Svetaines struktura
2018-08-19

"Šimtmečio muzika"

2018-07-12

Simtmecio muzika.Afisa

KONKURSO NUOSTATAI

JONO URBOS V NACIONALINIS STYGININKŲ KONKURSAS

2018-03-06

190C77356DAC7CC6E07DB25B167451CFFB5B2279C7BA36D45Fpimgpsh fullsize_distr

 

KONKURSO REZULTATAI

 

 

JONO URBOS V NACIONALINIO STYGININKŲ KONKURSO NUOSTATAI

2018 03 02-04

I. BENDROSIOS SĄLYGOS

 1. Jono Urbos nacionalinis stygininkų konkursas (toliau – konkursas) – jaunųjų stygininkų (alto, kontraboso, arfos, smuiko ir violončelės) konkursas, kuriuo siekiama patikrinti profesinės linkmės muzikinio modulio kokybinius pasiekimus, giliau pažinti įvairių epochų stilistiką ir kompozitorių kūrybą.

 II. KONKURSO DALYVIAI

 2. Konkurse gali dalyvauti valstybinių ir savivaldybių muzikos, meno mokyklų, konservatorijų, muzikos ir menų gimnazijų, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos (toliau – menų mokyklos), užsienio muzikos mokyklų (svečio teisėmis) 1-12 klasių mokiniai.

3. Pagal mokyklose vykdomas ugdymo programas konkurso dalyviai skiriami į dvi kategorijas:

3.1. muzikos, meno mokyklų saviraiškos linkmės ugdymo programų;

3.2. specializuoto muzikinio ugdymo programų (Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos, Panevėžio V. Mikalausko menų mokyklos, Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijos, Klaipėdos E. Balsio menų gimnazijos, Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazija, Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos, Kauno J. Gruodžio konservatorijos, Vilniaus konservatorijos);

4. Konkurso dalyviai skiriami į 4 amžiaus grupes:

4.1. A – dalyviai iki 10 metų amžiaus;

4.2. B – 11-13 metų amžiaus;

4.3. C – 14-16 metų amžiaus;

4.4. D – 17-19 metų amžiaus;

5. Konkurso dalyviai į amžiaus grupes skirstomi pagal konkurso respublikinio etapo datą 2018 03 04 d.

III. KONKURSINĖ PROGRAMA

           6. Muzikos, meno mokyklų saviraiškos linkmės konkurso dalyviai privalo atlikti:

6.1 A amžiaus grupė – du skirtingo charakterio kūrinius;

6.2. B amžiaus grupė:

6.2.1. baroko ar klasicizmo epochų kūrinį;

6.2.2. romantinio laikotarpio ar šiuolaikinį (nuo C. Debussy iki šių dienų) kūrinį.

6.3. C amžiaus grupė:

6.3.1. tris skirtingų epochų kūrinius:

vienas jų privalo būti romantinio laikotarpio ar šiuolaikinis kūrinys;

vienas jų privalo būti stambios formos kūrinys (koncertas (I arba II-III dalys), variacijos, fantazija arba sonata).

6.4. D amžiaus grupė:

6.4.1. tris skirtingų epochų kūrinius:

vienas jų privalo būti romantinio laikotarpio ar šiuolaikinis kūrinys;

vienas jų privalo būti stambios formos kūrinys (koncertas (I arba II-III dalys), variacijos, fantazija arba sonata).

7. Numatoma konkursinės programos trukmė:

7.1. A grupė – 3 - 6 min.;

7.2. B grupė – 6 - 10 min.;

7.3. C grupė – 10 - 15 min;

7.4. D grupė – 15 - 20 min;

8. Specializuoto muzikinio ugdymo programų konkurso dalyviai privalo atlikti:

8.1 A amžiaus grupė – du skirtingo charakterio kūrinius;

8.2. B amžiaus grupė:

8.2.1. baroko ar klasicizmo epochų kūrinį (kūrinius);

8.2.2. romantinio laikotarpio ar šiuolaikinį (nuo C. Debussy iki šių dienų) kūrinį. 

8.3. C amžiaus grupė:

8.3.1. baroko ar klasicizmo epochų kūrinį (kūrinius);

8.3.2. romantinio laikotarpio ar šiuolaikinį kūrinį (kūrinius);

8.3.3. stambios formos kūrinį: koncertą (I dalį arba II-III dalis), variacijas, fantazijas arba sonatą.

8.4. D amžiaus grupė:

8.4.1. baroko ar klasicizmo epochų kūrinį (kūrinius);

8.4.2. romantinio laikotarpio ar šiuolaikinį kūrinį (kūrinius);

8.4.3. stambios formos kūrinį: koncertą (I dalį arba II-III dalis), variacijas, fantazijas arba sonatą.

9. Numatoma konkursinės programos trukmė:

9.1. A grupė – 5 - 8 min.;

9.2. B grupė – 10 - 15 min.;

9.3. C grupė – 15 - 20 min;

9.4. D grupė – 20 - 30 min;

10. Viršyjus nurodytą laiką vertinimo komisija turi teisę pasirodymą stabdyti.

11.Visi kūriniai atliekami mintinai.

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

        12. Konkursą organizuoja ir vykdo Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla 2018 m. kovo 2-4 dienomis Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos koncertų salėje.

13. Konkurso dalyvio mokestis – 20 €.

14. Konkurso dalyvių paraiškas pateikti koncertinės ir sceninės praktikos specialistei Dalia Vasiliauskaitei-Jucienei el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  ir sumokėti dalyvio mokestį iki 2018 m.vasario 1 d. (pervesti į mokyklos sąskaitą).

                Rekvizitai:

      Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, įmonės kodas 111966952,

      T. Kosciuškos g.11, LT – 01100 Vilnius, sąskaitos Nr LT 57 7044 0600 0155 2624

      (užrašant dalyvio vardą, pavardę „už Jono Urbos konkursą“)

Konkurso organizatorė – Eglė Čobotienė (direktoriaus pavaduotoja muzikiniam ugdymui),

mob. tel.: 8 674 53451.

Konkurso koordinatorė – Dalia Vasiliauskaitė-Jucienė (koncertinės ir sceninės praktikos specialistė), mob. tel.: 8 687 73679

Metodinių grupių pirmininkai – Tomas Savickas, mob. tel.: 8 625 22410,

Ona Abarytė-Liaškovienė, mob. tel.: 8 685 27288

            15. Prie paraiškos pridedama viena dokumentinė dalyvio nuotrauka.

16. Numatomas konkurso dalyvių skaičius – 100. Viršijus šį skaičių, organizacinis komitetas palieka sau teisę pagal dokumentų išsiuntimo datą riboti mokykloms atstovaujančių dalyvių skaičių.

            17. Konkurso vertinimo komisiją kviečia konkurso organizacinis komitetas. Vertinimo komisijos narių pavardės bus paskelbtos prieš konkursą.

18. Konkurso dalyvių mokytojai vertinimo komisijos darbe nedalyvauja.

19. Kelionės ir maitinimo išlaidas apsimoka patys dalyviai.

20. Už papildomą mokestį organizatoriai gali pasiūlyti koncertmeisterius (mokestis už dvi repeticijas ir konkursinį pasirodymą – 30 €). Pažymėti anketoje.

 V. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

            21. Geriausiai pasirodžiusiems konkurso dalyviams bus suteikti konkurso laureatų ir diplomantų vardai, numatomi ir specialūs prizai.

22. Numatytas konkurso laureatų ir diplomantų skaičius – ne daugiau kaip pusė visų konkurso respublikinio etapo dalyvių.


JONO URBOS KONKURSO DALYVIO ANKETA

KONKURSO TVARKARAŠTIS

REPETICIJOS 
IX RESPUBLIKINIO JOHANO SEBASTIANO BACHO JAUNŲJŲ PIANISTŲ KONKURSAS

2017-12-15

Bachas

REZULTATAI

KONKURSO TVARKARAŠTIS

REPETICIJOS


IX RESPUBLIKINIO JOHANO SEBASTIANO BACHO JAUNŲJŲ PIANISTŲ KONKURSO NUOSTATAI
2017 12 08-09


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. IX respublikinis Johano Sebastiano Bacho jaunųjų pianistų konkursas (toliau – konkursas) – tradicinis jaunųjų pianistų konkursas, kuriuo siekiama turtinti profesinės linkmės muzikinį ugdymą, puoselėti polifoninio muzikavimo tradicijas, giliau pažinti baroko epochos stilistiką ir J. S. Bacho kūrybą.

II. KONKURSO DALYVIAI

2. Konkurse gali dalyvauti valstybinių ir savivaldybių muzikos, meno mokyklų, konservatorijų, muzikos ir menų gimnazijų, Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos, kitų mokyklų, vykdančių profesinės linkmės muzikinį ugdymą, (toliau – mokyklos) 1-12 klasių mokiniai.
3. Konkurso dalyviai skiriami į 5 amžiaus kategorijas, nustatomas pagal konkurso dalyvių bendrojo lavinimo mokyklos klasę:
3.1. A – 1-3 kl. mokiniai;
3.2. B – 4-5 kl. mokiniai;
3.3. C – 6 7 kl. mokiniai;
3.4. D – 8 9 kl. mokiniai;
3.5. E – 10 12 kl. mokiniai.

III. KONKURSINĖ PROGRAMA

4. Konkurso dalyviai parengia iš vieno-trijų kūrinių susidedančią konkursinę programą.
5. Konkurse gali būti atliekami tik originalūs J.S.Bacho kūriniai (ne perdirbimai), įtraukti į BWV katalogą ir kūriniai iš Annos Magdelenos Bach sąsiuvinio. Kūrinio redakciją atlikėjas pasirenka savo nuožiūra.
6. Numatoma konkursinės programos trukmė:
6.1. A kategorija – 2-3 minutės;
6.2. B kategorija – 3-4 minutės;
6.3. C kategorija – 4-5 minutės;
6.4. D kategorija – 5-6 minutės;
6.5. E kategorija – 7-10 minutės.
7. Pasirodymo trukmę galima viršyti tik tuo atveju, jeigu atliekamas pilnas prancūziškos siuitos, angliškos siuitos ar partitos ciklas.
8. Visi kūriniai atliekami mintinai.

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

9. Konkursas vykdomas dviem etapais: mokyklos ir respublikiniu.
10. Mokyklos etapas vykdomas rugsėjo-spalio mėnesiais. Mokyklos etapas apima konkursinės programos sudarymą ir pasirengimą respublikiniam etapui. Mokyklos etapą organizuoja ir visą organizavimo darbą vykdo mokyklos. Mokyklos etapo dalyvių skaičius neribojamas. Esant didesniam dalyvių skaičiui dalyvių pasirodymą gali vertinti mokyklos direktoriaus patvirtinta vertinimo komisija.
11. Konkurso respublikinį etapą vykdo Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla. Respublikinis konkurso etapas vykdomas 2017 m. gruodžio 8-9 dienomis Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos koncertų salėje.
12. Paraiškos dalyvauti konkurso respublikiniame etape priimamos iki 2017 m. lapkričio 13 d. Paraiškos teikiamos pagal konkurso paraiškos formą. Paraiška pildoma didžiosiomis raidėmis.
13. Prie paraiškos pridedama viena dokumentinė dalyvio nuotrauka.
14. Konkurso dalyvių paraiškas siųsti el. paštu koncertinės ir sceninės praktikos specialistei Daliai Vasiliauskaitei-Jucienei: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , (mob. tel. nr.: 8 687 73679).
15. Numatomas konkurso respublikinio etapo dalyvių skaičius – 100. Viršijus šį skaičių, organizacinis komitetas palieka sau teisę pagal dokumentų išsiuntimo datą riboti mokykloms atstovaujančių dalyvių skaičių.
16. Konkurso respublikinio etapo vertinimo komisiją kviečia konkurso organizacinis komitetas. Vertinimo komisijos narių pavardės bus paskelbtos prieš konkursą.
17. Konkurso respublikiniame etape nustatomas dalyvio mokestis – 20 eurų.
Mokama pavedimu.
Rekvizitai:
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, įmonės kodas 111966952,
T. Kosciuškos g.11, LT – 01100 Vilnius, sąskaitos Nr LT 57 7044 0600 0155 2624
(užrašant dalyvio vardą, pavardę „už J. S. Bacho konkursą“)
18. Konkurso dalyviai maitinimu ir nakvyne pasirūpina patys.

V. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

19. Mokyklos etapo laimėtojams suteikiama teisė dalyvauti konkurso respublikiniame etape.
20. Geriausiai pasirodžiusiems konkurso respublikinio etapo dalyviams bus suteikti konkurso laureatų ir diplomantų vardai. Numatytas konkurso laureatų ir diplomantų skaičius - ne daugiau kaip pusė visų konkurso respublikinio etapo dalyvių. Visiems konkurso respublikinio etapo dalyviams ir jų mokytojams bus įteikti padėkos raštai.

BACHO KONKURSO DALYVIO PARAISKA

ALGIRDO BUDRIO III-OJO MEDINIŲ PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ SOLISTŲ KONKURSAS

2018-03-08

Budrio konkursas_A2_1-page-001

LAUREATAI

KONKURSO TVARKARAŠTIS ATSISIUNTIMUI

REPETICIJOS ATSISIUNTIMUIALGIRDO BUDRIO
III-OJO MEDINIŲ PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ SOLISTŲ KONKURSO
NUOSTATAI
2017 11 17-19
I. BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Algirdo Budrio respublikinis jaunųjų medinių pučiamųjų instrumentų (fleitos, klarneto, obojaus, saksofono, fagoto) solistų konkursas (toliau – konkursas), kuriuo siekiama patikrinti profesinės linkmės muzikinio modulio kokybinius pasiekimus, giliau pažinti įvairių epochų stilistiką ir kompozitorių kūrybą.

II. KONKURSO DALYVIAI

2. Konkurse gali dalyvauti valstybinių ir savivaldybių muzikos, meno mokyklų, konservatorijų, muzikos ir menų gimnazijų, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos (toliau – menų mokyklos) 1-12 klasių mokiniai.
3. Pagal mokyklose vykdomas ugdymo programas konkurso dalyviai skirstomi į dvi kategorijas:
3.1. muzikos, meno mokyklų saviraiškos linkmės ugdymo programų;
3.2. specializuoto muzikinio ugdymo programų (Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos,
Panevėžio V. Mikalausko menų mokyklos, Kauno apskrities J. Naujalio muzikos gimnazijos, Klaipėdos E. Balsio menų gimnazijos, Šiaulių S. Sondeckio konservatorijos, Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos, Kauno J. Gruodžio konservatorijos, Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorijos ir kitų meno mokyklų, dirbančių pagal specializuoto ugdymo programą);
4. Muzikos, meno mokyklų saviraiškos linkmės ugdymo programų konkurso dalyviai skirstomi
į 3 amžiaus grupes:
4.1. A – iki 12 m. amžiaus atlikėjai;
4.2. B – 13-14 m. amžiaus atlikėjai;
4.3. C – 15- 16 m. amžiaus atlikėjai.
5. Specializuoto muzikinio ugdymo programų konkurso dalyviai skirstomi į 4 amžiaus grupes:
5.1 A – iki 12 m amžiaus atlikėjai;
5.2 B – 13-14 m. amžiaus atlikėjai;
5.3 C – 15-16 m. amžiaus atlikėjai;
5.4 D – 17-19 m. amžiaus atlikėjai.

III. KONKURSO SĄLYGOS


6.1 Konkursas yra viešas.
6.2 Konkursas dviejų turų, su privalomu kūriniu kiekviename ture.
6.3 Į antrą turą gali patekti ne daugiau kaip pusė tos grupės dalyvių.
6.4 I ir II turų programos negali kartotis.
6.5 Žiuri sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.
6.6 Abiejų turų programa atliekama mintinai.
6.7 Žiuri turi teisę nutraukti pasirodymą, jeigu dalyvių meninis lygis nepakankamas.
6.8 Konkurso perklausos ir baigiamasis koncertas, organizaciniam komitetui leidus, gali būti transliuojami per radiją ir televiziją, įrašomi į garso ir vaizdo laikmenas be papildomo mokesčio konkurso dalyviams.


IV. KONKURSINĖ PROGRAMA

7. MUZIKOS, MENO MOKYKLŲ SAVIRAIŠKOS LINKMĖS KONKURSO DALYVIAI:
7.1 Du skirtingų charakterių (muzikos stilių) kūriniai, kurių vienas privalomas:
A grupei:
Fleita: J. B. Lully – Gavotte
Obojui: G. Rossini – Andante Sostenuto
Klarnetui: W. A. Mozart – Arija iš op. „Don Juan“
Saksofonui: W. Fransen – „Sailing song"
Fagotui: G. Pergolesi – Daina

B grupei:
Fleitai: G. Faure - Sicilienne
Obojui: K. Galkauskas – „Piemenukas“
Klarnetui: J. Medinš – Andante
Saksofonui: J. Ch. Bach – Sinfonia in B-dur, II dalis
Fagotui: L. van Beethoven – „Švilpikas“
C grupei:
Fleitai: Ch. W. Gluck – Melodija
Obojui: C. Saint-Saëns – Sonata, II dalis
Klarnetui: V. Tuček – Koncertas, I dalis
Saksofonui: G. Faure – „Kitty Valse“
Fagotui: B. Marcello – Sonata, I dalis
7.2 Atliekamų kūrinių trukmė:
A grupei iki 5 min.
B grupei iki 6 min.
C grupei iki 8 min.

8. II TURO PROGRAMA:
8.1 Du skirtingų charakterių (muzikos stilių) kūriniai.
8.2 Privalomas lietuvių autoriaus kūrinys (galima aranžuotė).
8.3 Atliekamų kūrinių trukmė:
A grupei iki 5 min.
B grupei iki 8 min.
C grupei iki 10 min.


9. SPECIALIZUOTO MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMŲ KONKURSO DALYVIAI:


9.1 Du skirtingų charakterių (muzikos stilių) kūriniai, kurių vienas privalomas:
A grupei:
Fleita: L. Vinci – Sonata, I dalis
Obojui: J. Brahms – Valsas op.39 nr.15
Klarnetui: C. Debussy – Petite piece
Saksofonui: G. Martini – Romansas
Fagotui: B. Bartok – Adagio
B grupei:
Fleitai: B. Godard – Allegretto
Obojui: J. B. Loeillet – Sonata obojui ir fortepijonui G- dur, I-II dalys
Klarnetui: C. Debussy – „Mažas negriukas“
Saksofonui: A. Crepin – „Celine Mandarine“
Fagotui: V. Kuprevič – Romansas
C grupei:
Fleitai: W. A. Mozart – Andante
Obojui: A. Marcello – Koncertas obojui d moll, II-III dalys
Klarnetui: J. Barat – Pjesė g-moll
Saksofonui: P. Bonne – Siuita, I ir IV dalys
Fagotui: A. Vivaldi – Koncertas, I dalis
D grupei:
Fleitai: A. Roussel – „Panas“
Obojui: J. Haydn – Koncertas obojui C-dur, I dalis
Klarnetui: F. Poulenc – Sonata, I dalis
Saksofonui: J. S Bach – Sicilienne ir Allegro iš Sonatos c-moll nr.2
Fagotui: W. A. Mozart – Koncertas B-dur, I dalis su kadencija
9.2 Atliekamų kūrinių trukmė:
A grupei iki 4 min.
B grupei iki 6 min.
C grupei iki 8 min.
D grupei iki 12 min.

10. II TURO PROGRAMA:


10.1 Du skirtingų charakterių (muzikos stilių) kūriniai.
10.2 Privalomas lietuvių autoriaus kūrinys (galima aranžuotė).
10.3 Atliekamų kūrinių trukmė:
A grupei iki 5 min.
B grupei iki 8 min.
C grupei iki 10 min.
D grupei iki 12 min.


V. KONKURSO ORGANIZAVIMAS


11. Konkursą organizuoja ir vykdo Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla 2017 m. lapkričio 17-19 dienomis Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos koncertų salėje.
12. Konkurso dalyvių paraiškas dalyvauti konkurse pateikti koncertinės ir sceninės praktikos specialistei Daliai Vasiliauskaitei-Jucienei el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , mob. tel.: 8 687 73679 ir sumokėti dalyvio mokestį iki 2017 m. spalio 23 d. (pervesti į mokyklos sąskaitą).
Rekvizitai:
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, įmonės kodas 111966952,
T. Kosciuškos g.11, LT – 01100 Vilnius, sąskaitos Nr. LT 57 7044 0600 0155 2624
(užrašant dalyvio vardą, pavardę „už A. Budrio konkursą“)
Mokyklos faksas: 8 5 21271 17.
Konkurso koordinatė: Jonė Janiukštienė, mob. tel.: 8 601 05571.
13. Prie paraiškos pridedama viena dokumentinė dalyvio nuotrauka.
14. Konkurso vertinimo komisiją kviečia konkurso organizacinis komitetas. Vertinimo komisijos narių pavardės bus paskelbtos prieš konkursą.
15. Konkurso dalyvio mokestis – 20 eurų.
16. Kelione, nakvyne ir maitinimu pasirūpina patys dalyviai.
17. Už papildomą mokestį organizatoriai gali pasiūlyti koncertmeisterius (mokestis už dvi repeticijas ir konkursinį pasirodymą – 30 eurų).

VI. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

19. Geriausiai pasirodžiusiems konkurso dalyviams bus suteikti konkurso laureatų ir diplomantų vardai. Numatytas konkurso laureatų ir diplomantų skaičius – ne daugiau kaip pusė visų konkurso dalyvių.
20. Numatomi ir specialūs prizai.

DALYVIO ANKETA

NATOS PARSISIUNTIMUI:

FLEITOS
OBOJAUS
KLARNETO
SAKSOFONO
FAGOTO

Subkategorijos

RėmėjaiKunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer


 Ponia Valdereza Lenktaitis 


karoso

 

 S.Karoso labdaros ir paramos fondas


15min-logo


UAB 15min


LRT kultura

 

LRT Kultūra