Svetaines struktura
2023-01-29

Paroda

2023-01-16

bskelbimas-Recovered

Parodoje eksponuojami Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokinių tapybos bei grafikos darbai, sukurti pradedant nuo pačių jauniausių, 1 klasės autorių, iki vyriausių – IV gimnazijos klasės mokinių. Darbai nėra specialiai kurti parodai, tai kasdienės dailės pamokų kūrybinės užduotys bei savarankiškai kurti darbai, kurie tik iš dalies atspindi mūsų mokinių kūrybinės raiškos spektrą, kadangi čia eksponuojami vien tik plokštuminiai darbai, o mokiniai kuria ir daug erdvinės plastikos darbų iš įvairiausių medžiagų.

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija yra „ilgoji" gimnazija, kurioje mokiniai mokosi pagal specializuoto ugdymo krypties (dailės arba muzikos) programas nuo pirmos klasės iki pat mokyklos baigimo. 1–8 klasės formuojamos po vieną, o gimnazijos klasės – po du komplektus. Yra dailės ir muzikos stojamieji egzaminai, kasmet daugėja norinčių mokytis, vyksta konkursas. Mokytis gimnazijoje priimami mokiniai iš visos respublikos, nemažai mūsų kūrėjų gyvena bendrabutyje. Gimnazijoje, greta bendrojo ugdymo dalykų, yra du meniniai skyriai – dailės ir muzikos. Jeigu muzikos skyrius nuo savo ištakų skaičiuoja jau aštuoniasdešimt ketvirtus metus ir seniai garsina gimnaziją respublikoje ir už jos ribų, tai dailės skyrius yra dar labai „jaunas" – įsikūręs nuo 2007 metų, o labiau įsibėgėti pradėjęs tik nuo 2013 m., kai dviejų dailės mokytojų kolektyvą papildė keletas naujų mokytojų. Na, o šiuo metu gimnazijoje dirba dešimt dailės mokytojų, kurie padeda mokiniams formuotis savo meninės raiškos gebėjimus, atrasti savitą kūrėjo stilių. Tai mokytojos ekspertės Loreta Narušienė, Justina Šaltė, mokytojai metodininkai Rinaldas Damskis, Aida Juškaitė, Vilija Lesauskienė, Gitana Kaltanienė, Vilius Šliuželis, Janina Budrienė, vyresnysis mokytojas Voldemaras Barakauskas ir mokytoja Diana Stelmakovaitė.

Dauguma mūsų mokinių, baigę gimnaziją, renkasi studijuoti meno specialybių Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose.

Parodos kuratoriai Vilija Lesauskienė, Aida Juškaitė, Voldemaras Barakauskas

Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis