Svetaines struktura
2023-02-02

2022 M. VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ

2023-01-18

2021-2022 m.m. Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklą baigė 66 abiturientai: muzikos sk. – 24, dailės sk. – 25, baleto sk – 12 baleto artisto ir 5 šiuolaikinio šokio atlikėjai.

Moksleiviai laikė šiuos valstybinius brandos egzaminus : lietuvuų kalbos ir literatūros, anglų k., vokiečių k., prancūzų k., rusųk., istorijos, matematikos, biologijos, informacines technologijas.

VBE rezultatai lyginami su kitų šalies ir savivaldybės mokyklų rezultatais, kurie yra perskaičiuoti į vadinamuosius standartizuotus taškus. Standartizuoti visų VBE rodikliai, mokomųjų dalykų įvertinimų vidurkiai atspindi mokyklos darbo kokybę ir efektyvumą.

 

2022m. lyginamoji_VBER_analize.1

2022m. lyginamoji_VBER_analize.2

2022m. lyginamoji_VBER_analize.3

 

Nacionalinė švietimo agentūra parengė 4 metų Valstybinių brandos egzaminų tendenciją, kur mokyklos įvertinimų vidurkis lyginamas su šalies ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų vidurkiais. Daugelio mūsų mokyklos mokomųjų dalykų valstybinių brandos egzaminų vidurkiai aukštesni už respublikos vidurkius. Tai atsispindi parengtose diagramose.

NMKCMM VBERT.1

NMKCMM VBERT.2

NMKCMM VBERT.3

NMKCMM VBERT.4

NMKCMM VBERT.5

Rojaus sodai

2021-04-28

molis8vaizdas 1

Straipsnis MK

Daugiau skaitykite čia

Daugiau žiūrėti čia nuo 5:32

Gera atrasti ir pasidalinti

 

„ Namo rugeliai, oi namo                                                  

 Išsiuliojot an lauko.“                                                

 

Description: C:UsersMokytojasAppDataLocalMicrosoftWindowsINetCacheContent.Wordvaizdas 2.jpgSenolių dainuotos dainos žodžiais 2021 m. balandžio 2 d. buvo atidaryta mano darbų (šiaudinių sodų) autorinė paroda gimtajame mieste, Kėdainių kraštotyros muziejaus Tradicinių amatų centre Arnetų name. Parodą galima aplankyti iki gegužės 14 d.

Sodas - ypatinga  poilsio ir darbo dermė, vidinės harmonijos šaltinis. Tai savęs atradimas ir suvokimas, pozityvios ateities perspektyva.

Gimiau nepaprastai gražiose Lietuvos vidurio lygumose, Kėdainiuose. Nuo mažumės girdėjau močiutės pasakas, dainas, mačiau jos nėrinius, rankdarbius, kurie atmintyje paliko neišdildomus įspūdžius. Tad suprantama, kodėl pamilau meną, muziką, liaudies dainą, šokį ir šiaudinius sodus. Baigiau Šiaulių aukštesniąją muzikos mokyklą, vėliau Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje įgijau muzikos magistro laipsnį, Lietuvos edukologijos universitete edukologijos bakalauro laipsnį.  Nuo 1993 m. dirbu šioje mokykloje ir Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorijoje dorinio ugdymo (etikos) vyr. mokytoja. Savo gyvenimo kelyje sutikau labai daug puikių, nuostabių žmonių, iš kurių mokiausi Meilės, Gerumo, Kantrybės, Tikėjimo, Vilties, Darbštumo. Šiuo metu esu folklorinių ansamblių ,,Tyklė”, ,,Griežikai” dalyvė, vadovavau ansambliui ,,Riduola”, o dabar ,,Kadagio” ir ,,Rasodos” vadovė. Dalyvauju konferencijose, ruošiu edukacinius seminarus apie etines ir etnines sąsajas lietuvių kultūroje. Nuo 2017 m. pradėjau auginti (rišti) šiaudinius sodus. Aktyviai dalyvauju parodose Lietuvoje ir užsienyje.

Mano mokytojos ir globėjos, iš kurių išmokau sodų rišimo paslapčių, buvo mano mama, taip pat tautodailininkė Marija Liugienė, Bronislava Gricienė. M. Liugienė pastebi, kad „žvelgiant į sodą kyla filosofinės mintys: sodas pradedamas kurti, auginti nuo „dvasios“, t. y. trikampių. Vėliau atsiranda „materija“ – pirmas kvadratas, dar toliau sodui augant didėja ir „materija“, ir „dvasia“, kol pasiekia savo didžiausią perimetrą. Toliau einama mažėjimo, nykimo link. Baigiasi vėl „dvasia“: tais pačiais keturiais trikampiais, sueinančiais į vieną tašką. Ta schema galioja ir visatai, ir žmogui, ir bet kokiam gyvam organizmui: viskas atsiranda, vystosi, pasiekia pilnatvę, paskui pradeda mažėti, nykti. Štai kokią mintį perteikia sodo forma“. Iš visų tautos dekoratyvinės dailės rūšių sodas yra paslaptingiausias, mistiškiausias. Jis perteikia senovės lietuvių dvasinio pasaulio pajautimą, mąstymo, vaizduotės jungtis. Tai šventą, sakralinę prasmę turintis mūsų protėvių dvasinis ir materialus palikimas. Sodai buvo rišami svarbiausiems žmogaus gyvenimo įvykiams, šventėms: gimus kūdikiui, vestuvėms, Kalėdoms, Velykoms. Jie kabinami virš šventinio stalo namuose, prie kurio susirenka visa šeima. Šiaudinis sodas, surištas iš rugių, simbolizuoja sodą, namus, gimtą lizdą, į kurį stengiamės visi sugrįžti , kurį saugo mirusiųjų protėvių vėlės. Jo geometrinė struktūra atspindi pasaulio darną, tvarką ir harmoniją. Tai jungtis tarp praeities ir ateities, sena ir nauja. Pastaruoju metu sodai dažnai tampa įvairios paskirties  patalpų, interjero puošybos dalimi. Įvairiose Lietuvos vietose sodas vadinamas skirtingai: liktorius, voras, pajonkas, žarondėlis, reketukas, rekėžis, karulis, dangus, rojus. Panašius sodo atitikmenis turi ir kitos tautos: bulgarai, čekai, gudai, latviai, lenkai, rusai, slovėnai, suomiai, ukrainiečiai.

Anot etnokosmologo Jono Vaiškūno: „ žmogus, pasitelkdamas sodo vaizdinį, siekia savo tapatybės, savo paskirties pasaulyje suvokimo bei pajautimo, o per tai ir vidinių galių skleisti aplink save dievišką darną.“

Tarptautinė tolerancijos diena 2016

2016-11-20

Lapkričio 16 d. paminėta Tarptautinė tolerancijos diena.
Mokyklos bendruomenė atsiliepė į Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti kvietimą ir dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje.
Šių metų tolerancijos dienos simboliu pasiūlytas Paukštis.Balto paukščio simbolis sutinkamas įvairiose kultūrose, religijose. Jis reiškia meilę, tyrumą, taiką, geros žinios nešėją.
Dorinio ugdymo ( etikos) vyr. mokytojos Rasos Gelčienės iniciatyva mokiniai pamokų metu, popamokinėje veikloje buvo skatinami diskutuoti, aptarti tolerancijos svarbą šiuolaikinės visuomenės gyvenime, lankstė iš balto popieriaus origami technika gerves, kurios papuošė mokyklos erdves. Centrinių rūmų Ia. foje buvo eksponuojama Id gimn. kl. skulptūrinė kompozicija „Tolerancijos paukštis", Tomos Liekytės (6c) ir Liepos Okulič-Kazarinaitės (6d) miniatiūrinės gervės. Pertraukų metų, skambant Vyt. Kernagio dainai Baltas paukštis", džiaugėmės, kad esame visi tokie skirtingi, bet visiems labai svarbūs ir reikalingi.

Europos kalbų diena

2017-10-24

Mokyklos užsienio kalbų metodinis būrelis rugsėjo paskutinę savaitę paminėjo Europos kalbų dieną. 

Šiemet pasiūlėme vaikams įvairiomis užsienio kalbomis pravesti trumpas pažintines pamokėles savo bendraamžiams. Moksleiviai entuziastingai ėmėsi mokytojų darbo, beldėsi į klasių duris ir kalbėjosi, žaidė, skaičiavo, dainavo, vaidino, lygino kalbas, net vaišinosi pyragu ir visaip stengėsi pasidalinti savo entuziazmu su bendraamžiais. Pamokėlių žanrai ir temos buvo labai įvairios ir originalios. Antai 5d ir 6d kl. mokiniai iliustravo anglų kalbos posakius apie lietų – kokia aktuali tema, ar ne? 4 kl. „vokietukai“ vedė pamoką-spektaklį 1-okams,  5 kl. vokiečių klb. grupės mokiniai mokytojavopersirengę tam tikrais personažais. 10 ir 11 kl. anglistai savo pamokose  pristatė rimtesnes temas: kalbėjo apie Europos Sąjungos ir jos kalbų istoriją, iškilias asmenybes, organizavo viktorinas. Prancūzų kalbos besimokančios 9 a  baleto skyriaus mokinės supažindino  pirmų ir antrų klasių mokinius su prancūziškais spalvų, skaičių ir vaisių pavadinimais, mokėsi prancūziškų dainelių.

Norime pažymėti aktyviausius „mokinius“:

Emili Peršukevič (10 kl.), Edvinas Jakonis ir Ksenija Jermakova (11 kl.), E.Fedorcovaitė ir E.Bazytė (10 kl.), Tadas Petrulis ir Laurynas Jakutis (10 kl.), Akvilė Aksinavičiūtė (11 kl.), Jekaterina Lychvar, Rusnė Rimkutė (9 kl.), Jolita Svidraitė ir Stasiūnaitė Indrė, Jekaterina Lychvar, Rusnė Rimkutė (9a kl.)  Emilija Budreikaitė ir Ignė Novikaitė (6 kl.), Karolis Rasiulis ir Petras Dūda (6kl.), Goda Kuznecovaitė (6 kl.), Kotryna Amilevičiūtė ir Monika Mackevičiūtė (6kl.), Laura Degolado Brito kartu su Saule Dunkauskaite (6 kl.), Meda Urbonavičiūtė ir Stepas Plukas (8 kl.), Elžbieta Mirinavičiūtė ir Deimantė Lazdinytė (8 kl.), Rūta Buišaitė ir Benas Jonušas (9 kl.), Giedrė Kučinskaitė, Viltė Daugirdaitė, Matas Gancevičius, Matas Vakaris Labanauskas (8kl.)

Gal jų buvo ir daugiau, bet tiesiog negavome apie juos informacijos.

Smagu, kad kai kurie vaikai jau yra pramokę ir retesnių kalbų, ne tik anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų. Klasėse skambėjo ir lenkų, estų, čekų, italų, ispanų, turkų, ukrainiečių  kalbos. Jaunieji mokytojai džiaugėsi gavę  progą pajusti, ką reiškia stovėti priešais klasę. Juk smagu ne tik mokytis kalbų, bet ir kitus jų pamokyti.

Mokykloje svečiavosi  ispanakalbis mokytojas  German Degollado, kuris žaismingai pravedė dvi ispanų kalbos pamokėles įvairių klasių moksleiviams ir užsienio kalbos mokytojoms.

Visą savaitę 4-ojo aukšto fojė ir visų užsienio kalbų kabinetų durys buvo papuoštos mokinių pagamintais kalbų dienos simboliais: vėliavėlėmis, balionais, plakatais, karpiniais.

Europos kalbų dienos paminėjimu kasmet pradedame savo užsienietiškų renginių maratoną. Laukia kitos šventės ir kitokia neformali veikla – tai, kas praskaidrina mokyklinę rutiną ir suteikia gerų emocijų. Būkime  aktyvūs ir motyvuokime moksleivius ne tik mokytis kalbų, bet ir vartoti jas įvairiose situacijose už klasės sienų.

Teksto aut. A. Blaževičienė

 

Edukacinių konkursų "Olympis2015" rezultatai

2015-05-05

Kviečiame pasižiūrėti, kokie edukacinių konkursų "Olympis2015" mūsų mokyklos rezultatai

1 -4 klasių projekto “Hanso Kristiano Anderseno pasakų pasaulyje" paroda

2015-05-05

"1 -4  klasių projekto “Hanso Kristiano Anderseno pasakų pasaulyje” paroda džiugina Vilniaus miesto
jaunuosius skaitytojus Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje"

Mokomasis praktinis seminaras "Informacinių komunikacinių technologijų taikymas ugdymo procese"

2015-02-26

Mokomasis praktinis seminaras

"Informacinių komunikacinių technologijų taikymas ugdymo procese"

Projekto
" Samsung mokykla ateičiai"
sklaida

Praktinio seminaro metu ne tik išgirsite, bet ir išmoksite taikyti įvairias kompiuterines bei internetines programas ugdymo procese.
Sužinosite, kaip šių priemonių pagalba paįvairinti bei įdomiau pateikti pamokos turinį, paskatinti mokių motyvaciją bei sužadinti jų įsitraukimą į mokymo(si) procesą, tapti inovatyviu ir šiuolaikiniu mokytoju..

2015 m. kovo 31 d. (antradienį) kviečiame visų skyrių mokytojus dalyvauti mokymuose
9 h30 324 kab.

Būtina išankstinė registracija iki kovo 9 d. šiuo adresu: http://www.manoapklausa.lt/apklausa/657616572/

Papildomą informaciją galite rasti mokyklos tinklaraštyje: http://cmm4muzos.blogspot.com/

Bei muzikos, dailės, baleto ir bendrojo lavinimo skyrių mokytojų kambariuose.
Kviečiame visus aktyviai dalyvauti!!!


Organizatoriai:

SEMINARAS SKLAID02-26-07-50-08

Šv. Martyno diena

2014-11-20

Lapkričio 11-ąją švenčiama šv. Martyno diena. Vokietijoje labai populiaros vaikų eisenos tamsiomis miesto gatvėmis su žibintais ir dainomis.

Patys mažiausi (t.y. antrokai) mūsų mokyklos „vokietukai“ lapkričio 11-ąją kasmet pažymi ypatingai: gamina žibintus, mokosi dainelę, klausosi legendų apie šv. Martyno gyvenimą, piešia ir keliauja iš klasės į klasę, dainuodami ir nešdami žibintų šviesą draugams.Žiūrėkit nuotraukas!

Goethe institutas surengė šventę mieste.

Su šviečiančiais žibintais rankose pradinukai žygiavo nuo Katedros į Bernardinų bažnyčios kiemelius, vokiškai dainuodami tradicinę dainelę „Ich geh mit meiner Laterne“.

Katedroje su jais kalbėjosi ir apie šv. Martyną pasakojo kunigas, o vėliau prie laužo Bernardinų bažnyčios kiemeliuose visi vaišinosi arbata ir specialiai šiai šventei iškeptais sausainiais.

Ir mes ten buvom, ėjom, dainavom, švietėm savo žibintais ir ragavom kepinius.

Buvo gera!

Samsung mokykla ateičiai projekto sklaida

2014-11-20

Samsung mokykla ateičiai projekto sklaida Nacionalinėje M.K. Čiurlionio menų mokykloje
Pasidalinimas gerąja patirtimi

Mokykla neturi ruošti gyvenimui, mokykla turi būti gyvenimas...
Pasauliui nebeliko problemos sukurti.
Lieka vienintelis iššūkis –
kaip įtikinti kitus...“ W. Disney

    Mūsų mokyklos mokytojų komanda kartu su direktoriumi dalyvauja Samsung mokykla ateičiai projekte, kurio metu vyksta mokymai bei intensyvūs praktiniai užsiėmimai.

   Spalio 27d. šiame projekte dalyvaujančios anglų kalbos mokytojos Greta Valentukevičiūtė, Birutė Ambrazevičiūtė, bei prancūzų kalbos mokytojos Jurgita Kimbirauskienė ir Kristina Laletina sukvietė matematikos, biologijos, chemijos bei užsienio kalbų mokytojus  į informacinį seminarą pasidalinti patirtimi ir informacija apie IKT priemonių bei įrankių panaudojo būdus  ugdymo procese. 

Skaityti daugiau...

Kūrybinė užduotis "Mano teisės ir pareigos"

2014-11-04

Dalia ir UlaSpalio 29 d. prezidentūroje buvo apdovanoti Konstitucijos egzamino nugalėtojai. Egzaminą miestų ir rajonų savivaldybėse, mokyklose, įkalinimo įstaigose ir internetu šiemet laikė apie 30 tūkst. žmonių. 1-4 klasių mokiniai turėjo atlikti kūrybinę užduotį - piešti piešinius tema "Mano teisės ir pareigos". Iš 636 piešinių geriausias buvo pripažintas mūsų mokyklos ketvirtokės Ūlos Šoblinskaitės (Mokytoja Agnė Dapkutė). Prezidentūroje iš Dalios Grybauskaitės rankų ji gavo pačios prezidentės pasirašytą Konstituciją.

Video žiūrėkite čia...

Samsung mokykla ateičiai

2014-10-16

mokykla ateiiai projektasŠiuolaikinių technologijų svarba kasdien juntama vis labiau, ji neaplenkia ir Lietuvos švietimo įstaigų. Jaunoji karta yra ypatingai imli ir suinteresuota išmokti ir pritaikyti technologijas savo kasdieniniame gyvenime, taigi jų ugdytojai- mokytojai, siekdami išlikti autoritetingi turi spėti kartu su savo mokiniais, domėtis inovacijomis ir mokėti jas taikyti ugdymo procese.

Dėl šios priežasties Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos užsienio kalbų mokytojų komanda, prancūzų kalbos mokytojos Jurgita Kimbirauskienė ir Kristina Laletina, bei anglų kalbos mokytojos Greta Valentukevičiūtė bei Birutė Ambrazevičiūtė, kartu su direktoriumi, nutarė dalyvauti projekte "Samsung mokykla ateičiai".

Skaityti daugiau...

Kalbų dienos atgarsiai mokykloje

2014-10-16

EU Kalbu dienaNuo 2001 metų kasmet rugsėjo 26 d. yra švenčiama Europos kalbų diena. "Europa yra turtinga savo kalbomis – šiame žemyne yra daugiau nei 200 vietinių kalbų. Kalbų mokėjimas yra svarbus jų atpažinimui, naudojimui ir saugojimui. O kitų kalbų mokymasis yra būdas, padedantis mums geriau suprasti vieniems kitus ir išvengti kultūrinių skirtumų."

Tradiciškai kalbų diena paminėta ir mūsų mokykloje – su dainomis, žaidimais, edukacinėmis pamokėlėmis ir konkursais.

Kad mokykloje švente, matėsi jau einant koridoriais pro gražiai papuoštas užsienio kalbų kabinetų duris: plakatai, emblemos, lipdukai, tautinių spalvų užuolaidos ir kitokia vaizdinė medžiaga kvietė prisiminti, kad kalbos "atrakina bet kurias duris".

O už kabinetų durų vyko netradicinės pamokėlės:

Skaityti daugiau...

M. K. Čiurlionio 139-ųjų gimimo metinių minėjimas

2017-01-11

Rugsėjo 22 d. vyko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 139-ųjų gimimo metinių minėjimas. Renginio metu buvo pasirašyta Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos bendradarbiavimo sutartis.

1-100 89412-100B89103-100B89284-100B8908

Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis