Svetaines struktura
2023-02-08

Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai departamento kartu su Vilniaus universitetu projektas – “Lietuviškos pasakos dari kalba: vertimas ir iliustravimas, leidyba”

2019-01-31

Goro provincijoje yra apie 100.000 mokyklinio amžiaus vaikų. Iš jų mokyklą lanko mažuma (apie 42 proc.). Provincijoje yra tik viena biblioteka, kurią Čagčarane įkūrė Lietuvos specialioji misija Afganistane. Biblioteka sulaukė vietinės bendruomenės palankumo.
Goro provincijos vaikams sunkai prieinama grožinė literatūra. Mokykloje jie turi nepakankamai vadovėlių, papildomos literatūros.
Šia programa numatoma profesionaliai parengti, išversti į dari kalbą ir išleisti seriją lietuviškų pasakų knygelių. Tai būtų nedidelės apimties, geros poligrafijos leidiniai, iliustruoti unikaliomis, šiam projektui specialiai rengiamomis Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos moksleivių ir mokytojų iliustracijomis.
Vykdymo vieta: Lietuva, Afganistanas, Goro provincija.

Projektu siekiama
- prisidėti prie vieno iš Lietuvos vykdomos Afganistano Goro provincijos vystymo programos tikslų – padėti provincijos vaikams gauti pradinį išsilavinimą;
- skatinti susipažinti su nauja, nepažįstama kultūra, plėsti Goro provincijos vaikų akiratį, skatinti žingeidumą
- mažinti tarpnacionalinius nesusipratimus, ugdyti skirtingų tautų, kultūrų ir religijų savitarpio supratimą;
- prisidėti prie Tūkstantmečio vystymosi tikslų įgyvendinimo – visuotinio neraštingumo sumažinimo, socialinės atskirties panaikinimo.

Projekto uždaviniai
- parengti lietuviškų pasakų seriją, nežeidžiančią nacionalinių afganistaniečių, o taip ir kitų Centrinės Azijos tautų jausmų;
- pateikti Goro provincijos mokykloms ir Čagčarano bibliotekai knygų dari kalba, supažindinančių su kitų tautų ir religijų visuomenėmis;
- informuoti apie Lietuvos tarptautinę misiją Goro provincijoje: susitikimai ir pokalbiai su Afganistano misijos dalyviais bei šio krašto kultūros, mentaliteto žinovais M.K.Čiurlionio menų mokykloje ir VU Filologijos fakultete;
- supažindinti mokinius su pasaulio valstybėmis, esančiomis po konfliktų, ir tarptautinės bendruomenės pastangomis padėti joms;
- supažindinti M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokinius, iliustruojančius knygas, su Afganistano (ir ypač Goro provincijos) geografija, istorija, kultūra.

Laukiami rezultatai
Paruoštas lietuviškų pasakų, kurios būtų suprantamos ir priimtinos skaitytojui iš musulmoniškų kraštų (Afganistano) sąrašas. Atrinktos lietuviškos pasakos, kurios turėtų didaktinių elementų, skatinančių toleranciją, pagarbą žmogui ir gamtai, ugdytų bendražmogiškas vertybes ir gerąsias asmenines savybes.
Surengtas Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos moksleivių pasakų iliustracijų konkursas;- profesionaliai parengta, išversta į dari kalbą ir išleista serija lietuviškų pasakų knygelių. Tai būtų nedidelės apimties, geros poligrafijos leidiniai, iliustruoti unikaliomis, šiam projektui specialiai rengiamomis M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokinių ir mokytojų iliustracijomis.
Skaitydami ir vartydami specialiai vaikams paruoštas, bendraamžių iliustruotas knygas, vaikai netiesiogiai gaus informacijos apie tai, kaip gerbiami ir globojami vaikai, kokias teises jie turi kituose kraštuose. Goro provincijos mokyklos bus aprūpinamos grožinės literatūros knygomis.
Projektas bus išsamiai pristatomas M.K.Čiurlionio menų mokykloje, VU Filologijos fakultete studentų lituanistų ir orientalistų seminaruose.
Projekto koordinatorė Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje mokytoja Giedrė Gučaitė.
Projekto veikla mokykloje
- Lietuvos misijos Afganistane, Goro provincijos istorijos, kultūros pristatymas M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokiniams ir mokytojams;
- iliustracijų piešimas, ruošimas – darbus koordinuojantys mokytojai paruoš užduotis ir prižiūrės jų vykdymą, suruoš iliustracijų konkursą.

Projekto dalyviai
- Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokiniai, iliustruojantys knygas, jiems vadovaujantys mokytojai;
- kitų Lietuvos mokyklų moksleiviai;
- Vilniaus universiteto dėstytojai ir studentai.

Tikslinės grupės Afganistane Goro provincijoje
- moksleiviai, kurie mokosi Lietuvos finansuojamose „daraktorinio“ tipo mokyklose („Community based schools);
- moksleiviai, kurie mokosi už Lietuvos lėšas pastatytose mokyklose;
- moksleiviai iš Lietuvos karių lankomų kaimų;
- Čagčarano bibliotekos lankytojai;
- kiti Goro provincijos vaikai;
- Goro provincijos švietimo departamento darbuotojai.

Šalis partnerė – Afganistano Islamo Respublika (Goro provincija).

Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis