Svetaines struktura
2022-05-26

IX RESPUBLIKINIO JOHANO SEBASTIANO BACHO JAUNŲJŲ PIANISTŲ KONKURSAS

2018-10-04

Bachas

REZULTATAI

KONKURSO TVARKARAŠTIS

REPETICIJOS


IX RESPUBLIKINIO JOHANO SEBASTIANO BACHO JAUNŲJŲ PIANISTŲ KONKURSO NUOSTATAI
2017 12 08-09


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. IX respublikinis Johano Sebastiano Bacho jaunųjų pianistų konkursas (toliau – konkursas) – tradicinis jaunųjų pianistų konkursas, kuriuo siekiama turtinti profesinės linkmės muzikinį ugdymą, puoselėti polifoninio muzikavimo tradicijas, giliau pažinti baroko epochos stilistiką ir J. S. Bacho kūrybą.

II. KONKURSO DALYVIAI

2. Konkurse gali dalyvauti valstybinių ir savivaldybių muzikos, meno mokyklų, konservatorijų, muzikos ir menų gimnazijų, Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos, kitų mokyklų, vykdančių profesinės linkmės muzikinį ugdymą, (toliau – mokyklos) 1-12 klasių mokiniai.
3. Konkurso dalyviai skiriami į 5 amžiaus kategorijas, nustatomas pagal konkurso dalyvių bendrojo lavinimo mokyklos klasę:
3.1. A – 1-3 kl. mokiniai;
3.2. B – 4-5 kl. mokiniai;
3.3. C – 6 7 kl. mokiniai;
3.4. D – 8 9 kl. mokiniai;
3.5. E – 10 12 kl. mokiniai.

III. KONKURSINĖ PROGRAMA

4. Konkurso dalyviai parengia iš vieno-trijų kūrinių susidedančią konkursinę programą.
5. Konkurse gali būti atliekami tik originalūs J.S.Bacho kūriniai (ne perdirbimai), įtraukti į BWV katalogą ir kūriniai iš Annos Magdelenos Bach sąsiuvinio. Kūrinio redakciją atlikėjas pasirenka savo nuožiūra.
6. Numatoma konkursinės programos trukmė:
6.1. A kategorija – 2-3 minutės;
6.2. B kategorija – 3-4 minutės;
6.3. C kategorija – 4-5 minutės;
6.4. D kategorija – 5-6 minutės;
6.5. E kategorija – 7-10 minutės.
7. Pasirodymo trukmę galima viršyti tik tuo atveju, jeigu atliekamas pilnas prancūziškos siuitos, angliškos siuitos ar partitos ciklas.
8. Visi kūriniai atliekami mintinai.

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

9. Konkursas vykdomas dviem etapais: mokyklos ir respublikiniu.
10. Mokyklos etapas vykdomas rugsėjo-spalio mėnesiais. Mokyklos etapas apima konkursinės programos sudarymą ir pasirengimą respublikiniam etapui. Mokyklos etapą organizuoja ir visą organizavimo darbą vykdo mokyklos. Mokyklos etapo dalyvių skaičius neribojamas. Esant didesniam dalyvių skaičiui dalyvių pasirodymą gali vertinti mokyklos direktoriaus patvirtinta vertinimo komisija.
11. Konkurso respublikinį etapą vykdo Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla. Respublikinis konkurso etapas vykdomas 2017 m. gruodžio 8-9 dienomis Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos koncertų salėje.
12. Paraiškos dalyvauti konkurso respublikiniame etape priimamos iki 2017 m. lapkričio 13 d. Paraiškos teikiamos pagal konkurso paraiškos formą. Paraiška pildoma didžiosiomis raidėmis.
13. Prie paraiškos pridedama viena dokumentinė dalyvio nuotrauka.
14. Konkurso dalyvių paraiškas siųsti el. paštu koncertinės ir sceninės praktikos specialistei Daliai Vasiliauskaitei-Jucienei: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , (mob. tel. nr.: 8 687 73679).
15. Numatomas konkurso respublikinio etapo dalyvių skaičius – 100. Viršijus šį skaičių, organizacinis komitetas palieka sau teisę pagal dokumentų išsiuntimo datą riboti mokykloms atstovaujančių dalyvių skaičių.
16. Konkurso respublikinio etapo vertinimo komisiją kviečia konkurso organizacinis komitetas. Vertinimo komisijos narių pavardės bus paskelbtos prieš konkursą.
17. Konkurso respublikiniame etape nustatomas dalyvio mokestis – 20 eurų.
Mokama pavedimu.
Rekvizitai:
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, įmonės kodas 111966952,
T. Kosciuškos g.11, LT – 01100 Vilnius, sąskaitos Nr LT 57 7044 0600 0155 2624
(užrašant dalyvio vardą, pavardę „už J. S. Bacho konkursą“)
18. Konkurso dalyviai maitinimu ir nakvyne pasirūpina patys.

V. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

19. Mokyklos etapo laimėtojams suteikiama teisė dalyvauti konkurso respublikiniame etape.
20. Geriausiai pasirodžiusiems konkurso respublikinio etapo dalyviams bus suteikti konkurso laureatų ir diplomantų vardai. Numatytas konkurso laureatų ir diplomantų skaičius - ne daugiau kaip pusė visų konkurso respublikinio etapo dalyvių. Visiems konkurso respublikinio etapo dalyviams ir jų mokytojams bus įteikti padėkos raštai.

BACHO KONKURSO DALYVIO PARAISKA

Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis