Svetaines struktura
2023-02-02

Apie dailės skyrių

2019-01-29

dailes skyr ikur isakymas1960

Valstybinėje vidurinėje specialiojoje muzikos mokykloje įkurtas Dailės skyrius, ir mokykla pavadinta Valstybine vidurine meno mokykla-internatu.

 


1962

Dailės skyriaus mokytojų iniciatyva mokykloje įkurtas etnografijos muziejus.

„...Lemiamą žodį čia ištarė tikrai šaunus mokyklos direktorius Dainius Trinkūnas. Tai buvo 1962 metų ruduo. Jautėme gilų šio užmojo supratimą ir vėliau jutom didelę paramą organizuojant išvykas rinkti eksponatų. Prie šios iniciatyvos mielai prisidėjo ir kai kurių mokinių tėvai bei patys besimokantieji. Jie su entuziazmu važiuodavo į kraštotyros ekspedicijas, dalyvavo atskirose grupėse, surinkdavo eksponatų muziejui. Muziejų, kiek sugebėjau, tvarkiau...“

Vytautas Ciplijauskas

Vilniuje, Dailės salone (dabar „Pamėnkalnio galerija“, Pamėnkalnio g. 1/13), įvyko pirmoji Dailės skyriaus mokinių darbų paroda.

 

1964

Tarptautinėje parodoje Rostoke (Vokietijos Demokratinė Respublika) Dailės skyriaus mokinys Stasys Stasiūnas (9 kl.) apdovanotas parodos diplomu.

Vilniuje, Dailės salone, surengta antroji Dailės skyriaus mokinių darbų paroda.

 

1965

Rugsėjo 16 d. mokyklai suteiktas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio vardas.

Rostoke (VDR) vykusioje tarptautinėje parodoje „Vaikai piešia taiką“ Dailės skyriaus mokinys Algis Klisevičius (8 kl.) apdovanotas pirmąja premija.

Bukarešte (Rumunija) vykusioje ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų piešinių parodoje premijuotos Dailės skyriaus mokinės Genovaitė Gaidytė (7 kl.) ir Teresė Ragauskaitė (8 kl.).

 

1966

Mokyklą baigė pirmoji Dailės skyriaus laida.

Dailės skyriaus moksleivių darbai eksponuoti Rostoke (VDR) vykusioje tarptautinėje parodoje „Pabaltijo šalių vaikų piešiniai“.

 

1967

Išleistas pirmas Dailės skyriaus mokinių kūrybos albumas „Sidabriniai rytmečiai“.

Dailės skyriaus moksleivių darbai dalyvavo Erfurte (VDR) vykusioje tarptautinėje parodoje „Draugystės galerija“.

„...rodo, kokia artima mokyklos vaikams liaudies kūryba, jos dainos, pasakos, padavimai. Koks tai puikus kūrybinis pagrindas kiekvienam menininkui. Ypač pažymėtina, kad daugumoje eksponuojamų darbų nepasitenkinama tik motyvo pavaizdavimu, labai dažnai čia matome tikrai meniškos plačios temos atskleidimo bruožus.“

„Literatūra ir menas“, 1967 06 17

Niujorko (JAV) Afroamerikiečių meno ir kultūros centre vykusioje tarptautinėje parodoje „Pasaulis priklauso vaikams“ diplomais apdovanoti: Elena Pigagaitė (9 kl.), Stasys Stasiūnas (10 kl.), Ingė Jaskėnaitė (11 kl.), Algis Malakauskas (11 kl.), Rimas Ožkutis (10 kl.).

 

1970

Jaunimo kūrybinių darbų parodoje Osakoje (Japonija) už medžio skulptūras diplomais apdovanoti Dailės skyriaus mokinių Stasio Kuzmos (10 kl.) ir Jadvygos Kaštaunaitės (11kl.) darbai.

 

1971

Dailės skyriaus moksleivių darbai eksponuoti Maskvoje (SSRS) vykusioje tarptautinėje parodoje „Jaunųjų kūryba“.

Martine (Čekoslovakija) vykusioje tarptautinėje vaikų piešinių parodoje „II Fantazijos bienalė“ didžiuoju parodos prizu apdovanotas Dainos Steponavičiūtės (8 kl.) darbas „Lekiantis laivas“. Premijomis įvertinti Reginos Maželytės (8 kl.) darbas „Varlė karalienė“ ir Rimo Ožkučio (8 kl.) – „Eglė žalčių karalienė“. Garbės raštai įteikti Algiui Malakauskui (8 kl.) už darbą „Vai mergele tu mano“, Danguolei Simonavičiūtei (8 kl.) už darbą „Kaip velnias žmogui tarnavo“ ir Danutei Kairytei (8 kl.) už darbą „Devyni broliai“. M. K. Čiurlionio mokykla apdovanota parodos raštu ir medaliu už geriausią kolekciją.

Leningrade (SSRS) surengta Dailės skyriaus moksleivių grafikos darbų paroda.

Joensū (Suomija) vykusioje vaikų piešinių parodoje premijuoti Dailės skyriaus mokiniai Birutė Stančikaitė (8 kl.), Vytautas Raila (7 kl.) ir Kęstutis Kupstas (5 kl.).

Maskvoje vykusioje SSRS Dailės akademijos parodoje „Jaunųjų kūryba“ Čiurlionio meno mokykla apdovanota medaliu, dalyviai – diplomais.

 

1972

Rostoko (VDR) tarptautinėje vaikų piešinių parodoje „Baltijos jūra – Taikos jūra“ premijuotos Aušra Kalnėnaitė (10 kl.) ir Danutė Kairytė (11 kl.).

 

1973

Olandijoje surengta kilnojamoji Dailės skyriaus mokinių grafikos darbų paroda (baigiamieji darbai – kompozicijos).

SSRS kultūros dienų renginių proga šalia Lietuvos grafikos meistrų darbų eksponuota 30 Dailės skyriaus mokinių grafikos darbų.

Dailės skyriaus moksleivių darbai dalyvavo tarptautinėje vaikų meno parodoje Torūnėje (Lenkija).

 

1975

Dailės skyrius dalyvavo respublikinėje vaikų dailės ir meno mokyklų moksleivių darbų parodoje.

Dailės skyriaus moksleivių darbai eksponuoti Maskvoje (SSRS) vykusiame tarptautiniame piešinių konkurse „Aš matau pasaulį“.

 

1976

Išleistas antras Dailės skyriaus mokinių kūrybos albumas „Sidabriniai rytmečiai“.

 

1977

Dailės skyriaus moksleivių darbai dalyvavo tarptautinėje vaikų meno parodoje Olandijoje.

Opavoje (Čekoslovakija) vykusioje tarptautinėje parodoje „Miestas, kuriame gyvenu“ M. K. Čiurlionio meno mokykla pelnė diplomą ir atminimo medalį.

 

1979

Vilniaus Dailės parodų rūmuose (dabar Šiuolaikinio meno centras) surengta pirmoji jungtinė Vilniaus M. K. Čiurlionio ir Kauno J. Naujalio mokyklų paroda, skirta tarptautiniams vaikų metams.

„... abiejų mokyklų mokinių darbai rodo, kad juose puoselėjamos geriausios realizmo tradicijos, tačiau stiprinant ryšius su gyvenimu, dar tebėra nemaža problemų – kaip išmokyti moksleivius savo užduotis spręsti, remiantis gyvenimiškąja medžiaga, kaip išvengti „sugalvotų“ siužetų ir kompozicijų [...] Peržvelgę ekspoziciją pagal žanrus, galėjome pamatyti, kad meniniu lygiu pirmauja skulptūra ir piešimas.“

„Literatūra ir menas“, 1979, Nr. 15

 

1980

Skulptūros mokytojo Petro Mazūro pastangomis Dailės skyriuje buvo įkurta ir įrengta bronzos liejykla.

Dailės skyriaus moksleivių darbai eksponuoti tarptautinėje vaikų piešinių parodoje Švedijoje.

 

1981

Trečiosios Dailės skyriaus laidos abiturientė tapytoja monumentalistė Angelė Banytė kartu su dailininkėmis Sofija Veiveryte ir Natalija Daškova už freską „Mūsų kraštas“ pelnė SSRS valstybinę premiją.

 

1982

Šelefteo mieste (Švedija) surengta Dailės skyriaus mokinių grafikos darbų paroda „Laiminga vaikystė“.

Pirmosios Dailės skyriaus laidos abiturientas dailininkas skulptorius Stanislovas Kuzma apdovanotas LTSR valstybine premija.

 

1984

Antrosios Dailės skyriaus laidos abiturientas dailininkas scenografas Galius Kličius apdovanotas LTSR valstybine premija už dailininko statytojo darbą Lietuvos kino studijos meniniame filme „Faktas“.

 

1985

Dailės skyrius dalyvavo Kauno paveikslų galerijoje surengtoje dailės profilio mokyklų moksleivių darbų parodoje.

Taip (žr. nuotr.) Dailės skyrius šventė tapytojo ir Dailės skyriaus mokytojo Romualdo Kuncos penkiasdešimtmetį.

 

1986

Pirmosios Dailės skyriaus laidos abiturientė dailininkė tekstilininkė Salvinija Vaitiekūnaitė Giedrimienė apdovanota LTSR valstybine premija.

 

1989

Nuo rugsėjo 1 d. greta piešimo, tapybos, grafikos, skulptūros programų 10 klasėje pradėtas meninio konstravimo (vėliau dizaino) kursas.

 

1991

1988–1990 metais Dailės skyriaus mokytojai ir mokiniai aktyviai dalyvavo Lietuvos Atgimimo sąjūdyje. Įvykus Baltijos Kelio akcijai Dailės skyriaus kieme pasodinti trys šakomis suskiepyti ąžuoliukai, simbolizuojantys Lietuvą, Latviją ir Estiją.

1991 metų birželio mėn. Seimo centriniuose rūmuose surengta Dailės skyriaus mokinių darbų paroda, skirta Seimo gynėjams.

 

1992

Lapkričio mėn. 25 d. mokyklos patalpose atidaryta pirmoji Lietuvoje vaikų dailės galerija „Mūza“.

 

1994

Mokykla pavadinta Vilniaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų gimnazija.

Čikagoje (JAV) S. Balzeko muziejuje surengta Dailės skyriaus mokinių grafikos darbų paroda. Visi 30 parodos darbų padovanoti Lietuvių kultūros muziejui Čikagoje.

Išleistas pirmas Dailės skyriaus mokinių iliustruotas 1995 metų kalendorius.

 

1995

Kamnike (Slovėnija) vykusioje tarptautinėje vaikų ekslibrių parodoje šeši Dailės skyriaus mokiniai pelnė diplomus.

Išleistas mokyklos moksleivių kūrybos almanachas „Volungė“ su Dailės skyriaus mokinių darbais. Antrasis almanachas išleistas 1996, trečiasis – 2000, o ketvirtasis – 2004 metais.

Margo Maxwell MacDonald, „Westerly Trust“ direktorė, bei kitos Londono įstaigos ir žmonės padovanojo Dailės skyriui 450 meno ir mokslo knygų. Siuntą perdavė ponia Margo Maxwell MacDonald (nuotr. trečia iš kairės) ir Didžiosios Britanijos ambasadorius su žmona (nuotr. pirmi iš kairės).

Tuomet Dailės skyriuje buvo įkurta bibliotekaskaitykla, kurioje šiuo metu yra apie 800 knygų.

 

1996

Hiuvinkės mieste (Suomija) vykusioje XI-toje tarptautinėje vaikų ir jaunimo parodoje „Etnokultūra ir tradicijos“ diplomais apdovanoti aštuoni Dailės skyriaus mokiniai.

Pirmosios Dailės skyriaus laidos abiturientas dailininkas skulptorius Stanislovas Kuzma apdovanotas Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija.

Vilniaus Šiuolaikinio meno centre surengta Dailės skyriaus mokinių paroda, skirta mokyklos įkūrimo 50-mečiui. Eksponuoti 354 darbai.

Spalio mėn. Vyrnheime (Vokietija) surengta Dailės skyriaus mokinių paroda sulaukė didelio dėmesio ir pripažinimo. Eksponuoti 17-os autorių darbai.

 

1997

Dailės skyriuje, Vitražų salėje, atidaryta nuolatinė Dailės skyriaus mokytojų kūrybinių darbų ekspozicija.

Kovo mėn. „Mūzos“ galerijoje įvyko Dailės skyriaus moksleivių paroda-akcija, kurioje buvo eksponuojami laiškai-piešiniai, siuntinėti po visą pasaulį su pačių mokinių nupieštais pašto ženklais arba vietoj jų priklijuotais paveikslėliais.

Lapkričio mėn. Helsinkyje vykusiame tarptautiniame dailės konkurse „Garsas ir vaizdas 1997“, skirtame Suomijos nepriklausomybės 80-mečio jubiliejui, pagrindinį apdovanojimą laimėjo Dailės skyriaus 6 kl. mokinys Rimas Sakalauskas. Konkurso, kuriam buvo pateikta 300 darbų, apdovanojimus pelnė dar keturi skyriaus moksleiviai. Nugalėtojų darbai buvo eksponuojami garsiojoje „Finland Hall“.

Vyrnheime (Vokietija) surengta Dailės skyriaus moksleivių kūrinių paroda. Eksponuoti 43 darbai.

Leipcige (Vokietija) įvyko Dailės skyriaus moksleivių darbų paroda, skirta „Evangelikų dienai“. Eksponuoti 44 darbai.

Nansi mieste (Prancūzija) MJC Michon galerijoje surengta Dailės skyriaus mokinių paroda. Eksponuoti 64 darbai.

„MJC Michon galerijoje ką tik pasibaigė labai graži mokinių iš Vilniaus menų gimnazijos Lietuvoje tapybos ekspozicija. Natiurmortai, peizažai, kaimo vaizdai – visi siužetai nutapyti labai kruopščiai šviesiais ir tamsiais tonais, su nuostabiu rūpestingumu vaizduojant miglotus peizažus. Tie stulbinantys kontrastai gimę iš praeities ir meno vizijos suartinimo.“

Ištrauka iš vietinės spaudos apie parodą

Paryžiuje UNESCO centre vykusiame tarptautiniame meno konkurse „Žemė ir vanduo“, kuriame dalyvavo 3 000 darbų iš 45 valstybių, 14–17 metų vaikų grupėje pagrindinį prizą laimėjo 7 kl. mokinė Dalia Kiaupaitė.

Vilniaus dailės akademijos organizuotame tarptautiniame ekslibrių konkurse-parodoje „Lietuviškai knygai – 450 metų“ diplomais apdovanoti Tomas Kasparavičius (8 kl.), Ramunė Snuviškytė (10 kl.) ir Inga Ševčenkaitė (8 kl.).

„Vagos“ leidykla išleido Violetos Palčinskaitės knygą „Sapnų taškuota sraigė“, kurią iliustravo Dailės skyriaus mokiniai.

 

1998

Išleista rašytojo Petro Šatkaus knyga „Užkeikti pasauliai“, iliustruota Dailės skyriaus 5–7 kl. mokinių darbais (28 autoriai).

Japonijos Ryšių ir komunikacijų ministerijos surengtame tarptautiniame konkurse pašto ženklui sukurti, kuriame dalyvavo 24 000 darbų iš 35 valstybių, 9 kl. mokinė Živilė Šlektavičiūtė apdovanota „Ypatinguoju prizu“ ir diplomu.

Balandžio mėn. Arnštate (Vokietija) vykusiame IV-tame tarptautiniame jaunimo literatūros ir meno konkurse, skirtame Europos jaunimo bendradarbiavimui, kurį surengė „Krzyžowa“ fondas ir Europos akademija (dalyvavo 250 autorinių Lenkijos, Vokietijos, Baltarusijos, Lietuvos moksleivių darbų), vieną iš septynių pagrindinių apdovanojimų laimėjo 8 kl. mokinė Ona Lozuraitytė. Pažymėti 12 kl. mokiniai Saulė Gudauskaitė ir Giedrius Paulauskas.

Balandžio mėn. Vilniuje, „Arkos“ galerijoje, surengta erdvinių kompozicijų paroda, kurioje eksponuoti 16-os Dailės skyriaus moksleivių darbai.

 

1999

Pirmosios Dailės skyriaus laidos abiturientė dailininkė tapytoja-monumentalistė Nijolė Vilutytė apdovanota Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija.

Išleistas 2000 metų kalendorius „Jaunieji Lietuvos dailininkai kovoje su vėžiu“, iliustruotas dvylikos Dailės skyriaus mokinių darbais.

Helsinkyje (Suomija) vykusiame tarptautiniame konkurse „Muzika ir spalva 99“ Miglė Meseckaitė (9 kl.) užėmė pirmąją vietą, Ignas Kozlovas (9 kl.) – antrąją vietą, Vaiva Šimoliūnaitė (9 kl.) ir Jovilė Talmantaitė (9 kl.) – trečiąją vietą. Dvylika moksleivių apdovanoti diplomais. Už geriausią kolekciją M. K. Čiurlionio menų mokykla apdovanota pirmosios vietos diplomu.

Kingisepe (Rusija) vykusiame tarptautiniame vaikų ekslibrių konkurse penki Dailės skyriaus mokiniai apdovanoti diplomais.

Balandžio mėn. Tioplice/Potsdame (Vokietija) vykusioje Dailės skyriaus moksleivių grafikos ir tapybos parodoje eksponuota 80 darbų.

Spalio mėn. Hiuvinkės (Suomija) meno muziejuje vykusiame tarptautiniame vaikų ir jaunimo dailės darbų konkurse-parodoje „Etnokultūra ir tradicijos“, kuriame dalyvavo 9 996 darbai iš 69 šalių, Rūta Dumalakaitė (8 kl.) laimėjo diplomą ir medalį. Parodos diplomais apdovanoti šeši Dailės skyriaus mokiniai.

Lapkričio mėn. Vilniuje, Kongresų rūmuose, vykusioje tapybos ir grafikos darbų parodoje eksponuota 30 Dailės skyriaus moksleivių darbų.

Sausio mėn. Vilniaus galerijoje „Arka“ surengta 11–12 klasių mokinių tapybos paroda, kurioje eksponuoti 28 darbai.

Takasaki (Japonija) vykusiame VI-tame tarptautiniame dailės ir muzikos konkurse, skirtame aukštųjų mokyklų studentams (dalyvavo 1 748 autoriai, vertinimui atrinktas 281 dalyvis), Eikantas Pakalka (11 kl.) apdovanotas „Pripažinimo diplomu“.

Spilimberge (Italija) vykusiame tarptautiniame piešinių, atsiųstų faksu, konkurse „Už taiką ir toleranciją“ Dailės skyriaus mokinys Eikantas Pakalka (11 kl.) laimėjo antrąją vietą.

 

2000

Taip (žr. nuotr.) Dailės skyrius pasitiko 2000-tuosius metus.

Helsinkyje (Suomija) vykusioje tarptautinėje meno parodoje-forume „Muzika ir spalvos“, kurią organizavo Meno, žinių ir sugebėjimų asociacija, sudarytoje iš 1997, 1998 ir 1999 metais atsiųstų darbų (iš jų atrinkta 190 darbų), Milda Galadauskaitė (9 kl.) laimėjo pirmąją vietą, Vaiva Šimoliūnaitė (9 kl.) – antrąją vietą.

Drezdene (Vokietija) surengta Dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų paroda, kurioje eksponuoti 32-jų autorių darbai.

Sausio 14 – vasario 7 dienomis Vilniaus „Arkos“ galerijoje vyko Dailės skyriaus vyresniųjų klasių mokinių akvarelės darbų paroda. Eksponuoti 15-os autorių darbai.

Sausio 24–29 dienomis Lietuvos menininkų rūmuose vykusiame Lietuvos vaikų piešinių konkurse-parodoje „2000 metų po Betliejaus žvaigžde“, skirtame krikščionybės jubiliejui, Dailės skyriaus moksleivei Rūtai Dumalakaitei (7 kl.) skirta trečioji vieta, aštuoni mokyklos mokiniai apdovanoti diplomais.

Vasario mėn. Vilniaus rotušėje vykusioje parodoje-konkurse „Vilnius jaunųjų dailininkų akimis“ eksponuoti šeši Dailės skyriaus moksleivių darbai.

Kovo mėn. Čekijoje vykusioje XXVIII-toje tarptautinėje vaikų kūrybinių darbų parodoje „Lidice 2000“ eksponuota dešimt Dailės skyriaus moksleivių darbų.

Rugsėjo 7–16 dienomis Vilniaus „Arkos“ galerijoje surengta Dailės skyriaus mokytojų ir mokinių paroda, skirta šio skyriaus 40-mečiui. Parodoje eksponuotas 61 keturiasdešimt šešių mokytojų darbas, 29 septyniolikos pirmosios Dailės skyriaus laidos mokinių darbai ir 110 besimokančių mokinių darbų.

Rugsėjo 22 d. minint M. K. Čiurlionio 125-ąsias gimimo me-tines skverelyje prie mokyklos atidengtas kūrėjo paminklinis biustas. (M. K. Čiurlionio portretinio biusto autorius Žilvinas Landzbergas 1998 m. baigė Dailės skyrių. Biustą iš bronzos Dailės skyriaus liejykloje išliejo šio skyriaus mokytojas – skulptorius Petras Mazūras. Paminklui ir aplinkos projektui buvo surinkta 138 000 litų.)

„Vilniuje – paminklas M. K. Čiurlioniui.

Sostinėje pagaliau iškilo paminklas Lietuvos pasididžiavimui – dailininkui ir kompozitoriui Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui. Genijaus gimimo dieną jo paminklinis biustas atidengtas prie M. K. Čiurlionio menų gimnazijos.

Paminklo autorius – skulptorius Žilvinas Landzbergas, aplinka sutvarkyta pagal architekto Juozo Palaimos projektą. Paminklo atidengimo ceremonijoje dalyvavo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis, švietimo ir mokslo bei kultūros ministrai, Vilniaus savivaldybės ir kūrybinių organizacijų vadovai, gausiai susirinkę M. K. Čiurlionio menų gimnazijos moksleiviai ir pedagogai.

Pasak M. K. Čiurlionio menų gimnazijos direktoriaus Romualdo Kondroto, idėja šalia gimnazijos pastatyti paminklą kilo prieš trejus metus. Lėšas aukojo gimnazijos moksleiviai, jų tėveliai ir mokytojai, parėmė Kultūros ministerija, Vilniaus savivaldybė, Stasio Karoso fondas, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius Hansas Friedrichas Fischeris.

Kreipdamasis į jaunuosius čiurlioniukus, profesorius V. Landsbergis prisiminė M. K. Čiurlionio šimtmečio minėjimą prieš 25 metus. Jau tuomet minėjimo programoje siūlyta Vilniuje pastatyti paminklą iškiliam Lietuvos menininkui, deja, negauta leidimo iš Maskvos. Vilnius – Čiurlionio miestas, sakė V. Landsbergis, čia jis atėjo tarnauti lietuvių tautai, dirigavo chorams, rengė dailės parodas, sutiko savo didžiąją meilę Sofiją Kymantaitę. Ypač džiugu, kad paminklas atsirado ne aukštų valdininkų sprendimu, bet gimnazijos moksleivių ir pedagogų iniciatyva. Jis stovi jaukioje sostinės vietoje, kurioje bus malonu susirinkti į įvairius renginius, koncertus.

M. K. Čiurlionio paminklinį biustą pašventino Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius H. F. Fischeris.

Iškilmėse dainavo M. K. Čiurlionio menų gimnazijos choras, griežė jaunųjų smuikininkų ansamblis.“

„Lietuvos žinios“, 2000 rugsėjo 25 d., Nr. 225

 

2001

Mokyklai suteiktas Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos vardas.

Spalio mėn. Vokietijos ambasadoje Vilniuje surengta Dailės skyriaus mokinių darbų paroda „Vilnius keičiasi su manimi“, kurioje eksponuotas 31 darbas.

Dailės skyriaus mokiniai dalyvavo istorijos-dailės projekte „Atstatykime valdovų rūmus“. Parodoje „Barbora Radvilaitė ir valdovų rūmai“, atidarytoje birželio 12 d. atstatomuose Valdovų rūmuose, eksponuoti septyni 11-tos klasės moksleivių darbai. Už tai skirta LR Seimo pirmininko A. Paulausko padėka.

Gegužės mėn. Kšyžovoje (Lenkija) surengtoje bendroje Lenkijos, Vokietijos ir Lietuvos konferencijoje „Lietuva – Baltijos kaimynas permainų epochoje“ M. K. Čiurlionio menų mokykla pristatyta su savo mokinių kūrybinių darbų paroda, kurioje eksponuoti 61 autoriaus darbai. Tomas Činakovas (11 kl.) apdovanotas diplomu.

Balandžio mėn. Kaune, T. Ivanausko zoologijos muziejuje, surengta Dailės skyriaus moksleivių paroda „Paukščiai ir žvėreliai“, kurioje eksponuoti 46 dailės darbai.

Dailės skyrius dalyvavo projekte „Baltijos šalių kultūriniai pranešimai“. Helsinkio vaizduojamųjų menų mokykloje surengta projekto dalyvių kūrybinių darbų paroda, kurioje eksponuoti 12-os Dailės skyriaus mokinių darbai.

Banska Štiavnicoje (Slovakija) vykusiame tarptautiniame moksleivių kūrybos konkurse „Pasaulio paveldas – jaunimo vizija 2001“ Milda Rėklytė (9 kl.) 13–15 metų amžiaus grupėje laimėjo pirmąją vietą, Margiris Buržinskas (5 kl.) 10–12 metų amžiaus grupėje apdovanotas specialiu žiuri diplomu.

Takasakio (Japonija) dailės ir muzikos universiteto Tarptautinio edukacijos centro organizuotame VII-tame tarptautiniame dailės darbų konkurse, kuriame studentų kategorijoje buvo vertinamas 1 901 darbas iš 25 valstybių, Ieva Paškonytė (11 kl.) pelnė nominaciją „už meistriškumą ir vaizduotę“, Ania Umbrasaitė (12 kl.) įvertinta specialiu „Heisuke Hironaka“ apdovanojimu (Heisuke Hironaka – vertinimo komisijos pirmininkas, Harvardo universiteto profesorius, Yamaguchi universiteto rektorius), Vaiva Šimoliūnaitė (11 kl.) įvertinta specialiu „Nyiregyhazi“ apdovanojimu.

Tarptautinio vaikų meno fondo (ICAF) Vašingtone paskelbtame tarptautiniame vaikų piešinių konkurse „Aš ir naujas tūkstantmetis“ kiekviena šalis turėjo išaiškinti savo nugalėtoją, kuris su savo darbu vyktų į Vašingtoną baigiamajam etapui. Lietuvos nugalėtoja tapo Dailės skyriaus 6 klasės mokinė Rūta Stasevičiūtė.

Tokijuje (Japonija) vykusiame II-ame tarptautiniame vaikų piešinių konkurse gamtosaugos tema, kurį surengė Japonijos kokybės patvirtinimo organizacija, Tarptautinis sertifikacijos tinklas ir UNICEF (dalyvavo 15 748 kūrybiniai darbai iš 63 valstybių), pagrindinį apdovanojimą „The International Best Prize“ tarptautinių apdovanojimų kategorijoje laimėjo Ieva Mockevičiūtė (8 kl.). „Specialius prizus“ pelnė Rūta Stasevičiūtė (5 kl.) ir Miglė Baltrūnaitė (6 kl.) ).

 

2002

Nuo šių metų į Dailės skyrių mokiniai priimami jau nuo pirmos klasės (iki tol dailės buvo galima mokytis tik nuo penktos klasės).

Spalio mėn. Vyrnheime (Vokietija) surengta Dailės skyriaus mokinių tapybos ir grafikos paroda, kurioje eksponuoti 53 darbai.

Čenstakavoje (Lenkija) vykusiame IV-tame tarptautiniame vaikų ir jaunimo plastinės kūrybos konkurse „Vaikas ir šuo“ premija įteikta Silvijai Merkytei (12 kl.), išskirtinis diplomas – Gabrielei Mataitytei (9 kl.).

I-ame Tianjinio (Kinija) tarptautiniame vaikų kultūros ir meno festivalyje aukso prizu apdovanota Rūta Dumalakaitė (10 kl.), sidabro prizu – Kotryna Kilulytė (10 kl.), aštuonių Dailės skyriaus mokinių darbai pažymėti diplomais.

Tokijuje (Japonija) vykusiame III-ame tarptautiniame vaikų piešinių konkurse gamtosaugos tema specialiu prizu apdovanota Dailės skyriaus moksleivė Silvija Ignotaitė (6 kl.), vienuolika mokinių pelnė diplomus.

Hiuvinkės mieste (Suomija) vykusioje XII-toje tarptautinėje vaikų ir jaunimo meno parodoje „Kasdienis gyvenimas“ pristatyti 30-ies Dailės skyriaus moksleivių darbai.

Japonijoje vykusiame IX-tame kasmetiniame pasauliniame vaikų piešinių konkurse, kurį rengia Ie-No-Hikari asociacija, aukso prizą laimėjo Dailės skyriaus 9-os klasės mokinė Gabrielė Mataitytė.

VIII-tame tarptautiniame jaunųjų menininkų konkurse „Mano vieta žemėje“, kurį surengė Abipusio supratimo Europoje „Krzyžowa“ fondas, antrąją vietą laimėjo Rugilė Žadeikytė (8 kl.), trečiąją – Liutauras Vaisėta (7 kl.). Abu Dailės skyriaus moksleiviai apdovanoti diplomais.

Čekijoje vykusioje XXX-toje tarptautinėje vaikų kūrybinių darbų parodoje „Lidice 2002“ prizu apdovanotas Dailės skyriaus 8-os klasės mokinys Vytenis Tolutis.

Leidykla „Katalikų pasaulis“ išleido Karlo Heinricho Waggelio knygelę „Ir nutiko... negirdėtos istorijos apie Betliejaus vaikelį“, iliustruotą Dailės skyriaus mokinių darbais

(11 autorių).

 

2003

Spalio mėn. Detmoldo (Vokietija) rotušėje surengta Dailės skyriaus mokinių tapybos ir grafikos darbų paroda, kurioje eksponuoti 58 darbai.

Mokyklos galerijoje „Mūza“ eksponuoti tapybos ir grafikos darbai, sukurti Kšyžovoje vykusiame tarptautiniame plenere, kuriame dalyvavo Lenkijos, Vokietijos ir M. K. Čiurlionio menų mokyklos Dailės skyriaus mokiniai. Parodą pristatė Vroclavo dailės akademijos dėstytojas Marekas Stanielewiczius.

Japonijoje vykusiame XII-tame tarptautiniame vaikų pie-šinių konkurse „Išsaugokime Žemę“, kurį organizavo Pa-saulio taikos ir aplinkos fondas, bendradarbiaudamas su Jungtinių Tautų Aplinkos programa ir Japonijos Nacionaliniu etnologijos muziejumi, trečiąją vietą laimėjo Margiris Buržinskas (7 kl.).

Tioplice (Vokietija) surengta Dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų paroda, kurioje eksponuoti 66 darbai.

Torūnėje (Lenkija) vykusiame tarptautiniame vaikų ir jaunimo piešinių konkurse „Kopernikas. Kosmosas“ apdovanojimus pelnė Dailės skyriaus moksleiviai Rapolas Vosylius (8 kl.) ir Margiris Buržinskas (7 kl.).

Dailės skyrius dalyvavo projekte „Baltijos šalių kultūriniai pranešimai“. Spalio mėn. Haukipudase (Suomija) surengta projekte dalyvavusių Dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų paroda, kurioje eksponuoti 44-ių autorių darbai.

Tarptautiniame pašto ženklo dizaino konkurse „Taika“, kurį surengė Japonijos Viešo administravimo ir vidaus reikalų ministerija ir kuriame dalyvavo 10 000 dalyvių iš 85 valstybių, jaunimo grupėje pagrindinį prizą laimėjo Dailės skyriaus 9-os klasės mokinė Joskaudė Pakalkaitė. Geriausi konkurso darbai panaudoti išleidžiant pašto ženklų seriją, skirtą Hirosimos taikos memorialui įamžinti.

Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla išleido Lietuvos moksleivių kūrybos almanachą „Upokšnis“ su 27-ių Dailės sky-riaus mokinių darbais.

 

2004

Šeštosios Dailės skyriaus laidos abiturientė dailininkė vitražininkė Eglė Valiūtė apdovanota Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija.

Rygoje (Latvija) vykusioje VI-toje tarptautinėje parodoje „Harmonija“ 16–18 metų amžiaus grupėje antrąją vietą laimėjo Joskaudė Pakalkaitė (10 kl.). Diplomais apdovanoti vienuo-lika Dailės skyriaus mokinių.

Tokijuje (Japonija) vykusiame V-tame tarptautiniame vaikų piešinių konkurse gamtosaugos tema, kurį organizavo Japonijos kokybės patvirtinimo organizacija, Tarptautinis sertifikacijos tinklas ir UNICEF, pirmąjį prizą tarptautinių darbų kategorijoje laimėjo Dailės skyriaus 6-os klasės moksleivė Barbora Juravičiūtė.

Taipėjuje (Taivanas) vykusioje XXXV-toje pasaulinėje moksleivių piešinių parodoje nugalėtojais tapo ir buvo apdovanoti medaliais Dailės skyriaus moksleiviai Antanas Žygavičius (8 kl.), Urtė Bakaitė (2 kl.) ir Aistis Kavaliauskas (6 kl.).

Čenstakavoje (Lenkija) surengtame VI-tame tarptautiniame vaikų ir jaunimo plastinės kūrybos konkurse „Vaikas ir šuo“ diplomu apdovanota Dailės skyriaus 5-os klasės moksleivė Kristina Karnilavičiūtė.

Gruodžio mėn. Vienoje (Austrija) surengta mokytojos Giedrės Gučaitės ir jos mokinių paroda, kurioje eksponuoti 21 autoriaus darbai.

 

2005

Dvyliktosios Dailės skyriaus laidos abiturientė dailininkė grafikė ir rašytoja Jurga Ivanauskaitė apdovanota Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija.

Leidykla „Krantai“ išleido dviejų dalių M. K. Čiurlionio menų mokyklos moksleivių kūrybos rinkinį „Po Čiurlionio žvaigžde“ su 32-jų autorių darbais.

Taipėjuje (Taivanas) vykusioje XXXVI-toje pasaulinėje moksleivių piešinių parodoje Dailės skyriaus mokinės Renata Pavtel (9 kl.) ir Akvilė Vinikaitė (9 kl.) tapo nugalėtojomis ir buvo apdovanotos medaliais.

Tokijuje (Japonija) vykusiame VI-tame tarptautiniame vaikų piešinių konkurse gamtosaugos tema, kurį organizavo Japonijos kokybės patvirtinimo organizacija, Tarptautinis sertifikacijos tinklas ir UNICEF, Dailės skyriaus mokinė Ieva Kokštaitė (5 kl.) apdovanota „Garbės diplomu“, Adelė Laučiūtė (3 kl.) tarptautinių darbų kategorijoje laimėjo pirmąjį prizą.

Glivice (Lenkija) vykusioje III-ioje tarptautinėje knygos meno bienalėje Greta Sabaliauskaitė (7 kl.) užėmė pirmąją vietą, Karolina Jankoic (8 kl.) ir Erikas Perlikovskis (8 kl.) – antrąją, Domas Sikorskis (7 kl.) apdovanotas 2-ojo laipsnio diplomu. M. K. Čiurlionio menų mokykla apdovanota Specialiu prizu.

Palangoje vykusiame Tarptautiniame Antano Mončio vaikų ir jaunimo kūrybinių darbų konkurse laureatų diplomais apdovanoti Dailės skyriaus moksleiviai: Lukas Balčytis (7 kl.), Monika Balnytė (7 kl.), Kristina Karnilavičiūtė (7 kl.), Dominyka Sidabraitė (7 kl.), Laura Vagrytė (7 kl.).

Kovo 7–12 dienomis Interlocheno menų akademijoje (Mi-čigano valstija, JAV) vykusioje Dailės skyriaus mokinių kūrinių parodoje eksponuoti 38 tapybos, piešimo ir grafikos darbai.

Gegužės 25 d. Čikagos (JAV) Čiurlionio galerijos Jaunimo centre atidaryta Dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų paroda. Eksponuoti 38 tapybos, piešimo ir grafikos darbai.

Lietuvos moksleivių dainų šventei skirtoje respublikinėje parodoje, kurią surengė LR Švietimo ir mokslo ministerija, finaliniame etape greta 190 moksleivių darbų iš visos Respublikos parodoje eksponuotas 41 Dailės skyriaus mokinių darbas. Parodos laureatu tapo šio skyriaus 11-os klasės mokinys Vytenis Baura.

Rugsėjo mėn. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų literatūros centre surengta Dailės skyriaus 9–12 klasių moksleivių darbų paroda.

Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla kartu su Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokykla ir Brandenburgo galerijos „Sonnensegel“ dailės mokykla dalyvavo bendrame Lietuvos ir Vokietijos moksleivių projekte „Kartu Europoje“. Bendros moksleivių darbų parodos atidarytos Brandenburgo jaunimo galerijoje „Sonnensegel“ ir Vilniaus galerijoje „Koridorius“.

Tarptautiniame vaikų meno muziejuje Osle (Norvegija) surengtame skulptūrų konkurse „Moters dvasia“ dvylika Dailės skyriaus mokinių apdovanoti „specialiaisiais“ diplomais.

Gruodžio mėn. Vilniaus kongresų rūmuose vyko renginys, skirtas Mokyklos 60-mečiui. Atidaryta Dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų paroda. Eksponuota 17 keramikos, 32 tapybos, 8 piešimo, 5 akvarelės, 23 grafikos, 12 skulptūros darbų.

 

2006

Verkių rūmuose ir Panemunės pilyje surengta Dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų paroda „Išsaugokime Lietuvos pilis, dvarus ir parkus“. Eksponuoti 25 autorių darbai.

Spalio mėn. Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijoje surengtoje parodoje-konkurse „Nykstantis medinis Vilnius“ eksponuota 19 Dailės skyriaus 8–12 klasių mokinių darbų.

Sausio mėn. Vilniuje, „Kvadrato“ lauko galerijoje, surengta Dailės skyriaus moksleivių keramikos darbų paroda „Slibinai ir didvyriai“, skirta Lietuvos laisvės gynėjams pagerbti.

Nuo 2006 metų Neries krantinėje prie karaliaus Mindaugo tilto rudens lygiadienių metu čiurlioniukai kartu su kitais miesto moksleiviais iš šviesos ir tamsos kaskart išaudžia šimtaraštės juostos piešinį.

2007 metais Nerimi praplaukė „Ugninis žaltys“ (aut. Mindaugas Aliukas, 1989 m. baigęs Dailės skyrių). 2009 metų pavasario lygiadienio (tema – „Šventaragio aukurai“) metu Vilniaus moksleiviai uždegė šviečiančius ženklus, kurių centruose – Dailės skyriaus septintokų nulipdyti keraminiai aukurai. Tų pačių metų rudens lygiadienio (tema – „Vilniaus legendos“) metu Nerimi plaukė pirmosios šviečiančios skulptūros: „Kunigaikščio Gedimino karūna“ (aut. Mindaugas Aliukas ir ką tik Dailės skyrių baigę Marija Olšauskaitė bei Vytenis Burokas), „Lizdas“ (bendras Dailės skyriaus mokinių ir jų draugų kūrinys). 2010 metų rudens lygiadienio (tema – „Lopšinės Vilniui“) metu Nerimi plaukė 7 šviečiančios skulptūros: „Medis“ (aut. Vytenis Burokas), „Antelė“ (aut. Daumantas Kučas, Dailės skyrių baigęs 1993 m.), „Laivas“ (aut. Mindaugas Aliukas), „Žvaigždė“ (aut. Aušra Jasiukevičiūtė), „Miegantis“ (aut. Dailės skyriaus 11 kl. mokinys Vėjas Aliukas), „Arkliukas“ (aut. Dailės skyriaus 9 kl. mokinys Jonas Aliukas) bei „Žvaigždelė“ (bendras Dailės ir Muzikos skyrių mokinių kūrinys).

 

2007

Septynioliktosios Dailės skyriaus laidos abiturientas dailininkas skulptorius Gediminas Urbonas drauge su dailininke grafike Nomeda Urboniene apdovanoti Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija.

Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, koordinuojant LR Švietimo ir mokslo ministerijai, surengė respublikinį plastikos darbų konkursą „Lietuvą kuria vaikai“, jam atrinktas 351 darbas, tarp jų – 50 Dailės skyriaus mokinių darbų.

Vasario 15 – kovo 1 dienomis Lietuvos užsienio reikalų ministro Petro Vaitiekūno kvietimu Užsienio reikalų ministerijoje surengta Dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų paroda, kurioje eksponuoti 22 grafikos, 6 piešimo, 32 tapybos ir 5 keramikos darbai.

Kovo 3–13 dienomis Vilniaus savivaldybės administracijos patalpose surengta Dailės skyriaus moksleivių darbų paroda, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. Eksponuoti 12 grafikos, 16 tapybos, 7 keramikos darbai.

Birželio – liepos mėn. Lietuvos muzikų rėmimo fondo surengtame V-tame tarptautiniame menų festivalyje „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu 2007“ Druskininkų „Lietuvos“ sanatorijoje veikė Dailės skyriaus mokinių paroda, kurioje eksponuota 13 grafikos, 12 tapybos, 3 akvarelės, 5 piešimo darbai.

Rugsėjo mėn. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje surengta Dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų paroda „Čiurlionio takais“, kurioje eksponuoti 24 autorių darbai.

Spalio mėn. Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų literatūros centre surengta Dailės skyriaus 2–7 klasių mokinių darbų paroda. Eksponuoti 28 darbai.

Spalio mėn. Slovakijoje vykusiame XI-tame tarptautiniame vaikų meno kūrinių konkurse „Exlibris hlohovec“ 12–15 metų amžiaus kategorijoje Dailės skyriaus 8 klasės moksleivis Rimantas Juškaitis laimėjo trečiąją vietą.

Gruodžio mėn. Vilniaus Šv. Jono gatvės galerijoje surengta keramikos darbų paroda „Vilniaus bokštai“, kurioje eksponuoti 39 Dailės skyriaus moksleivių darbai.

Gruodžio mėn. Minsko valstybinėje dailės gimnazijoje-koledže surengta Dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų paroda „Laiškai draugams. Vilnius–Minskas“, skirta 15-os metų diplomatinių santykių tarp Lietuvos ir Baltarusijos Respublikų sukakčiai paminėti. Eksponuoti 26 grafikos ir 9 tapybos darbai.

 

2008

Penkioliktosios Dailės skyriaus laidos abiturientas dailininkas skulptorius Deimantas Narkevičius apdovanotas Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija.

Sausio–kovo mėn. Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų literatūros centre vykusioje parodoje eksponuoti Dailės skyriaus 7-os klasės mokinių 36 piešimo ir tapybos darbai.

Balandžio mėn. Vilniaus J. Vienožinskio dailės mokykloje surengtoje akademinio piešinio parodoje eksponuoti 22 Dailės skyriaus moksleivių darbai.

Rugsėjo mėn. Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijoje vykusioje parodoje „Mūsų paveldas ir aš“ eksponuota 14 Dailės skyriaus moksleivių darbų.

Lapkričio mėn. galerijoje „Mūza“ vykusioje parodoje „Liaudies skulptūra mokinių piešiniuose, drožiniuose, grafikoje ir tapyboje“ eksponuoti Dailės skyriaus moksleivių 7 grafikos, 14 tapybos, 22 piešimo darbai ir 25 skulptūrų nuotraukos.

LR Krašto apsaugos bei Švietimo ir mokslo ministerija surengė Respublikinį mokinių kūrybinių darbų konkursą „Atkurtai Lietuvos kariuomenei 90 metų“. Logotipo konkurse, kuriam pateikti 62 darbai, nugalėjo Rimantas Juškaitis (10 kl.), antrąją vietą pelnė Raimonda Diskaitė (12 kl.). Tapybos, koliažų, piešinių, skulptūros ir keramikos konkurso, kuriam pateikti 339 darbai, laureatų diplomais trijose amžiaus grupėse apdovanoti aštuoni Dailės skyriaus mokiniai.

 

2009

Dailės skyriaus vitražų salė pavadinta Antano Garbausko vardu.

Nuo 2009 sausio iki 2010 sausio mėn. Lietuvos Respublikos ambasadoje Minske veikė Dailės skyriaus moksleivių darbų paroda. Eksponuota 14 grafikos, piešimo ir koliažo darbų. Gauta ambasadoriaus padėka.

Birželio mėn. Vilniuje vyko bendras Minsko valstybinės dailės gimnazijos-koledžo ir Dailės skyriaus mokinių kūrybinis pleneras „Piešiame Vilnių drauge“. Po plenero vykusioje parodoje eksponuota 15 Dailės skyriaus moksleivių ir 20 minskiečių darbų.

Rugsėjo mėn. Druskininkuose vykusiame kasmetiniame plenere, skirtame M. K. Čiurlionio gimtadieniui, dalyvavo Dailės skyriaus 11–12 klasių mokiniai. Surengta paroda „Čiurlionio takais“, kurioje eksponuoti 24 darbai.

Lapkričio mėn. Dailės skyriaus mokinių darbų kolekcija dalyvavo III-oje tarptautinėje vaikų paveikslų bienalėje Beirute (Libanas).

Gruodžio 4–20 dienomis Minsko valstybinėje dailės gimnazijoje-koledže vyko Dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų paroda, skirta Minsko mokyklos devyniasdešimtmečiui. Eksponuota 12 keramikos, 7 tapybos, 3 tekstilės, 17 grafikos darbų.

Taipėjuje (Taivanas) vykusioje XXXX-toje pasaulinėje moksleivių dailės darbų parodoje sidabro medaliu apdovanota Ula Petraitytė (6 metai. Mini mūzos mokyklėlė). Šeši mokiniai apdovanoti parodos diplomais.

Įgyvendintas bendras LR Užsienio reikalų ministerijos, Vilniaus universiteto ir Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Dailės skyriaus projektas „Mūsų pasakos Afganistano vaikams“. Dailės skyriaus 5–8 klasių mokiniai iliustravo šešias lietuviškas pasakas: „Našlaitė šulinyje“, „Apie pirklio sūnų ir gulbę“, „Auksas“, „Kaip sesuo brolį išgelbėjo“, „Stebuklinga obelėlė“, „Pasaka apie našlaitę Elenyte ir Joniuką aviniuką“, kurios buvo išverstos į dari kalbą ir LR Užsienio reikalų ministerijos išleistos atskiromis knygelėmis. Knygelės padovanotos Afganistano Goro provincijos vaikams. Iliustracijų paroda, kurioje eksponuoti 43 darbai, buvo surengta Seime, Užsienio reikalų ministerijoje ir Afganistano Goro provincijoje.

Nuo 2009 metų mokykla dalyvauja Pasauliniame vaikų pasikeitimo meninėmis idėjomis projekte „World Art Chicago“, kurio iniciatoriai, organizatoriai ir partneriai – Čikagos miestas, Čikagos viešųjų mokyklų bei Čikagos susigiminiavusių miestų organizacijos ir 2016 m. Čikagos Olimpiados komitetas. Projektas suteikia galimybę viso pasaulio mokiniams dalyvauti pasauliniame kūrybiniame dialoge ir pristatyti savo meno kūrinius internetinėje galerijoje. 2009 metams organizatoriai pasiūlė temą „Olimpinės vertybės“, projekte dalyvavo 10–14 metų mokiniai iš 26 įvairių pasaulio mokyklų. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Dailės skyriui skirtoje svetainėje 16 mokytojų pristatė 3–8 klasių mokinių 122 darbus. Taip pat čia pristatyta mokyklos istorija, tradicijos, mokymo kryptys ir kūrybiniai ieškojimai.

 

2010

Sausio–liepos mėn. Vilniaus universitetinėje ligoninėje vykusioje Dailės skyriaus mokinių grafikos, piešinių ir koliažų parodoje eksponuotas 31 darbas.

Sausio–gruodžio mėn. Lietuvos Respublikos ambasadoje Minske vyko paroda „Senasis Vilnius“, kurioje eksponuoti keturiolikos Dailės skyriaus moksleivių grafikos darbai.

Kovo–balandžio mėn. Sankt Peterburgo (Rusija) Vasileos-trovskio rajono Jaunimo namuose surengta Dailės skyriaus 4–7 klasių mokinių paroda „Lietuvių sakmės“, kurioje eksponuoti 28 darbai.

Balandžio–gegužės mėn. respublikinėje vaikų skulptūrų parodoje-instaliacijoje „LDK kariuomenė Žalgirio mūšyje“, skirtoje 600-osioms Žalgirio mūšio metinėms pažymėti, Dailės skyrius eksponavo 85 skulptūras (iš viso parodoje dalyvavo 500 autorių, kurie pateikė 616 darbų). Paroda vyko „Mūzos“ galerijoje, Vingio parke, Vilniaus Karininkų Ramovėje, Birštone, Biržuose, Vievyje, Elektrėnuose.

Birželio mėn. Glivice (Lenkija) vykusioje V-toje tarptautinėje knygos meno bienalėje prizus laimėjo Dailės skyriaus moksleiviai Veronika Guželytė (8 kl.), Rokas Baltakys (8 kl.), Urtė Bakaitė (8 kl.). Penki 8 klasės mokiniai apdovanoti diplomais. Į parodą surengus konkursą atrinkti šešių mokinių darbai.

Liepos 6–12 dienomis Balstogėjė (Lenkija) vykusiame tarptautiniame plenere „Meno akcija Žalgiris 2010“, skirtame Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms, dalyvavo Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla (5 mokiniai), Minsko valstybinė dailės gimnazija-koledžas (5 mokiniai), Supraslės Arturo Grottgero menų licėjus (5 mokiniai). Šiuo edukaciniu kūrybiniu projektu, skirtu Lenkijos, Lietuvos ir Baltarusijos dailės mokyklų jaunimui, siekta supažindinti su bendra projekte dalyvaujančių tautų istorija, užmegzti ryšius tarp istorijos paveldėtojų, nutapyti bendrą paveikslą, atsižvelgiant į Jano Mateikos kūrinį „Žalgirio mūšis“ bei trijų tautų istorinius šaltinius, ir šiuo darbu perteikti jaunimo požiūrį į istoriją ir tapybą bei jų reikšmę šiuolaikiniame pasaulyje. Plenero metu sukurtas 3x7 metrų dydžio paveikslas buvo eksponuojamas Balstogėje, Vilniuje ir Minske.

Lietuvos švietimo aprūpinimo centras išleido Zinos Puišienės muzikos mokymo priemonę „Fantazija pagal C. Saint-Saënso „Žvėrių karnavalą“, iliustruotą Muzikos ir Dailės skyrių mokinių iliustracijomis.

Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos iniciatyva gruzinų kalba išleista Gruzijos vaikams skirta knygelė „Vilniaus legenda“, kurią iliustravo dvidešimt Dailės skyriaus 7–9 klasių mokinių.

Rugpjūčio 6–15 dienomis dešimt Dailės skyriaus 8–9 klasių mokinių pakviesti dalyvauti Tarptautiniuose jaunimo susitikimų namuose Kšyžovoje (Lenkija) vykusiame plenere „Meniniai Europos takai. Mes – Europos vaikai“.

Rugsėjo mėn. Ulefoso ir Sandefjordo miestuose (Norvegija) surengta paroda „Lietuvių liaudies pasakos“, kurioje eksponuotas 5–8 klasių moksleivių 21 darbas.

Rugsėjo mėn. Marcinkonyse surengta paroda, skirta Čepkelių Rezervato 35 metų sukakčiai paminėti, kurioje ekspo-nuota 19 tapybos darbų, nutapytų Dailės skyriaus 8-os klasės mokinių Čepkelių rezervate vasaros praktikos metu.

Lapkričio 15 d. Milano karališkuose rūmuose „Palazzo Reale“ atidaryta M. K. Čiurlionio kūrybos paroda. Parodos rengėjai didelį dėmesį skyrė vaikų ir jaunimo edukacijai – įrengė specialią kūrybinę laboratoriją, kur buvo klausomasi paskaitų apie Čiurlionio kūrybą ir kur įkvėpti didžiojo lietuvių menininko italijos vaikai galėjo piešti bei kurti. Čia buvo eksponuojama ir Dailės skyriaus mokinių dvidešimties kūrybinių darbų kolekcija, pavadinta „Čiurlionio takais“.

Dailės skyrius dalyvavo tarptautiniame meno projekte „Street artists“ (gatvės menininkai), siekiančiame plėsti gatvės meno formas ir pasisakyti prieš vandalizmą, stiprinant mokinių sąmoningumą. Projektas skirtas 16–18 metų moksleivių ugdymui ir susijęs su graffiti fenomenu, kuris yra ypač aktualus ir reikalauja greito problemos sprendimo. Projekto partneriai: pirmasis Italijos universitetas, taikantis „atviro universiteto“ modelį, Universita degli Studi Guglielmo Marconi – Telematica; menu besidominti organizacija Culture Circle; paramos fondas Opportunities Aid Foundation; J. Vienožinskio dailės mokykla; Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla; Valstybinis meno institutas ir meno licėjus Romoje 2; Maltos turizmo studijų institutas; Vienos Evangelikų gimnazija ir profesinė mokykla; bendrovė Rezzable Productions Ltd – ekspertas virtualioje, tiesioginėje, 3D, imersinėje aplinkose.

Mokykla dalyvavo pasauliniame vaikų pasikeitimo meninėmis idėjomis projekte „World Art Chicago“, kurio 2010 metų tema „Žemė – bendra visiems žmonėms – mūsų namai“. 10–14 metų ir 15–18 metų amžiaus grupių mokinių kūrybiniai darbai pristatyti dviejose internetinėse galerijose pagal amžiaus grupes adresu:

http://worldartchicago.digication.com/portfolio/directory.digi.

Devyniolika Dailės skyriaus mokytojų pristato 150-ties mokinių darbus. Šiame projekte M. K. Čiurlionio menų mokyklos svetainės pačios lankomiausios, per metus – 28 000 apsilankymų.

38-osios Dailės skyriaus laidos abiturientas Vykintas Každailis ir jo vadovaujama komanda pelnė du prestižinius Britų kino ir televizijos meno akademijos BAFTA apdovanojimus už kompiuterinio žaidimo ,,Shrunk“ (Sumažintas) sukūrimą.

Vilniausdailėsakademijosekspozicinėsesalėse„Titanikas“ ir Keramikos kūrybinio centro ekspoziciniame paviljone „Go-bis / lauko ekspo“ atidaryta retrospektyvinė paroda „Nuo A iki 50“, skirta M. K. Čiurlionio menų mokyklos 65-mečiui ir Dailės skyriaus 50-mečiui. Parodoje eksponuoti 409 moksleivių darbai.

 

2011

J. Ivanauskaitės kūrybos ir paveldo centro surengtame respublikiniame moksleivių kūrybos konkurse „Plakatas. Jurga Ivanauskaitė (1961–2007) „Sankryžos“ prizines vietas pelnė Dailės skyriaus 12 klasės mokinės: Jūratė Narmontaitė – pirmąją, Kristina Karnilavičiūtė – antrąją, Algė Kavaliauskaitė ir Anastasija Sosunova – trečiąsias.

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijos bei Vilniaus savivaldybės surengtoje vaikų ir jaunimo dailės darbų parodoje-konkurse „Šimtas laiškų Čiurlioniui“ Dailės skyriaus mokinė Arūnė Barzdėnaitė (11 kl.) pelnė pagrindinę premiją, Jurgis Tarabilda (12 kl.) ir Rūta Ratkutė (9 kl.) – premijas.

 

Nuo 1995 metų Dailės skyriaus mokytojai ir mokiniai kasmet „Mūzos“ galerijoje ir kitose Lietuvos bei užsienio viešose erdvėse surengia vidutiniškai po 30 personalinių ir grupinių parodų.

Visi Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos pastatai papuošti Dailės skyriaus mokinių kūriniais: tapybos, vitražo, grafikos, skulptūros, tekstilės darbais.

Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis