Svetaines struktura
2023-02-02

Bendrojo ugdymo skyriaus mokytojai

2019-10-24


Nijolė Likienė, direktoriaus pavaduotoja bendrajam ugdymui


Dorinis ugdymas (etika – tikyba)

Rasa Gelčienė, vyr. mokytoja

Algirdas Vagrys, vyr. mokytojas

Simona Bačiulienė, mokytoja

 

Lietuvių kalba

Vestutė Tamulionienė, mokytoja metodininkėmetodinės komisijos pirmininkė

Jūratė Butėnienė, mokytoja metodininkė

Vida Grigaliūnaitė, vyr. mokytoja

Vilma Jaskelevičienė, vyr. mokytoja

Vitalija Oršauskaitė - Miliauskienė, vyr. mokytoja

Dalia Serafinienė, mokytoja metodininkė

Raimonda Šegždavičienė, mokytoja metodininkė


Užsienio kalba (anglų)

Jūratė Nemeikšienė, vyr.mokytoja

Birutė Ambrazevičiūtė, mokytoja

Jovita Luneckaitė, vyr. mokytoja

Gvida Milaknienė, mokytoja metodininkė

Salvina Senkuvienė, vyr.mokytoja

Migla Surkevičienė, mokytoja metodininkė

Danguolė Šaduikytė, mokytoja metodininkė, mokytoja

Ernesta Runevič, vyr. mokytoja 


Užsienio kalba (vokiečių)

Agnė Blaževičienė, mokytoja ekspertė

Rita Šablauskaitė, vyr. mokytoja

Aušra Kavaliauskienė Dulevičiūtė, vyr. mokytoja


Užsienio kalba (prancūzų)

Jurgita Kimbirauskienė, mokytoja metodininkė, metodinės komisijos pirmininkė

Kristina Laletina, mokytoja

Monika Šeleg, mokytoja

Silvija Pakerytė - Dumpienė, mokytoja


Užsienio kalba (rusų)

Daiva Valienė, vyr. mokytoja

 

Istorija

Elena Supejevienė, mokytoja metodininkėmetodinės komisijos pirmininkė

Albinas Galinis, mokytojas ekspertas

Rūta Korickaja, vyr. mokytoja

 

Matematika

Stasė Staniulienė, mokytoja metodininkėmetodinės komisijos pirmininkė

Jonas Bučelis, vyr. mokytojas

Gabija Vaitiekūnienė, vyr. mokytoja

Aurelija Stančikienė, mokytoja metodininkė

Andrejus Survila, vyr. mokytojas


Informacinės technologijos

Tomas Dumbrauskas, dailės informacinės technologijos, vyr. mokytojas

Rūta Gabrielė Vėliūtė, dailės informacinės technologijos, mokytojas metodininkas

Jolanta Ona Dangelienė, vyr. mokytojas

 


Biologija 

Lina Misevičienė, mokytoja

Eglė Sventickienė, vyr. mokytoja


Geografija

Eglė Matijošaitytė, mokytojas metodininkas

 

Chemija

Žydrūnė Umbrasienė, vyr. mokytoja

 

Fizika

Danė Aliušienė, mokytoja metodininkė

 

Dailė

Danutė Plechavičienė, mokytoja ekspertė

Audronis Žemaitis, mokytojas metodininkas

 

Kūno kultūra

Viktoras Dobrovolskis, mokytojas

Antanas Pociūnas, mokytojas metodininkas

Violeta Stunžėnienė, mokytoja metodininkė

Justina Miliauskaitė, mokytoja

Žaneta Gurkova, mokytoja

 

Psichologė

Danguolė Palevičienė, mokytoja

Daiva Tindžiulienė

 

Pradinio ugdymo skyriaus mokytojai

Eglė Martinonienė, mokytoja metodininkėmetodinės komisijos pirmininkė

Rita Abarienė, mokytoja metodininkė

Agila Čeponienė, vyr. mokytoja

Agnė Dapkutė, vyr. mokytoja

Jurga Kondrotaitė – Balčiūnienė, vyr. mokytoja

Lina Pečiokienė, vyr. mokytoja

Jolanta Raginienė, vyr. mokytoja

Aurelija Skirkevičiūtė, vyr. mokytoja

Monika Tuminaitė-Bareikė, mokytoja

Jolanta Trapkauskienė, vyr. mokytoja

Ramunė Verbylė, vyr. mokytoja

Inga Vildienė, vyr. mokytoja


Etnokultūra

Rima Visockienė, mokytojaRėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis