Svetaines struktura
2023-02-02

DAILĖS SKYRIAUS RENGTOS PARODOS 2019 - 2020 mokslo metais

2021-01-08

 2020 06 11 – 2020 07 01
1–4 klasių Dailės skyriaus moksleivių piešimo ir kompozicijos darbų paroda 
„Žaisminga kūrybinė įvairovė"
Dailės darbų parodą parengė dailės skyriaus mokytojos: Vilija Starošienė ir Austė Jurgelionytė-Varnė.
Paroda veikia Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.

2020 03 03 – 2020 03 17
Dailės skyriaus 9-12 klasių mokinių greiti piešiniai „Eskizo ritmu".
Parodos kuratorius M. Piekuras.
Paroda veikė Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.

2020 02 18 – 2020 03 01
8 ir 9 kl. moksleivių darbų paroda „Akvarelė".
Mokytoja Austė Jurgelionytė-Varnė.
Paroda eksponuojama Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.

2020 01 15 – 2020 01 25 
Aštuntokų „EX LIBRIŲ" paroda
Mokytoja Rūta Gabrielė Vėliūtė.
Paroda buvo eksponuojama mokyklos I aukšto foje.

2019 12 03 - 2019 12 17
Jūratės Normantaitės (mūsų mokyklos absolventės) estampo paroda „Litografija - mecotinta".
Paroda veikia Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.

2019 11 18 - 2019 12 02
Musu mokyklos dvyliktos klasės moksleivio Kajaus Kaušinio tapybos darbų paroda.
Paroda veikė Dailes skyriaus I-jo aukšto foje.

 

2019 11 04 - 2019 11 16
Izoldos Maciukaitės (mūsų mokyklos absolventės) fotografijų paroda „METU LAIKAI"
Parodos kuratorė dailės skyriaus mokytoja-metodininkė: Vita Naumavičienė.
Paroda veikė Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.

 

2019 10 16 - 2019 10 28
„Eskizų paroda" iš Dailės skyriaus fondų
Parodos kuratorius M. Piekuras.
Paroda veikė Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.

2019 10 02 - 2019 10 14
Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto studentų piešinių Paroda"
Paroda veikė Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.

2019 09 20 – 2019 10 02
11 ir 12 kl. moksleivių vitražų paroda „MUZIKOS GARSAI"
Mokytojas ir parodos kuratorius Vincas Matonis.
Paroda buvo eksponuojama Vitražo manufaktūros galerijoje Stiklių g. 6, Vilniuje

2019 09 20 - 2019 10 30
Rugsėjo 22-oji – mūsų didžiojo menininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimtadienis.
Šia proga Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla kasmet organizuoja ciklą renginių – parodas, koncertus, plenerus, išvykas Čiurlionio takais – tarsi pindama Jam garbės vainiką, siekdama priartėti prie kūrybos dvasios.
Iš plenerų, išvykų gimė šie paveikslai.
Tikime, kad žiūrėdami į mokinių darbus, šiuose vaikų pastebėtuose trapiuose pėdsakuose geriau pajusime gyvą
M. K. Čiurlionio kūrybos dvasią, Jo įkvėpimo šaltinius.
Parodą kuravo mokytojai: M. Piekuras, J. Burkšaitis, V. Jusionis, G. Akstinas ir T. Dumbrauskas.
Paroda buvo eksponuojama mokyklos I aukšto foje.

 

2019 08 30 - 2019 09 16
1–4 klasių Dailės skyriaus moksleivių piešimo ir kompozicijos darbų paroda
„ŠIUOLAIKINIS PASAULIS, tradicijos vaiko akimis"

Dailės darbų parodą parengė dailės skyriaus mokytojos: Vilija Starošienė ir Austė Jurgelionytė-Varnė.
Paroda veikė Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.Tarptautinis mokinių piešinių konkursas „Tėvynės labui“

2019-01-30

SVEIKINAME
Tarptautinio mokinių piešinių konkurso „Tėvynės labui“, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti ir Lietuvos kariuomenės šimtosioms metinėms, lauretus ir diplomantus.

Laureatais tapo 63 mokiniai, diplomantais – 36.
M. K. Čiurlionio nacionalinės menų mokyklos dalyviai – konkurso laureatai ir diplomantai:

1. Vėjūnė Razgaitė, 14 m.
A) Krašto apsaugos ministro specialusis prizas.
B) Lietuvos kariuomenės specialiųjų operacijų pajėgų vado prizas.
2. Tomas Kavarskas, 14 m.
A) Lietuvos kariuomenės vado generolo leitenanto Jono Vytauto Žuko prizas.
B) Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų vado brigados generolo Valdemaro Rupšio prizas.
C) Lietuvos kariuomenės mokimų ir doktrinų valdybos vado pulkininko Dano Mockūno prizas.
3. Jorigė Buržinskaitė, 14 m.
Lietuvos kariuomenės jūrų pajėgų vado, jūrų kapitono Arūno Mockaus prizas.
4. Monika Mackevičiūtė, 11 m.
Lietuvos kariuomenės karo prievolės ir komplektavimo tarnybos viršininko Arūno Balčiūno prizas.
5. Vilija Starošienė
Prizas mokytojams.
6. Amin El – Monsour
8 – 11 m. amžiaus grupėje, laureato diplomas.
7. Salomėja Kazlauskaitė
8 – 11 m. amžiaus grupėje, diplomas.
8. Monika Mackevičiūtė
8 – 11 m. amžiaus grupėje, diplomas.
9. Kotryna Grudzinskaitė
8 – 11 m. amžiaus grupėje, diplomas.
10. Austė Jurgelionytė
padėka mokytojui.
11. Vilija Starošienė
padėka mokytojui.
12. Danutė Plechavičienė
padėka mokytojui.
13. Linas Blažiūnas
padėka mokytojui.
14. Arvydas Pakalka
padėka mokytojui.
15. Rima Karpavičienė
padėka mokytojui.
16. Dovydas Vižinis
12 – 15 m. amžiaus grupėje, laureato diplomas.
17. Tomas Kavarskas
12 – 15 m. amžiaus grupėje laureato diplomas.
18. Maja Salomėja Kačerauskaitė
12 – 15 m. amžiaus grupėje laureato diplomas.
19. Ugnė Aliukaitė
12 – 15 m. amžiaus grupėje, laureato diplomas.
20. Tauras Dagys
12 – 15 m. amžiaus grupėje, diplomas.
21. Jorigė Buržinskaitė
12 – 15 m. amžiaus grupėje, diplomas.
22. Rapolas Grinčelaitis
12 – 15 m. amžiaus grupėje, diplomas.
01-Tevynes Labui_Laureato_Diplomas_Tomui_Kavarskui02-Tevynes Labui_Diplomas_Kotrynai_Grudzinskaitei03-Tevynes Labui_Diplomas_Monikai_Mackeviciutei04-Tevynes Labui_Diplomas_Rapolui_Grincelaiciui05-Tevynes Labui_Diplomas_Salomejai_Kazlauskaitei06-Tevynes Labui_Diplomas_Taurui_Dagiui
07-Tevynes Labui_Padeka_Arvydui_Pakalkai08-Tevynes Labui_Padeka_Austei_Jurgelionytei09-Tevynes Labui_Padeka_Danutei_Plechavicienei10-Tevynes Labui_Padeka_Linui_Blaziunui11-Tevynes Labui_Padeka_Rimai_Karpavicienei12-Tevynes Labui_Padeka_Vilijai_Starosienei

DAILĖS SKYRIAUS RENGTOS PARODOS 2018 - 2019 mokslo metais

2021-04-27

2019 06 18 – 2019 07 12
Dailės skyriaus 8 kl. mokinių mokomosios 2018 m. vasaros praktikos Palangoje kūrybinių darbų paroda Kavarsko bibliotekoje.
Mokytojai: Austė Jurgelionytė-Varnė, Vita Naumavičienė, Audronis Žemaitis (parodos kuratorius).
Auklėtojos: Vitalija Oršauskaitė-Miliauskienė, Gabija Vaitiekūnienė.
8 kl. mokinys Tomas Kavarskas užrašė praktikos įspūdžius.
Paroda buvo eksponuojama Kavarsko bibliotekoje, P. Cvirkos g. 35, Kavarsko m. Ji bus pristatyta vietos bendruomenei, vyks netradicinė dailės pamoka.

2019 05 21 – 2019 06 11
Dailės skyriaus 8 kl. mokinių mokomosios 2018 m. vasaros praktikos Palangoje kūrybinių darbų paroda.
Mokytojai: Austė Jurgelionytė-Varnė, Vita Naumavičienė, Audronis Žemaitis.
Auklėtojos: Vitalija Oršauskaitė-Miliauskienė, Gabija Vaitiekūnienė.
8 kl. mokinys Tomas Kavarskas užrašė praktikos įspūdžius.
Paroda buvo eksponuojama mokylos Dailės skyriaus I aukšto foje.


2019 04 30 - 2019 05 09
1–4 klasių Dailės skyriaus moksleivių piešimo ir kompozicijos darbų paroda "Žaisminga kūrybinė įvairovė". 
Dailės darbų parodą parengė dailės skyriaus mokytojos: Vilija Starošienė ir Austė Jurgelionytė-Varnė.
Paroda veikė Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.

Skaityti daugiau...

LIETUVOS MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSAS „MŪSŲ VYTIS“

2021-01-04

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Lietuvos mokinių kūrybinių darbų konkurso „Mūsų Vytis“ (toliau – Konkurso) tikslas ugdyti kūrybingą, drąsią, jautrią jaunųjų menininkų kartą, kuri noriai gilintųsi į savo tautos paveldą, ieškotų individualių kultūrinės tapatybės išraiškos būdų, suvoktų tautos simbolių turinį ir suprastų pilietinio mąstymo svarbą.

II. KONKURSO DALYVIAI 

2. Konkurse gali dalyvauti valstybinių ir savivaldybių dailės ir meno mokyklų, gimnazijų, Nacionalinės M. K.Čiurlionio menų mokyklos 7-11 metų amžiaus mokiniai.  

III. KONKURSO SĄLYGOS 

3.   Konkurso tema: kūrybinis Vyties ženklo interpretavimas.
4.   Kūrybiniams darbams taikomi šie reikalavimai:
4.1. originalumas komponuojant tautai svarbią simboliką (trispalvė, Gediminaičių stulpai, ąžuolas, ąžuolo lapai, lietuvių liaudies ornamentų detalės ir t.t.);
4.2. Vyties raitelis turi būti pavaizduotas jojantis į kairę pusę;
4.3. piešinių formatas: viršutinė kraštinė (ilgis) – 60 cm, šoninė kraštinė (plotis) – 50 cm
5.  Kūrybiniai darbai (piešiniai) gali būti atlikti naudojant įvairias piešimui skirtas priemones ir technikas, derinant įvairias spalvas.
6.   Svarbu nepamiršti, kad šie darbai taps vėliavomis.
7. Vertinant kūrybinius darbus bus atsižvelgiama į temos suvokimą, originalumą, simbolio meninį interpretavimą.
8.   Konkurso dalyvis gali atsiųsti vieną kūrybinį darbą. 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

9.    Konkursą organizuoja Nacionalinės M. K.Čiurlionio menų mokyklos dailės skyrius.
10.  Konkursas vykdomas šiais etapais:
10.1. Konkurso dalyvių konsultavimas ir darbų rengimas mokyklose;
10.2. parodos Konkurse dalyvaujančiose mokyklose;
10.3. Konkurso darbų įvertinimas ir atranka „Mūsų Vyties“ parodai Nacionalinėje M. K.Čiurlionio menų mokykloje.
11. Konkurso dalyviai savo kūrybinius darbus siunčia paštu arba pristato iki
2019 m. balandžio 1 d. adresu: Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla,
T. Kosciuškos g. 11, LT-01100 Vilnius, nurodydami: konkursui „MŪSŲ VYTIS“.
Jeigu kūrybiniai darbai Konkursui siunčiami paštu, pašto išsiuntimo žyma turi būti ne vėlesnė kaip balandžio 1 d. 

12.  Prie kūrybinio darbo turi būti pridėta užpildyta Konkurso nuostatų priede pateikta anketa.
13.  Konkursui pateiktus kūrybinius darbus vertina Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos sudaryta vertinimo komisija.

V. KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

14. Konkurso nugalėtojai apdovanojami diplomais, jų mokytojai - renginio organizatoriaus padėkos raštais.

15.  Konkurso nugalėtojų kūrybiniai darbai eksponuojami 2019 m. gegužės - birželio mėn. Nacionalinėje M. K.Čiurlionio menų mokykloje vyksiančioje parodoje.

16.  Informacija apie Konkurso nugalėtojų kūrybinius darbus skelbiama interneto svetainėje www.cmm.lt. 

KONKURSO PASIRENGIMUI REKOMENDUOJAMOS LITERATŪROS SĄRAŠAS 

 • Lietuvos Vytis. Juozas Galkus. Vilnius. Vilniaus dailės akademijos leidykla. 2009.
 • Vytis ir Gediminaičių stulpai simbolikos požiūriu. Dainius Razauskas – Daukintas. Vilnius. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. 2018.

  Dalyvio anketą galima atsisiųsti iš čia

  Vytis

  „Labai svarbus emocinis santykis su vėliava.
  Vėliavos turinį sukuria kartos...“ 
  Darius Kuolys


PARODA-KONKURSAS „ORŠOS MŪŠIUI – 500"

2019-01-30

LIETUVOS DAILĖS MOKYKLŲ MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA-KONKURSAS ORŠOS MŪŠIO PERGALĖS 500-OSIOMS METINĖMS PAŽYMĖTI.

Parodos-konkurso organizatorius ir rengėjas Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla, dailės skyriaus mokytojas Giedrius Plechavičius.

Lietuvos dailės mokyklų moksleivių darbų paroda-konkursas, skirtas LDK kariuomenės, vadovaujamos kunigaikščio Konstantino Ostrogiškio pergalės Oršos mūšyje 500-osioms metinėms paminėti.

Parodoje dalyvauja Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos, Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos ir Vievio meno mokyklos 10-17 m. amžiaus mokiniai, kuriuos konkursui parengė mokytojai:

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos – Violeta Skirgailaitė;

Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos – Julija Ikamaitė, Dainius Liškevičius, Giedrius Plechavičius, Vilija Starošienė, Audronis Žemaitis;

Vievio meno mokyklos – Adelė Kasputienė, Augenis Kasputis.

Parodą rengė: direktoriaus pavaduotojas meniniam ugdymui Romualdas Karpavičius, mokytojai Giedrius Plechavičius, Danutė Plechavičienė, Vilija Starošienė, Audronis Žemaitis, Rūta Vėliūtė.

Darbų ekspoziciją galima apžiūrėti nuo 2014 m. rugsėjo 8 d. 12 val. Dailės skyriaus IV aukšte.

Paroda veikia Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Dailės skyriuje 2014 m. rugsėjo 8-22 dienomis.

Skaityti daugiau...

MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSAS „TU MUMS VIENA“

2021-04-27

Respublikinio mokinių kūrybinių darbų konkurso – parodos „Tu Mums viena“
Laureatai
 
I – amžiaus grupė 7 – 10 metų  
 
Rusnė Čepaitytė 8 m.  „Paukštis“ „Ugnies deivės žaidimai“
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla
Mokytoja Gražina Visockienė
 
PaulaFedčenko 10 m. „Laisvės paukštis“
Palangos Stasio Vainiūno meno mokykla
Mokytoja LendrūnaMoncevičienė  
 
NojaIgnatavičiūtė 9 m. „Motina su kūdikiu“
Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla
Mokytoja Vilija Starošienė
 
II – amžiaus grupė 11 – 14 metų
 
Meda Antanaitytė 12 m. „Laisvė“
Trakų meno mokykla
Mokytoja Nijolė Mečkovskaja
 
Augustė Mižutavičiūtė 11 m. „Koks gražus tavo veidas, gimtine“
Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija
Mokytoja Laima Šepikaitė
 
Kamilė Dzvinelytė 13 m. „Mūsų kaimo žaidimai“
Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokykla
Mokytojas VladimirMatijko
 
III – amžiaus grupė 15 – 16 metų
 
Darius Grinevičius 15 m. „Žydinti Lietuva“
Vievio meno mokykla
Mokytojas Augenis Kasputis
 
Evelina Janovič 15 m. „Gera pas močiutę kaime“
Vilniaus Žemynos gimnazija
Mokytoja TeresaJanovič
 
Kristina Rodionova 15 m. „Einu namo“
Eitminiškių gimnazija
Mokytoja Dovilė Blažytė – Vanagienė
 
IV – amžiaus grupė 17 – 18 metų
 
Justina Klezytė 18 m. „Lėlių namai“
Biržų Saulės gimnazija
Mokytoja Daiva Zalogienė
 
Alisa Rūta Stravinskaitė 18 m. „Užupis“
Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla
Mokytojas JūragisBurkšaitis
 
Agnė Tamkevičiūtė 17 m. „Būtovės ženklai“
Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla  
Mokytoja Birutė Andriekutė

 

Respublikinė moksleivių kūrybinių darbų paroda „Tu Mums viena“ veikė LR Seimo I rūmuose

Skaityti daugiau...

Tarptautinis konkursas-paroda „Lietuva jaunųjų dailininkų akimis“ - 2016

2019-01-30

Tarptautinis vaikų ir jaunimo kūrybos konkursas-paroda „Lietuva jaunųjų dailininkų akimis“ - 2016

Dailės skyriaus mokiniai dalyvavo tarptautiniame konkurse „Lietuva jaunųjų dailininkų akimis“.
Konkursą organizavo Altajaus krašto, Barnaulo miesto visuomeninė organizacija „Lietuvių kultūros draugija“ kartu su vaikų ir jaunimo interneto dailės galerija „Vernisažas“. Konkurso tikslas – lietuviškos kultūros, papročių ir tradicijų populiarinimas, abipusio susidomėjimo ir pagarbos skirtingoms kultūroms skatinimas, tarptautinės draugystės stiprinimas bei jaunųjų menininkų iniciatyvų palaikymas. Konkursas siekia dailės ir mokslinio-pažintinio aspektų integravimo meno ir kultūros srityje. Konkursas skirtas mokiniams ir studentams iki 21 metų. Kūriniai įvertinti amžiaus grupėse: 0-9 metų amžiaus grupė, 10-13 metų amžiaus grupė, 14-17 metų amžiaus grupė, 18-21 metų amžiaus grupė.
Konkurso nominacijos:
Vaizduojamoji dailė – tapyba, grafika. Taikomoji dekoratyvinė dailė – batika, gobelenas, koliažas.
Konkurso temos: Lietuvos tradicijos, kultūra, gamta, mitai, legendos, pasakos, nacionaliniai herojai.

Konkurso laureatai skirtingose amžiaus grupėse:

I VIETA:

Marija Sučilaitė, 18m., „Industrija“, mokytojas Vytenis Baura.
Greta Eimulytė, 15m. „Šeima“, mokytoja Vita Naumavičienė.
Gerda Šimanauskaitė, 7m., „Stebuklinga lietuviškos pasakos paukštė“, mokytoja Vilija Starošienė.

II VIETA:

Vykintas Jocys, 10m., „Stebuklinga lietuviškos pasakos paukštė“, mokytoja Austė Jurgelionytė-Varnė.
Andrius Prilepskij, 12m., „Velykos“, mokytoja Rima Karpavičienė,
Morta Vileikytė, 14m., „Žiema gimtinėje“, mokytoja Vita Naumavičienė.
Kristijonas Mikolaitis, 14m., „Senosios Lietuvos pilys“, mokytoja Rūta Gabrielė Vėliūtė.
Klaudija Matvejevaitė, 18m., „Gimtinės legendos“, mokytojas Vytenis Baura.

III VIETA:

Rūta Alisa Stravinskaitė, 18m., „Istorijos atmintis“, mokytojas Jūragis Burkšaitis.
Julius Mikutavičius, 18m., „Istorinis motyvas“, mokytojas Jūragis Burkšaitis.
Abigailė Jaučytė, 15m., „Lietuviškų audinių spalvos“, mokytoja Danutė Plechavičienė.
Nojus Kudaba, 15m., „Lietuviškų audinių spalvos“, mokytoja Danutė Plechavičienė.
Karolina Kazuraitė, 14m., „Baltijos jūra“, mokytoja Rūta Gabrielė Vėliūtė.
Laura Andrijauskaitė, 17m., „Abstrakcija Lietuvos vėliavos tema“, mokytojas Tomas Dumbrauskas.

Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Dailės skyriaus mokinių darbų ekspozicijos kuratorė Rūta Gabrielė Vėliūtė.

Video iš parodos atidarymo čia: "Литва глазами юных художников"- 2016

DAILĖS SKYRIAUS RENGTOS PARODOS 2017 - 2018 mokslo metais

2020-10-03

2018 06 07 - 2018 06 10
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla
9-ojoje tarptautinėje šiuolaikinio meno mugėje ARTVILNIUS’18
Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO

2018 04 30 - 2018 05 14
Dailės skyriaus 6D kl. mokinių mokomosios 2017 m. vasaros praktikos kūrybinių darbų paroda 
Vasaros praktika Kaltanėnuose".
Mokytojai: Austė Jurgelionytė-Varnė, Giedrius Plechavičius ir Gediminas Akstinas.
Paroda veikė mokylos Dailės skyriaus I aukšto foje.

2018 04 18 - 2018 04 27
Dailės skyriaus 9D klasės mokinės, Rusnės Gocentaitės „Tapybos paroda".
Paroda veikė mokyklos centrinių rūmų 1-ojo aukšto foje.

 

Skaityti daugiau...

2017 07 04 - 2018 01 31

2018-10-06

Dangikasis drakonas

Nacionalinis mokinių piešinių konkursas „Mes užaugome laisvi“

2021-01-04

2018-tais metais Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru Lietuvos moksleivius pakvietė dalyvauti piešinių konkurse „Mes užaugome laisvi“. Konkursas buvo skiriamas Laisvės gynėjų dienai paminėti. Iš respublikos mokyklų atkeliavo net penki šimtai dvidešimt trys darbai.
Į parodą, kurios iniciatorė – Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė, atrinkta šešiasdešimt mokinių darbų į tris amžiaus kategorijas. Kiekvienoje amžiaus grupėje išrinkti penki laureatai, įdomiausiai interpretavę konkurso temą.
            Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Dailės skyriaus mokiniai - Nacionalinio mokinių piešinių konkurso

„Mes užaugome laisvi“ parodos LR Seime (2019.01.02 - 15) dalyviai ir laureatai:

Ieva Kondrotaitė, 2 kl., mokytoja Vilija Starošienė, darbo pavadinimas – „Mūsų atmintyje žuvę partizanai“; (dalyvis)
Elzė Zabielaitė, 3 kl., mokytoja Vilija Starošienė, darbo pavadinimas – „Į tremtį“; (dalyvis)
Mirjam Kamuntavičiūtė, 7 kl., mokytoja Rima Karpavičienė, darbo pavadinimas – „Laidotuvės po daugelio metų“; (laureatas)
Svajūnė Jedinkutė, 8 kl., mokytoja Arvydas Pakalka, darbo pavadinimas – „ Išeinu partizanauti“ ; (laureatas)
Abigail Megan Mallick, 8 kl., mokytojas Arvydas Pakalka, darbo pavadinimas – „Auštanti laisvė“; (dalyvis)
Alvė Skauronaitė, 8 kl., mokytojas Arvydas Pakalka, darbo pavadinimas – „Auštanti laisvė“; (dalyvis)
Emilija Budreikaitė, 7 kl., mokytoja Rima Karpavičienė, darbo pavadinimas – „Baltijos kelias“; (dalyvis)
Gustė Kačinaitė, 9 kl., mokytojas Audronis Žemaitis, darbo pavadinimas – „Baltijos kelias“; (dalyvis)
Jorigė Buržinskaitė, 9 kl., mokytojas Audronis Žemaitis, darbo pavadinimas – „Mindaugo karūnavimas“; (dalyvis)
Lyja Ona Jagminaitė, 9 kl., mokytojas Audronis Žemaitis , darbo pavadinimas – „Atostogos“ Sibire“; (dalyvis)
Lukas Pavilonis, 11 kl., mokytojas Arvydas Pakalka, darbo pavadinimas – „Auštanti laisvė“; (laureatas)
Simas Novikas, 9 kl., mokytojas Audronis Žemaitis, darbo pavadinimas – „Spaudos „kontrabandininkas“; (laureatas)
Tomas Kavarskas, 15 m., mokytojas Audronis Žemaitis, darbo pavadinimas – „Atminimas“; (dalyvis)
Rapolas Grinčelaitis, 15 m., mokytojas Audronis Žemaitis, darbo pavadinimas – „Pagal sąrašą“; (dalyvis)Skaityti daugiau...

Respublikinis vizualiųjų menų konkursas „M. K. Čiurlionio takais“

2019-01-30

Pirmasis respublikinis vizualiųjų menų konkursas „M. K. Čiurlionio takais"
Bendras Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos ir Vilniaus dailės akademijos projektas.
Konkurso tema – Kūrybinis eksperimentas

Konkurso laureatų sąrašas:

1. I vieta
Kūrinio pavadinimas „Muzika"
Industrinis veltinis, 100 X 150 cm, 2014
Autorius Lukas Gecas 18 metų, 12 klasė
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla
Mokytoja Austėja Jurgelionytė - Varnė

2. II vieta
Kūrinio pavadinimas „Vaikystės pėdsakais"
Tušas, sausa adata, 87 X 43 cm, 2015
Autorė Austėja Lukminaitė 18 metų, 12 klasė
Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija
Mokytoja Rima Steponėnienė

3. II vieta
Kūrinio pavadinimas „Mano šeima"
Popierius, markeriai, 32 X 18 cm, 2013
Autorius Rafal Doveiko 18 metų, 12 klasė
Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija
Mokytoja Dalia Truskaitė

4. III vieta
Kūrinio pavadinimas „Vėjas"
Ofortas su akvatinta, 30 X 40 cm, 2013
Autorė Laima Matuzonytė 18 metų, 12 klasė
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla
Mokytoja Rūta Vėliūtė

5. III vieta
Kūrinio pavadinimas „Žmogus ir laikas"
Izografas, tušas, 60 X 40 cm, 2015
Autorė Gedmina Zenkevičiūtė 18 metų, 12 klasė
Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija
Mokytoja Emilija Pumputienė

6. III vieta
Kūrinio pavadinimas „Miesto džiunglės"
Fotografija, skaitmeninė spauda, drobė 40 X 60 cm, 2015
Autorė Rusnė Pazdrazdytė 18 metų, 12 klasė
Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija
Mokytoja Loreta Žulpienė

Vilnius, 2015-06-10

DAILĖS SKYRIAUS RENGTOS PARODOS 2015 - 2016 mokslo metais

2017-09-27

2016.07.04 - 07.11
Respublikinė moksleivių kūrybinių darbų paroda „Tu Mums viena“ veikė LR Seimo I rūmuose
Parodos atidarymas ir laureatų bei jų mokytojų apdovanojimas vyko liepos 4 dieną 13:00 val.
Parodos kuratorius Romualdas Karpavičius.
Parodos laureatų sąrašas čia

 

2016.06.16 - 06.23
Vilniaus Karininkų Ramovėje atidaryta Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos
Dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų paroda skirta Lietuvos kariams savanoriams. 

2016.06.16 - 06.23
9 - 12 kl. mokinių Eskizų paroda.
Mokytojai: Marijus Piekuras, Gediminas Piekuras, Gediminas Akstinas, Arvydas Baltrūnas, Vytenis Baura, Jūragis Burkšaitis, Tomas Dumbrauskas,Vidas Jusionis, Romualdas Karpavičius, Vincas Matonis, Ingė Talmantienė, Audronis Žemaitis, Vytautas Žirgulis.
Parodos kuratorius Marijus Piekuras.
Paroda buvo eksponuojama Dailės skyriaus 1-jo aukšto foje. 

2016.04.29 - 09.30
Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos Dailės skyriaus mokiniai aktyviai dalyvavo Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centro edukacinėje programoje
,,Kelionė į sapnų laiką“, Radvilų rūmų muziejaus ekspozicijoje ,,Naujosios Gvinėjos ir Australijos aborigenų menas“
Kviečiame nuo š. m. balandžio 29 d. iki rugsėjo 30 d. aplankyti 4 ir 5 kl. mokinių kūrybos darbų parodą ,,Kelionė į sapnų laiką“ Radvilų rūmų muziejaus foje, 
Vilniaus g. 24.
Mokytojai: Austė Jurgelionytė-Varnė, Danutė Plechavičienė, Giedrius Plechavičius, Rūta Vėliūtė.
Parodos kuratorė Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytoja Rūta Vėliūtė.
Lietuvos dailės muziejaus kuratorė - Meno pažinimo centro vedėja Daiva Banikonienė.
Parodos atidarymas buvo balandžio 29 d. Radvilų rūmų muziejuje.

2016.04.13 - 04.27
1-4 klasių Dailės skyriaus moksleivių piešimo ir kompozicijos darbų paroda "Žaisminga kūrybinė įvairovė" 
Dailės darbų parodą parengė dailės skyriaus mokytojos: Vilija Starošienė ir Austė Jurgelionytė-Varnė.
Paroda eksponuojama Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.

2016.04.01 - 04.05
Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Šokio teatre vyko IV-asis šalies Europos menų festivalis.
Festivalio metu Šokio teatro foje buvo eksponuojama Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos 7 kl. jaunųjų dailininkų parengta tapybos darbų paroda skirta Italijos kultūrai, bei Šiaulių miesto Moksleivių namų neformaliojo ugdymo taikomosios dailės skyriaus, (mokytoja Laima Andruškevičienė), Venecijos kaukių paroda „ale Venecija“.
Parodos kuratorius Romualdas Karpavičius.

2016.03.30 - 04.12
Dailės skyriaus 7d klasės mokinių mokomosios vasaros praktikos darbų paroda "SALAKAS".
Parodą rengė moktojai: Vytautas Žirgulis, Katinas Džiugas, Julija Ikamaitė, Austė Jurgelionytė-Varnė, Gediminas Piekuras.
Paroda veikė mokylos Dailės skyriaus pirmojo aukšto foje.

 

2016.03.18 - 03.25
Paroda, skirta III Tarptautiniam jaunųjų atlikėjų kamerinių ansamblių konkursui
PAVASARIO SONATA 2016"
Parodos kuratorius Romualdas Karpavičius.
Paroda veikė mokyklos centrinių rūmų I-ojo aukšto foje. 

 

2016.03.16 - 03.19
Dailės skyriaus 12 klasės tapytojų darbų paroda „Dvyliktokų pusryčiai".
Moktojas Arvydas Baltrūnas.
Paroda veikė mokylos Dailės skyriaus pirmojo aukšto foje.


2016.02.12 – 2016.02.29
Vyresniųjų klasių mokinių PIEŠINIŲ PARODA.
Parodos kuratorius Marijus Piekuras. 
Paroda veikė
 Varėnos kultūros centro parodų salėje.

 

2016.02.11 – 2016.03.12
ROMUALDAS KUNCA (1935-2011)
PARODA "TYLI KALBA TAPYBOS"

NACIONALINĖS M. K. ČIURLIONIO MENŲ MOKYKLOS
DAILĖS SKYRIAUS 1 A. FOJE IR 4 AUKŠTE (T. Kosciuškos g. 11)

ATIDARYME DALYVAUVO:
INESA KUNCIENĖ (VOKALAS), MARIUS KUNCA (PERKUSIJA),
STASĖ KUNCIENĖ (ALTAS), SIMONAS KUNCA (KLAVIŠINIAI)
PETRAS KUNCA (SMUIKAS)


2016.02.01 - 2016.02.16
9-12 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda skirta Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos
70-mečiui ir pirmosios parodos Seime 25-mečiui.
Paroda buvo eksponuojama Lietuvos Respublikos Seime.
Parodos kuratorius Romualdas Karpavičius.

2016.01.19 - 2016.02.02
Kornelija Žalpytė (11 kl.), autorinė paroda Sekretai".
Parodos kuratorius Vytenis Baura.
Paroda buvo eksponuojama Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.

 

2015.12.24 - 2016.02.08
Vitražų paroda "Šviesa".
Parodoje 11 ir 12 klasių mokinių atlikti vitražų fragmentai, pagal garsių vitražo meistrų darbus.
Parodos kuratorius Vincas Matonis.
Paroda buvo eksponuojama Šventojo Jono Teologo vardo vienuolyno ansamblyje prie Vilniaus Išganytojo bažnyčios, Antakalnio g. 27, Vilniuje.

2015.12.14 - 2016.01.18
Vilniaus dailės akademijos studenčių grafinio dizaino darbų paroda.
Dalyvauja Urtė Bakaitė, Saulė Kašėtaitė ir Marija Krasnovskytė.
Parodos kuratorė Akvilina Ruzgailienė.
Paroda buvo eksponuojama Dailės skyriaus I-jo aukšto foje

 

2015.11.23 - 12.12
Dailės skyriaus mokinių mokomosios vasaros praktikos darbų paroda
"Aštuntokų vasaros praktika Alantoje".
Parodą rengė moktojai: Gediminas Akstinas, Vidmantas Jusionis ir Arvydas Pakalka.
Paroda veikė mokylos Dailės skyriaus pirmojo aukšto foje.

2015.11.21 - 11.22
Vyresnių klasių mokinių kūrybinių darbų paroda skirta Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos
70-mečio jubiliejui.
Paroda buvo eksponuojama Kongresų rūmuose koncerto bei Operos ir baleto rūmuose baleto spektaklio metu.
Parodos kuratorius Romualdas Karpavičius.

2015.10.29 - 11.10
Vitražų ir keramikos paroda "Šviesa" 
Parodoje 11 ir 12 klasių mokinių atlikti vitražų fragmentai, pagal garsių vitražo meistrų darbus ir 7 klasės 2013 ir 2014 metų mokinių keramikos darbai "žibintai". 
Parodą rengė mokytojai Vincas Matonis ir Julija Ikamaitė.
Mokytoja dėkoja 7 kl. mokiniams, padėjusiems eksponuoti keramikos parodą.
Paroda eksponuojama Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.

2015.10.27 - 11.30
Daugiamečių plenerų M. K. Čiurlionio takais" vykusių rugsėjo mėnesiais Druskininkuose ir Vilniuje,
Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokinių
darbų 
paroda „PASVEIKINIMAS M. K. ČIURLIONIUI", skirta M. K. Čiurlionio 140-osioms gimimo metinėms. 
Paroda veikė M. K. Čiurlionio namuose Vilniuje, Savičiaus g. 11.


2015.10.15 - 10.28
Dailės skyriaus 11 klasių mokinių mokomosios vasaros praktikos darbų paroda
 "VASAROS PRAKTIKA VILNIUJE".
Parodą rengė moktojai: Akvilina Ruzgailienė, Jūragis Burkšaitis, Arvydas Baltrūnas, Giedrius Plechavičius.
Paroda veikė mokylos Dailės skyriaus pirmojo aukšto foje.

2015.10.05 - 10.19
Piešinių paroda ,,Mes piešiame jus".
Parodoje eksponuojami mokyklos 70-mečio proga vykusio Dailės skyriaus piešinių projekto metu 11 ir 12 kl. moksleivių piešti mokyklos mokytojų portretai. Mokytojų portretus moksleiviai piešė rugsėjo mėnesį. Paroda atidaryta Mokytojo dienos proga.
Parodos kuratorius Romualdas Karpavičius.
Piešimo mokytojai: R. Karpavičius, V. Matonis, M. Piekuras, G. Piekuras, V. Baura, V. Jusionis, G. Akstinas, I. Talmantienė, V. Žirgulis.
Paroda veikė mokyklos centrinių rūmų I-ojo aukšto foje ir Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.

2015.09.22 - 10.08
Kasmetinio plenero M. K. Čiurlionio takais" vykusio rugsėjo mėnesį Druskininkuose ir Vilniuje 12 D klasės mokinių darbų paroda, skirta M. K. Čiurlionio 140-osioms gimimo metinėms,
 „PASVEIKINIMAS M. K. ČIURLIONIUI".
M. K. Čiurlionio menų mokyklos dailės skyriaus mokiniai kasmet mokslo metus pradeda gražia tradicija - vyksta į Druskininkus, M. K. Čiurlionio gimtinę, piešti mūsų didžiojo dailininko ir kompozitoriaus namus, aplinką, daiktus, pamatyti tuos vaizdus ir reginius, kuriuos kažkada matė ir lietė M. K. Čiurlionis. Taip gimė ilgametis tęstinis projektas ,,M. K. Čiurlionio takais".
Šioje ekspozicijoje rodomi mūsų mokyklos mokytojų Romualdo Karpavičiaus, Akvilinos Ruzgailienės, Vinco Matonio,  Arvydo Baltrūno ir Vidmanto Jusionio mokinių darbai.
Paroda veikė mokyklos centrinių rūmų 1-ojo aukšto foje.

 2015.09.01 - 10.02
1-5 klasių Dailės skyriaus moksleivių piešimo ir kompozicijos darbų paroda "Žaisminga kūrybinė įvairovė" 
Dailės darbų parodą parengė dailės skyriaus mokytojos: Vilija Starošienė ir Austė Jurgelionytė-Varnė.
Paroda eksponuojama Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.

DAILĖS SKYRIAUS RENGTOS PARODOS 2016 - 2017 mokslo metais

2021-04-27

2017 05 23 - 2017 06 01
Dailės skyriaus 9 klasės mokinių kabančių Eskizų paroda"
Darbų autoriai: Augusta Kučynska, Gustė Novikaitė ir Lukas Pavilonis.
Parodos kuratorius M. Piekuras.
Paroda eksponuojama dailės skyriaus 1-jo aukšto foje.

2017 04 10 - 2017 05 01
Dailės skyriaus 1-4 klassių mokinių piešimo ir kompozicijos darbų paroda 
Žaisminga kūrybinė įvairovė".
Parodą parengė dailės mokytojos Vilija Starošienė ir Austė Jurgelionytė-Varnė.
Paroda veikė dailės skyriaus 1-jo aukšto foje.

 

2017 03 23 - 2017 04 10
Dailės skyriaus 8-12 klasių mokinių greiti piešiniai Eskizų paroda".
Mokytojai: V. Baura, G. Piekuras, M. Piekuras, I. Talmantienė, V. Matonis, R. Karpavičius, R. Karpavičienė, L. Blažiūnas, A. Baltrūnas, A. Žemaitis, G. Akstinas, A. Varnė-Jurgelionytė, D. Liškevičius, R. Milkintas ir V. Žirgulis.

Parodos kuratorius M. Piekuras.
Paroda veikė Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.

2017 02 22 2017 03 21
Dailės skyriaus 8 klasës mokinių kūrybinės vasaros praktikos darbų paroda Druskininkai 2016".
Praktikos mokytojai: Arvydas Pakalka, Vytautas Žirgulis, Julija Ikamaitė ir Gediminas Piekuras.
Paroda veikė Dailės skyriaus I-ojo aukšto foje.

 

Skaityti daugiau...

Projektas - paroda Krasnojarske “Lietuvos kultūrinis gyvenimas ir M.K.Čiurlionio menų mokykla"

2019-01-31

Krasnojarskas – didžiausias pramonės ir kultūros centras Rytų Sibire, Krasnojarsko krašto sostinė. Pokariu iš TSRS okupuotos Lietuvos į Krasnojarską atitremta apie 6000 žmonių, dalis jų išvežta į apylinkes. Po 1956 m. dauguma Krasnojarske gyvenusių lietuvių grįžo į Lietuvą. 1991 m. Krasnojarske gyveno apie 500 lietuvių.

Lietuvos bendrijos Krasnojarske sukūrimo 20-mečio proga ir Lietuvos kultūros dienų metu Krasnojarske bus atidaryta mokinių kūrybinių darbų paroda “Lietuvos kultūrinis gyvenimas ir M.K.Čiurlionio menų mokykla". Paroda bus eksponuojama nuo gegužės 25 d. iki birželio 25 d.

Tai projektas, kuris suteikia galimybę jauniems žmonėms parodyti patriotiškumą ir pilietiškumą.

Projekto tikslai ir uždaviniai:

•      Sukurti ir perduoti kūrybinius darbus Krasnojarsko bedruomenei – lietuviams, gyvenantiems Rusijoje.

•      Vykdyti bendrą projektą bendradarbiaujant mokyklos meninio ugdymo specialistams – mokytojams ir jų ugdytiniams.

•      Puoselėti pilietinę poziciją ir patriotizmą, Lietuvos istorinę atmintį.

•      Supažindinti Sibire gyvenančius kraštiečius su Lietuvos kultūriniu gyvenimu.

•      Surengti kūrybinių darbų parodą.

•      Sudaryti sąlygas mokytojams ir moksleiviams tirti, analizuoti istorijos faktus ir įvykius.

•      Pristatyti kūrinius ir darbų eigą mokyklos bendruomenei ir visuomenei.

Mokykloje dirbantys aukštos kvalifikacijos meninio ugdymo specialistai, geba įjungti į meninio ugdymo projektus daug mokyklos bendruomenės narių. Projekte dalyvauja Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytojai ir 9-11 kl. mokiniai.

Laukiami rezultatai:
Bus puoselėjamas dialogas tarp Lietuvos moksleivių ir lietuvių, kurie vis dar gyvenana Rusijoje. Svarbus projekto aspektas – jaunimo pastangos rodyti savo pilietinę poziciją.

Parodos organizatoriai ir dalyviai paruošė kūrybinių darbų ekspoziciją ir perdavė ją Krasnojarsko lietuvių bendruomenei.

Paruošė D.Plechavičienė


Daugiau straipsnių...

 1. DAILĖS SKYRIAUS RENGTOS PARODOS 2014 - 2015 mokslo metais
 2. DAILĖS DARBŲ KONKURSAS „LAIMINGA ŠEIMA“
 3. Dailės istorijos ir užsienio kalbos mokymo projektas „Įdomieji menai”
 4. DAILĖS SKYRIAUS RENGTOS PARODOS 2013 - 2014 mokslo metais
 5. Kūrybinis projektas šalies mokiniams „SVEIKS, SVIETELI MARGS!"
 6. Pasaulinis vaikų meninių idėjų pasikeitimo projektas „World Art Chicago"
 7. RESPUBLIKINIS KOMPOZICIJŲ KONKURSAS „SKRENDAME“
 8. Renginys su iliustruotojais skirtas pristatyti Lietuvos dalyvavimą Bolonijos knygų mugėje 2011 garbės viešnios teisėmis
 9. Tarptautinis projektas ST.ART (GATVĖS MENAS) 2011
 10. Nusipiešk sau kojinytes
 11. Projektas „World Art Chicago“
 12. Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos Dailės skyriaus organizuotas projektas "LDK KARIUOMENĖ ŽALGIRIO MŪŠYJE"
 13. Knygos – albumo pristatymas
 14. Respublikinis konkursas "LDK pilių takais"
 15. Respublikinis mokinių kūrybinių darbų konkursas “Mūsų vardas Lietuva” 2012
 16. Tarptautinis tapybos ir grafikos konkursas „Spalvos ir garsai - Frederikui Šopenui atminti"
 17. Paroda - konkursas 100 laiškų Čiurlioniui
 18. Respublikinė moksleivių kūrybinių darbų paroda „Tu Mums viena“
 19. DAILĖS SKYRIAUS RENGTOS PARODOS 2012 - 2013 mokslo metais
 20. 2011 m. DAILĖS SKYRIAUS RENGTOS PARODOS
 21. Projektas "World Art Chicago“ – An International Arts Exchange Opportunity
 22. DAILĖS SKYRIAUS RENGTOS PARODOS 2011 - 2012 mokslo metais
 23. Projektas „Lietuvių liaudies skulptūros tradicijų pažinimas ir puoselėjimas“
 24. 2010 m. DAILĖS SKYRIAUS RENGTOS PARODOS
 25. Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai departamento kartu su Vilniaus universitetu projektas – “Lietuviškos pasakos dari kalba: vertimas ir iliustravimas, leidyba”
 26. 2009 m. DAILĖS SKYRIAUS RENGTOS PARODOS
 27. 2008 m. DAILĖS SKYRIAUS RENGTOS PARODOS
 28. Venclovų namų-muziejaus tarptautinis projektas ,,(Ne)priklausomi žmonės"

Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis