buities muziejus, Kauno M.K.Čiurlionio dailės muziejus, Žemaitijos nacionalinis parkas. Galutiniame projekto etape Žemaitijos nacionalinis parkas koordinuos skulptūrėlių išdėstymą jo teritorijoje ir kitose Žemaitijos vietovėse (kapinaičių ir sodybų koplytstulpiuose, koplytėlėse).
M.K.Čiurlionio menų mokyklos muziejus suteiks galimybę tiesiogiai susipažinti su liaudies skulptūrų ikonografija, atlikimo technika ir technologija. Mokiniai susipažins su eksponatų aprašomąja medžiaga, metrikų sudarymo principais. Muziejaus eksponatai – skulptūrėlės, koptstulpiai, koplytėlės, kryžiai ir bus eskizuojami, piešiami ir lipdomi.

Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos dailės skyriaus mokinių darbų paroda „Liaudies skulptūra piešiniuose, grafikoje, drožiniuose ir tapyboje“. Dalyvauja Birštono meno mokykla.
2009 02 02 – 04 01 eksponuojama Birštono meno mokykloje.
2009 04 02 – 04 17 eksponuojama Birštono sakralinio meno muziejuje.

Projektas „Lietuvių liaudies skulptūros tradicijų pažinimas ir puoselėjimas“
Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos dailės skyriaus mokinių darbų paroda „Liaudies skulptūra piešiniuose, grafikoje, drožiniuose ir tapyboje“. Dalyvauja Birštono meno mokykla.
2009 05 09 – 06 10 eksponuojama Žemaitijos nacionalinio parko kultūros paveldo skyriaus muziejuje.

Projektas „Lietuvių liaudies skulptūros tradicijų pažinimas ir puoselėjimas“
Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos dailės skyriaus mokinių darbų paroda „Liaudies skulptūra piešiniuose, grafikoje, drožiniuose ir tapyboje“. Dalyvauja Birštono meno mokykla.
2009 06 15 – 08 eksponuojama LR Seimo Europos informacijos biure.

Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis