Svetaines struktura
2018-12-14

Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla skelbia konkursą projekto vadovo (-ės) pareigoms užimti.

2018-11-19
  1. 1.SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

1.1.turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

1.2.turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovavimo patirtį įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą (-us) projektą (-us);

1.3.mokėti dirbti DMS (Duomenų mainų svetainė skirta projektų įgyvendinamų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą duomenų mainams);

1.4.išmanyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų ypatumus, gebėti juos taikyti praktiškai;

1.5.išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos dokumentus ir / arba kitus teisės aktus;

1.6.gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti savo veiklą, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;

1.7.mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti išvadas bei pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;

1.8.išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles ir įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas, gebėti jas taikyti praktiškai;

1.9.mokėti vartotojo lygiu dirbti MS Office programiniu paketu;

1.10.   mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu nei B1 kalbos mokėjimo lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.

 

  1. 2.ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2.1.       planuoja, koordinuoja projekto veiklų įgyvendinimą, užtikrina sklandų projekto veiklų organizavimą;

2.2.       tiesiogiai atstovauja Projekto vykdytoją bendraujant su įgyvendinančiąja institucija (viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra), paslaugų teikėjais ir (arba) kt.;

2.3.       koordinuoja tarpinių ir galutinių projekto ataskaitų ir kitų susijusių dokumentų parengimą ir pateikimą, rengia mokėjimo prašymų techninę dalį;

2.4.       perduoda pareiškėjo finansininkui visą informaciją, reikalingą tvarkyti su Projektu susijusias sąskaitas, finansinių srautų bei apskaitos dokumentus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, vykdyti einamuosius ir periodinius mokėjimus;

2.5.       koordinuoja ir (arba) dalyvauja organizuojant Projekto viešuosius pirkimus: pareiškėjo viešųjų pirkimų specialistui teikia informaciją ruošiant technines užduotis, konsultuoja teikiant atsakymus tiekėjams, vertinant tiekėjų pasiūlymus ir pan.

2.6.       vykdo projekto veiklų ir rodiklių stebėseną;

2.7.       atstovauja Projektą pagal kompetenciją, dalyvauja įvairiuose viešinimo seminaruose, konferencijose, posėdžiuose, susitikimuose ir kituose aktualiuose renginiuose;

2.8.       vykdo Projekto viešinimą;

2.9.       seka Projekto įgyvendinimo terminus ir savalaikiai informuoja įgyvendinančiąją instituciją apie aplinkybes ir priežastis, trukdančias tinkamai įgyvendinti Projektą, arba jų grėsmę bei jų šalinimą;

2.10.   vykdo kitus Projekto finansavimo ir administravimo sutartyje Projekto vykdytojui numatytus įsipareigojimus;

2.11.   teikia informaciją Mokyklos direktoriui su Projekto įgyvendinimu susijusiais klausimais;

2.12.   be šiame aprašyme įvardytų funkcijų, vykdo ir kitus Mokyklos direktoriaus nurodymus.

  1. 3.PAPILDOMA INFORMACIJA

3.3.       su laimėjusiu konkursą pretendentu bus sudaroma projektinė darbo sutartis, kurios trukmė ­– iki 11 mėn.

3.4.       pareigybės apimtis – 0,25 etato.

3.5.       darbo užmokestis – koeficientas nuo 3,22 iki 8.

3.6.       Dokumentai priimami iki 2018 m. gruodžio 3 d. Dokumentų pateikimo būdas – el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos prašymų teikimo modulio savitarną https://pm.vataras.lt/prasymai/.

Pretendentas privalo pateikti:

1.      asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 
2.      išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopijas;
3.      gyvenimo aprašymą (CV);
4.      užpildytą pretendento anketą;

Papildoma informacija teikiama telefonu (8-5) 2100745, el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

RėmėjaiKunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer


 Ponia Valdereza Lenktaitis 


karoso

 

 S.Karoso labdaros ir paramos fondas


15min-logo


UAB 15min


LRT kultura

 

LRT Kultūra