Svetaines struktura
2023-02-03

Konkursas "Kamštelių vajus'2013"

2013-12-11

MKC kede Kamsteliu vajus 2013Kamsteliu vajus 2013 Padeka"Kamštelių vajus'2013"

Di­džiu­lės sėk­mės su­si­lau­kė dien­raš­čio "Lie­tu­vos ži­nios" kar­tu su sve­tai­ne Eko­daik­tai.lt ir AB "Plas­ta" or­ga­ni­zuo­tas kon­kur­sas "Kamš­te­lių va­jus'2013". Jame dalyvavo ir Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos 3c klasės mokiniai, vadovaujami klasės auklėtojos mokytojos Agnės Dapkutės

Plačiau apie konkursą
http://lzinios.lt/lzinios/Konkursai/-kamsteliu-vajus-2013-nesibaigia-isrinkite-graziausia-meno-kurini/166421

Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis