Svetaines struktura
2021-05-06

Informacinis pranešimas

es

M. K. Čiurlionio nemų mokykla įgyvendina projektą „Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos dailės ugdymo infrastruktūros gerinimas“, projekto Nr. VP3-2.2-ŠMM-21-K-01-003.

Projekto metu įrengiamas dailės skyriaus pastato mansardinis aukštas pritaikant jį dailės mokymo paslaugoms teikti bei atliekamas dailinis kitų šio pastato patalpų remontas, taip pat statomas dailės skyriaus priestatas, jame įrengiant mokyklai labiausiai trūkstamas dailės technologijų studijas, kurios reikalingos praktiniams dailės užsiėmimams.

Tokiu būdu išspręsta patalpų trūkumo problemą, kuri riboja mokyklos galimybes gerinti mokinių parengimo kokybę bei jų  profesinį meistriškumą teikiant dailės ugdymo mokymo paslaugas. Išsprendus patalpų trūkumo problemas yra sudarytos tinkamos sąlygos visavertiškai įsisavinti pagrindines šiuolaikines dailės technologijas.

Projekto įgyvendinimo metu sukurti produktai ir pasiekti rezultatai bus naudojami teikti aukštesnės kokybės formalaus dailės mokymo paslaugas gerinant dailės technologijų praktinio parengimo kokybę ir mokinių parengimą tolesnėms studijoms, gerinant pedagoginio personalo darbo ir profesinės veiklos sąlygas, gerinant mokymo patalpų higienos sąlygas ir gerintant dailės mokymo proceso organizavimą.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-21-K priemonę „Nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų ir valstybinių bendrojo lavinimo mokyklų, vykdančių meninio ugdymo programas, infrastruktūros plėtra“.

Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis