Svetaines struktura
2022-08-08

Dėl darbo organizavimo karantino režimo laikotarpiu

2020-12-10

Atsižvelgus į LR Vyriausybės 2020 m. gruodžio 7d. sprendimą paskelbti šalyje karantino režimą, darbas ir ugdymo procesas Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje organizuojamas tokia tvarka:

iki 2020 m. gruodžio 11d. pradinis ugdymas tęsiamas derinant kontaktinį ir nuotolinį būdus;
nuo 2020 m. gruodžio 14d. iki 2021 m. sausio 3 d skelbiamos pradinių klasių mokinių atostogos;
nuo 2020 m. gruodžio 9 d. iki 2020 m. gruodžio 18 d. visos 5 – 8 klasių ir I – IV gimnazijos klasių pamokos organizuojamos nuotoliniu būdu;
nuo 2020 m. gruodžio 9 d. iki 2020 m. gruodžio 18 d. besimokantiems pagal profesines modulines mokymo programas, atsižvelgus į mokymo ypatumus ir traumų prevenciją Mokykloje organizuojama švietimo pagalba;
2020 m. gruodžio 21 d. ir 2020 m. gruodžio 22 d. skiriamos projektinei veiklai, individualioms konsultacijoms ir pan. Mokytojai veiklą organizuoja savo nuožiūra, apie tai informacija pateikiama e.dienyne ir/ar Google Classroom aplinkoje;
mokytojams pagal galimybes rekomenduojama dirbti iš namų, išskyrus tuos atvejus, kai namuose nėra tinkamų sąlygų tinkamam nuotoliniam mokymui.
Mokyklos administracija – direktorius, jo pavaduotojai ir skyrių vedėjai dirba mokykloje arba derindami kartu su nuotoliniu darbu pagal individualų darbo grafiką.

Kitų administracijos ir ūkio darbuotojų darbas organizuojamas ir lankytojai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai atitinkamas funkcijas (darbą) būtina atlikti darbo vietoje, laikantis nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygų.

Nenumatytais atvejais sprendimus priima direktoriaus pavaduotojai ugdymui arba skyriaus vedėjai priklausomai nuo jų vykdomų funkcijų ir kompetencijos, atsižvelgę į aplinkybes ir priežastis.

Su 2020m. gruodžio mėn. 8 d. direktoriaus įsakymu Nr. VĮ-107 „DĖL DARBO ORGANIZAVIMO KARANTINO REŽIMO METU“ galima susipažinti čia.

Mokyklos administracija

Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis