Svetaines struktura
2023-02-02

Dairantis naujų baleto žvaigždžių

2013-06-10

lžinios.lt rašė:

Na­cio­na­li­nės M.K.Čiur­lio­nio me­nų mo­kyk­los Ba­le­to sky­riaus auk­lė­ti­nių kon­cer­tas, vy­kęs sos­ti­nės
Šo­kio tea­tre, pri­sta­tė nau­jau­sią šo­kė­jų kar­tą, taip pat su­da­rė pro­gą pa­si­ro­dy­ti ki­tiems moks­lei­viams,
perp­ran­tan­tiems sa­vo kū­ry­bi­nę ta­pa­ty­bę...

Skaityti daugiau...

Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis