Svetaines struktura
2020-06-06

Muzikos grupės nuotraukos

2012-01-04

Minimūza

2012-03-26

minimu

 

 

 

"Elementari muzika, šokis, žaidimai ir viskas, kas žadina dvasines jėgas, sudaro asmenybės pagrindą, be kurio mes prieitume prie dvasinės tuštumos"
K. Orff

 

 

 

 

Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje veikia MINIMŪZOS paruošiamosios grupės.
Jose mokoma muzikos, dailės ir baleto.
Minimūzos tikslai – atskleisti vaikų gabumus ir juos ugdyti.
Gabiausieji toliau mokosi mokykloje.
Baigę grupes vaikai gauna Minimūzos pažymėjimus.

Priėmimas

Į muzikos grupes priimami 4-7 metų vaikai, išklausius padainuotą dainelę, patikrinus jų klausą, ritmiškumą,
muzikinę atmintį.
Į dailės grupes priimami 6-14 metų vaikai, pateikę savo dailės darbus.
Į baleto grupes priimami 5-7 metų vaikai, įvertinus fizinius duomenis, lankstumą, koordinaciją,
muzikalumą.

Priėmimas vyksta gegužės ir rugsėjo mėnesių pradžioje. Gabūs vaikai priimami mokytis visus mokslo metus.

Mokymas

Minimūzos vaikai mokosi 9 mėnesius per metus, lanko 2 pamokas per savaitę.
Muzikos grupėse vaikai dainuoja, solfedžiuoja, atlieka ritmo užduotis, lavina muzikinę atmintį, groja muzikos instrumentais, improvizuoja, klausosi muzikos bei išmoksta muzikinio rašto pradmenų.

Dailės grupėse mokomi piešimo ir kompozicijos, pratinami linijos ir spalvos pagalba išreikšti temą, nuotaiką, išgyvenimą. Skatinami stebėti, pažinti juos supančią aplinką.

Baleto grupėse lavinama kūno plastika, mokoma klasikinio ir charakterinio šokio pagrindų.

Individualiai mokoma fortepijono, smuiko, violončelės, išilginės fleitos.

Vaikus lavina mokytojai pagal menų mokyklos parengtą programą, laisvai kūrybiškai pasirinkdami veiklos formas ir metodus. Vaikus moko savarankiškumo, aktyvumo bei susikaupimo, dėmesingumo, darbštumo. Žaidžia žaidimus su įvairiomis meninio lavinimo užduotimis, siekia, kad mokymas teiktų džiaugsmą, pasitenkinimą. Ugdo vaikų skonį, pagarbą mūsų tautinei kultūrai.

Direktorė Zina Puišienė

Informacija teikiama:
Vilnius, T. Kosciuškos g. 11
tel.: 8 ~ 616 42 139

Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis