Svetaines struktura
2023-01-29

Oginskių muzika

2017-09-21

1

Šių metų kovo 25 - balandžio 2 dienomis įvyko tarptautinis koncertinis - edukacinis projektas ,,Polonezo keliu'', kuriame skambėjo Kunigaikščių Oginskių giminės muzika. Dalyvavo atlikėjai iš Gnesinų vardo Rusijos muzikos akademijos, Baltarusijos Molodečno M.K.Oginskio muzikos koledžo ir Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos (pianistės U.Kaušiūtė, A. Gurskaitė, bei smuikininkas K.Levicki). Koncertai vyko Lietuvoje: Rietave Oginskių muziejuje ir Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos Koncertų salėje, Baltarusijoje  - Molodečno M.K.Oginskio muzikos koledže ir Minsko Vankovičių namuose - muziejuje. Baigiamasis koncertas įvyko Gnesino vardo Rusijos muzikos akademijoje.

Susipažinti su Oginskio muzika visuose miestuose susirinko pilnos salės žmonių. Atlikėjai buvo sutikti labai šiltai ir apdovanoti gausiais aplodismentais. Džiugu, kad Kunigaikščių Oginskių muzika pelno pripažinimą ir susidomėjimą prestižinėse koncertų salėse.

                                                                                                                         Mokytojas D.Račys2

Muzikinis – edukacinis projektas “Iš vaikystės kiemo“

2017-09-21

2014 metų sausio 22 dieną Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje įvyko II muzikinio – edukacinio projekto „Iš vaikystės kiemo“ renginys, skirtas kompozitorės Dalios Kairaitytės 60-ties metų jubiliejui. Tai bendras Lietuvos kompozitorių sąjungos ir Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos projektas, kurio metu atliekami dabarties lietuvių kompozitorių kūriniai.

Koncerto metu buvo atlikti du kompozitorės ciklai: 8 pjesių ciklas fortepijonui „Iš vaikystės kiemo“ bei 6 pjesių ciklas fortepijonui 4 rankoms „Kur gyvena laikas“. Šiuos kūrinius skambino Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos Bendrojo fortepijono skyriaus mokiniai: Tadas Petrulis, Kamilė Makarevičiūtė, Milda Deltuvaitė, Laurynas Jakutis, Teodoras Kasteckas, Bernardas Sokolovas, Eglė Valuckaitė, Nėja Vaitekūnaitė, Marija Baniulytė, Anastasija Stegancova, Klementina Venciūtė, Pijus Česaitis, Sergejus Stoma, Saulė Rašimaitė, Viktorija Valančauskaitė. Kauno J. Gruodžio konservatorijos mokinys Joris Rubinovas atliko D. Kairaitytės dainą „Naktis“. Jam akompanavo Vismantė Vasaitytė.

Projektiniame darbe dalyvavo mokytojai Jelizaveta Atamalian, Ala Bendoraitienė, Jolanta Geniušienė, Dovilė Grušnienė, Eugenija Jelesina, Janina Karalienė, Virginija Mikailienė, Jolanta Minkevičienė, Vida Prekerytė, Neringa Puišytė, Raimonda Savickienė ir Birutė Sodaitytė.

Kauno J. Gruodžio konservatorijos mokytojai bei mokiniai jautriai klausėsi jų bendruomenės narės dėstytojos Dalios Kairaitytės kūrybos. Beje, ji išrinkta 2013 metų įsimintiniausia Kauno menininke.

Fortepijono meistriškumo kursai Kosta Rikoje

2017-09-21
talentotico min 

aquieninterese min 

 

 Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos spec. fortepijono mokytoja-metodininkė Ala Bendoraitienė š. m. vasario 11-18 d. vedė spec. fortepijono meistriškumo kursus Costa Ricoje (Kosta Rikoje), San Jose (San Chose) Nacionalinio universiteto (UNA) spec. fortepijono katedros studentams ir Menų instituto (ISA) mokiniams ir studentams.

Grojo koncerte kaip solistė ir kartu su Giedrium Bendoraičiu (kontrabosas) lietuvių kompozitorių (M.K. Čiurlionio, Z. Bružaitės, V. Bartulio, J. Andrejevo) ir Costa Rikos kompozitoriaus Mario Alfaguell kūrinius. Projektas „Draugystės tiltai Costa Rica – Lietuva“ tarp Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos ir Costa Ricos UNA ir ISA jau tęsiasi 3-ius metus.

Š.m . balandžio mėnesį numatomi Costa Ricos pianistės Ana Laura Sanchez Retana ( 11 m.) koncertai Lietuvoje – solo rečitalis ir 2 koncertai su Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos simfoniniu orkestru (meno vadovas ir dirigentas Martynas Staškus).

Costa Rica

2012-06-05

   2012 m.gegužės 06-13 d.Lietuvos menininkų delegacija (Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininkė Zita Bružaitė,Kauno Filharmonijos meno vadovas,kompozitorius Vidmantas Bartulis,LVSO kontrabosų grupės koncertmeisteris Giedrius Bendoraitis,Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytoja-metodininkė,pianistė Ala Bendoraitienė San Jose Nacionalinio Universiteto ( UNA ) kvietimu viešėjo Costa Ricoje.

Skaityti daugiau...

Viešnagė Suomijoje

2017-09-21

2010 metų rugpjūčio mėnesį pasirašyta Comenius mokyklų partnerystės sutartis LLP-COM-DP-2010-LT-00017 tarp Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos ir Švietimo mainų paramos fondo dėl projekto “Bendra tautinių muzikos tradicijų patirtis Europos kultūros pavelde” finansavimo iš Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos lėšų. Projektui skiriama iki 13 000 eurų.

   Mokymosi visą gyvenimą programa remia lavinimosi galimybes nuo vaikystės iki senatvės ir apima visas ugdymosi pakopas. Comenius programa yra skirta mokyklinio ugdymo kokybės gerinimui, remia tarptautinį mokyklų bendradarbiavimą ir mobilumą. Bendradarbiaudami su kolegomis iš kitų šalių, pedagogai ir mokiniai turi galimybę pažinti kitas kultūras, tobulinti užsienio kalbų žinias, pasidalinti gerąja patirtimi, naujoviškomis mokymo praktikomis.

   Projekte “Bendra tautinių muzikos tradicijų patirtis Europos kultūros pavelde” (“Nationale Musiktraditionen im europäischen Kulturerbe gemeinsam erleben”) dalyvauja keturių Europos Sąjungos šalių panašaus profilio mokyklos. Projekto koordinatoriai – Vokietijos Weimaro muzikos gimnazija Schloss Belvedere Weimar, Staatliches Spezialgymnasium. Projekto partneriai: Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla; Kaustisen Musiikkilukio, Suomija; Ankara Güzel Sanatlar Ve Spor Lisesi Müdürlüğü, Turkija.

   Pirmasis projekto partnerių delegacijų susitikimas įvyko 2010 metų lapkričio 22 – 26 d.; antrasis – 2011 metų gegužės 2-6 d. Turkijos sostinėje Ankaroje.

   Neseniai mūsų mokyklos delegacija grįžo iš trečiojo projekto partnerių susitikimo Kaustinene, Suomijoje, vykusio šių metų spalio 10 – 15 d. Mokyklą atstovavo vienuoliktokė pianistė Neringa Valuntonytė (J.Punytės kam.ans. kl.) ir medinių pučiamųjų kvartetas (mokytojas R.Beinaris): fleitininkas Kristupas Gikas (12 kl.), obojininkė Monika Boreikaitė (10 kl.), klarnetininkas Povilas Čepulis (12 kl.), fagotininkas Martynas Mažeika (11 kl.). Juos lydėjo pučiamųjų skyriaus vedėjas Antanas Ladyga ir projekto koordinatorė Jonė Punytė.

   Viešnagė Suomijoje truko penkias dienas. Visos projekto partnerių mokyklos pristatė savo šalių kompozitorių kūrinius bendrame koncerte ir konferencijoje. Lietuvos atstovų programoje skambėjo M.K.Čiurlionio, M.Savickio ir V.Striaupaitės-Beinarienės kūriniai. Viešnagės metu taip pat turėjome galimybę susipažinti su jaunųjų suomių menininkų ugdymo ypatumais, mokėmės groti tradiciniais suomių instrumentais – penkiastygėmis kanklėmis, šokti suomiškus šokius, aplankėme įdomiausias Kaustineno lankytinas vietas, taip pat kaimyninį Kokkolos miestą, išklausėme keletą folklorinių kapelų pasirodymų ir sakralinės muzikos koncertą Kaustineno bažnyčioje. Paskutinę kelionės dieną skyrėme pasivaikščiojimui po Suomijos sostinę Helsinkį. Apžiūrėjome miestą ir apsilankėme Sibelijaus muzikos akademijoje vykusiame baroko muzikos koncerte.

   Projekte dalyvaujantys moksleiviai buvo apgyvendinti bendraamžių šeimose. Tai skatino glaudų bendravimą ir praturtino tarpkultūrine patirtimi.

   Viešnagės dienos prabėgo sklandžiai, deramai atstovauta mūsų mokykla, pasisemta naudingos patirties. Kitas projekto partnerių susitikimas numatomas Vokietijoje, Weimaro mieste, 2011 metų balandžio mėnesį.

Projekto koordinatorė
Jonė Punytė

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Bendra tautinių muzikos tradicijų patirtis Europos kultūros pavelde

2012-06-05

    Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla šiemet baigia du metus trukusį tarptautinį projektą “Bendra tautinių muzikos tradicijų patirtis Europos kultūros pavelde” (Comenius mokyklų partnerystės sutartis LLP-COM-DP-2010-LT-00017), kurį finansavo Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programa.
    Mokymosi visą gyvenimą programa remia lavinimosi galimybes nuo vaikystės iki senatvės ir apima visas ugdymosi pakopas. Comenius programa yra skirta mokyklinio ugdymo kokybės gerinimui, remia tarptautinį mokyklų bendradarbiavimą ir mobilumą Bendradarbiaudami su kolegomis iš kitų šalių, pedagogai ir mokiniai turi galimybę pažinti kitas kultūras, tobulinti užsienio kalbų žinias, pasidalinti gerąja patirtimi, naujoviškomis mokymo praktikomis. Šio projekto vykdymui mūsų mokyklai buvo skirta 13 000 eurų.

Skaityti daugiau...

Muzika Čiurlionių namuose

2017-09-21

ciur

 M. K. Čiurlionio namai, 2012 m. sausio 25 d.

Muzikinis-edukacinis projektas, skirtas M.K. Čiurlionio mirties 100-tosioms metinėms (1875-1911) antrasis renginys.

Dalyvavo Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos muzikos skyriaus moksleiviai

Skaityti daugiau...

Mančesterio Chetham's muzikos mokyklos vizitas

2017-09-21

2010 mokslo metais užsimezgė graži Mančesterio Chetham's ir M. K.Čiurlionio menų mokyklų draugystė. Nicholas Jones, Chetham's muzikos mokyklos styginių skyriaus vedėjas, vedė violončelės meistriškumo pamokas, vėliau dalyvavo kamerinės muzikos koncerte, kuris vyko Taikomosios dailės muziejuje kartu su mūsų mokyklos mokytojais Jone Punyte ir Antanu Taločka.  
2011 metų kovo mėnesį mūsų mokyklos mokinių styginių kvartetas , Chetham’s muzikos mokyklos kvietimu, dalyvavo tarptautiniuose meistriškumo kursuose “ Kvartetų savaitė”. Po puikaus pasirodymo kursų metu kvartetas laimėjo išskirtinę galimybę koncertuoti prestižinėje Wigmore Hall salėje Londone.
     2011 metų rugsėjo 28- spalio 3 d. jau mūsų mokykloje lankėsi Mančesterio Chetham’s muzikos mokyklos mokiniai (styginių kvartetas) bei styginių instrumentų skyriaus vedėjas Nicholas Jones. Tai buvo atsakomasis vizitas.
Šių penkių dienų vizito metu vyko ne tik meistriškumo pamokos, bet ir bendri “čiurlioniukų” bei Chetham’s mokykos mokinių koncertai. Abiejų mokyklų auklėtiniai turėjo puikią galimybę mokytis vieni iš kitų. Manome, jog užsimezgusi graži ir turininga draugystė tęsis ir ateityje.


Dir. pav. muzikiniam ugdymui
Eglė Čobotienė

Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis