Svetaines struktura
2022-08-08

.

2021-12-21

Skaudi žinia sukrėtė mokyklos bendruomenę - mirė ilgametis Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos muzikos skyriaus mokytojas (1974-1983), mokyklos direktorius (1983-1994) Aleksandras Jurgelionis (1937-2021).

Nuoširdžiai užjaučiame velionio šeimą, gimines ir artimuosius.
Atsisveikinimas su velioniu gruodžio 24 d. nuo 10 val. iki 15 val. Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios šarvojimo 2-je salėje (Antakalnio g. 1).
Šv. mišios už mirusįjį - gruodžio 26 d. 14 d. Kernavės bažnyčioje.
Laidojimas Kernavės kapinėse.

Nes tu sakei: „Per žemę mes praeinam
Tik vienąsyk, kad būtume tvirti!
Kieno gyvenimas bus panašus į sodrią dainą,
Tas nesutirps mirty"
/Vytautas Mačernis/

Aleksandras Jurgelionis

 

Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis