Svetaines struktura
2018-12-19

Kūrybinis projektas šalies mokiniams „SVEIKS, SVIETELI MARGS!"

2014-06-07

Kūrybinis projektas šalies mokiniams
„SVEIKS, SVIETELI MARGS!"

skirtas Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms paminėti, vyko 2013 m. rugsėjo – 2014 m. gegužės mėn.
Šiuo projektu buvo siekiama skatinti šalies mokinius įsitraukti į Kristijono Donelaičio metinių paminėjimą ir įprasminimą, sudaryti sąlygas talentingiems jauniems žmonėms kūrybiškai perteikti mintis ir požiūrį į lietuvių literatūros klasiko kūrybą.
Projektą sudarė:
tapybos ir tekstilės darbų pagal Kristijono Donelaičio poemą „Metai", konkursas;
ženklo, skirto Kristijono Donelaičio metams, konkursas;
ekslibrisų konkursas, skirtas Kristijono Donelaičio poemai „Metai";
esė konkursas Kristijono Donelaičio poemos „Metai" tematika.
Gegužės 29 d. 10 val. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre vyko kūrybinio projekto „Sveiks, svieteli margs!" baigiamoji šventė. Baigiamosios šventės metu vertinimo komisijos nariai aptarė mokinių pateiktus darbus. Nugalėtojai skaitė savo esė, buvo eksponuojami mokinių tapybos, tekstilės ir grafikos darbai.
Šventėje mokinius pasveikino Lietuvos neformaliojo švietimo centro direktoriaus pavaduotoja Nijolė Šutinienė. Nugalėtojams buvo įteikti diplomai ir prizai. Renginyje dalyvavo visų konkursų nugalėtojai – 62 mokiniai ir 38 mokytojai. Projektą organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Projekto partneriai: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas bei Lietuvos dailininkų sąjunga. Projektą finansavo Švietimo ir mokslo ministerija. Ekslibrisų konkurso, skirto Kristijono Donelaičio poemai "METAI"

Ekslibrisų konkurso, skirto Kristijono Donelaičio poemai "METAI"
NUGALĖTOJAI:
5-8 klasės
Augustė Žukaitė, 8 kl. I vieta, mokytoja Vita Naumavičienė
Beatričė Tonkaitė 8 kl. I vieta, mokytoja Vita Naumavičienė
Šarūnas Tadijošaitis 8 kl. II vieta, mokytoja Vita Naumavičienė
Paulius Novikas 8 kl. III vieta, mokytoja Vita Naumavičienė
Ona Stasiulevičiūtė 8 kl. III vieta, mokytoja Vita Naumavičienė

Tapybos ir tekstilės darbų pagal Kristijono Donelaičio poemą "METAI" konkurso
NUGALĖTOJAI:
5-8 klasės
Vėjas Dagys 6 kl. I vieta, mokytoja Danutė Plechavičienė
Kasparas Liškevičius 8 kl. III vieta, mokytojas Audronis Žemaitis

9-12 klasės
Edgaras Masian 12 kl. III vieta, mokytojas Arvydas Pakalka

Ženklo, skirto Kristijono Donelaičio "METAMS" konkurso
NUGALĖTOJAI:
9-12 klasės
Veronika Guželytė 12 kl. I vieta, mokytojas Tomas Dumbrauskas
Radvila Gaudenis Šimkus 12 kl. II vieta, mokytojas Tomas Dumbrauskas
Evelina Sara Stašytė 12 kl. II vieta, mokytojas Tomas Dumbrauskas

Dailės istorijos ir užsienio kalbos mokymo projektas „Įdomieji menai”

2013-06-19

Integruotas dailės istorijos ir užsienio kalbos mokymo projektas Įdomieji menai”

I. Bendro ugdymo projektas su Dailės skyriumi Užsienio šalių dailininkų kūrybos pristatymas ir vertimas iš anglų kalbos". 2011-2013 m (9-10kl)

II. Bendro ugdymo projektas su Dailės skyriumi Užsienio šalių meno krypčių analizė, pristatymas ir vertimas iš anglų kalbos". 2011-2013 m (11-12kl.)

Šis projektas leidžia mokytojams ir mokiniams peržengti vadovėlių ribas ir tirti tas užsienio kalbos ir dailės sritis, kurios gali juos sudominti.

Projekto uždaviniai:

  • Sudaryti sąlygas moksleiviams tirti, analizuoti įvairius praeities ir dabarties meninius reiškinius, pasitelkiant leidinius anglų kalba.
  • Ugdyti dailėtyrinius įgūdžius, gebėjimą pasirinkti informacijos šaltinius.
  • Sudaryti sąlygas mokiniams įgyti patirties dirbant su šaltiniais ir ikonografine medžiaga.
  • Padėti suvokti ir interpretuoti meno istorijos reiškinius, kritiškai vertinti klasikinio ir šiuolaikinio meno sudėtingus procesus ir sugebėti juos pristatyti.
  • Įgyti tokią kalbinę kompetenciją, kuri palengvintų kalbos vartojimą profesiniame gyvenime.
  • Galimybė tobulinti anglų kalbos žinias ir įgūdžius.

IKT panaudojimas visuose projektinės veiklos etapuose: tekstų skenavimas ir užduočių paruošimas, pasikeitimas informacija e-paštu, atliktų projektų pristatymas pasitelkiant įvairiausias vaizdines priemones, parenkant iliustracijas ar PowerPoint skaidrės.

Projekto dalyviai:

Mokytojai: Gvida Milaknienė, Jūratė Nemeikšienė, Danutė Plechavičienė, Migla Surkevičienė, Danguolė Šaduikytė.

Moksleiviai: 9-12 kl.

Paruošė D.Plechavičienė

Projektas - paroda Krasnojarske “Lietuvos kultūrinis gyvenimas ir M.K.Čiurlionio menų mokykla"

2012-06-06

Krasnojarskas – didžiausias pramonės ir kultūros centras Rytų Sibire, Krasnojarsko krašto sostinė. Pokariu iš TSRS okupuotos Lietuvos į Krasnojarską atitremta apie 6000 žmonių, dalis jų išvežta į apylinkes. Po 1956 m. dauguma Krasnojarske gyvenusių lietuvių grįžo į Lietuvą. 1991 m. Krasnojarske gyveno apie 500 lietuvių.

Lietuvos bendrijos Krasnojarske sukūrimo 20-mečio proga ir Lietuvos kultūros dienų metu Krasnojarske bus atidaryta mokinių kūrybinių darbų paroda “Lietuvos kultūrinis gyvenimas ir M.K.Čiurlionio menų mokykla". Paroda bus eksponuojama nuo gegužės 25 d. iki birželio 25 d.

Tai projektas, kuris suteikia galimybę jauniems žmonėms parodyti patriotiškumą ir pilietiškumą.

Projekto tikslai ir uždaviniai:

•      Sukurti ir perduoti kūrybinius darbus Krasnojarsko bedruomenei – lietuviams, gyvenantiems Rusijoje.

•      Vykdyti bendrą projektą bendradarbiaujant mokyklos meninio ugdymo specialistams – mokytojams ir jų ugdytiniams.

•      Puoselėti pilietinę poziciją ir patriotizmą, Lietuvos istorinę atmintį.

•      Supažindinti Sibire gyvenančius kraštiečius su Lietuvos kultūriniu gyvenimu.

•      Surengti kūrybinių darbų parodą.

•      Sudaryti sąlygas mokytojams ir moksleiviams tirti, analizuoti istorijos faktus ir įvykius.

•      Pristatyti kūrinius ir darbų eigą mokyklos bendruomenei ir visuomenei.

Mokykloje dirbantys aukštos kvalifikacijos meninio ugdymo specialistai, geba įjungti į meninio ugdymo projektus daug mokyklos bendruomenės narių. Projekte dalyvauja Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytojai ir 9-11 kl. mokiniai.

Laukiami rezultatai:
Bus puoselėjamas dialogas tarp Lietuvos moksleivių ir lietuvių, kurie vis dar gyvenana Rusijoje. Svarbus projekto aspektas – jaunimo pastangos rodyti savo pilietinę poziciją.

Parodos organizatoriai ir dalyviai paruošė kūrybinių darbų ekspoziciją ir perdavė ją Krasnojarsko lietuvių bendruomenei.

Paruošė D.Plechavičienė


Pasaulinis vaikų meninių idėjų pasikeitimo projektas „World Art Chicago"

2012-02-04

2011 m. projekto tema „Mano svajonių miestas"

Projektas suteikė Čikagos ir viso pasaulio mokiniams galimybę dalyvauti pasauliniame kūrybiniame dialoge ir pristatyti meno kūrinius internetinėje galerijoje.
Projekto „World Art Chicago" iniciatoriai, organizatoriai ir partneriai: Čikagos miestas, Čikagos viešųjų mokyklų ir Čikagos susigiminiavusių miestų organizacijos. Medžiagą internetinei galerijai ruošia ir internete patalpina Danutė Plechavičienė.
2011 m. projekto tema „Mano svajonių miestas". Sukurtos dvi naujos virtualios galerijos, pateikiančios 10-14 m. ir 15-18 m. amžiaus grupių mokinių kūrybinius darbus.
Projekto tikslas:
skatinti ir vystyti veiklą, kuri ugdo tarptautinius mainus;
padėti surasti kolegas užsienyje, padedant Čikagos 28 Sister Cities organizacijai www.chicagosistercities.com (lankyta 2011-03);
pažinti vieniems kitus: namus, mokyklą, bendruomenę, miestą ir nagrinėti kaip tai susiję su šių metų projekto tema;
parodyti pasauliui savo miestą: siluetą, gamtos reljefą, paminklus, lankytinas vietas, kaimynystę. Kokius pakeitimus norėtume matyti savo mieste? Miestų planavimas, transportas, pastatai, atviros erdvės, bendrijos.
meno kūriniuose atspindėti tai, ką žmonės turėtų žinoti apie savo miestą, kaip jie galėtų pakeisti savo miestą, kad jis taptų "svajonių miestu";
keistis kūrybinėmis idėjomis ir aptarti kūrybinius ieškojimus virtualioje galerijoje;
2011 m. dailės skyriaus mokiniai galės virtualiai bendrauti su susigiminiavusiomis mokyklomis Čikagoje: Nathan Hale mokykla - jaunesnių klasių mokiniai ir Gallery 37 AAEP (Advanced Arts Education Program) - vyresnių klasių mokiniai.
Suteikiama galimybė mokytojams ir mokiniams plėtoti šią veiklą, dirbti kartu ir kurti bendrus meno kūrinius.
Mokiniai, šeimos, mokytojai ir mokyklos bendruomenės nariai skatinami dalyvauti šioje veikloje. Galerija atvira visuomenei ir yra nuostabi jaunimo pasaulio dailės galerijos vitrina Čikagoje.
Pasaulinio vaikų meninių idėjų pasikeitimo projekto „World Art Chicago" dalyviai:
Mokiniai: 4-12 kl.
Mokytojai: A.Baltrūnas, V.Baura, T.Dumbrauskas, V.Jusionis, R.Martinėnas, R.Paberžienė, A.Pakalka, G.Gučaitė, R.Karpavičienė, V.Matonis,V.Naumavičienė, G.Plechavičius, D.Plechavičienė, M.Piekuras, V.Starošienė, A.Žemaitis, V.Žirgulis.
Virtualiai bendrauja su susigiminiavusiomis mokyklomis anglų kalbos mokytojos J.Nemeikšienė ir M.Surkevičienė.
Su projektu „World Art Chicago“ galima susipažinti: „World Art Chicago“

Tarptautinis projektas ST.ART (GATVĖS MENAS) 2011

2012-10-17

Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos Dailės skyrius kartu su kitomis mokyklomis, universitetais, fondais bei organizacijomis dalyvavo tarptautiniame projekte
"STREET ART" ("GATVĖS MENAS").

Projekto dalyviai:
Lietuva – Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla, Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykla;
Italija – Università degli Studi Guglielmo Marconi, Liceo Artistico Statale Giorgio De Chirico;
Malta – Opportunities Aid Foundation, Directorate for Quality and Standards in Education, Curriculum Management and eLearning Department;
Austrija – Evangelisches Gymnasium und Werkschulheim, Culture Circle ir
Jungtinė Karalystė – Rezzable Productions Ltd.
Įžanginis susitikimas įvyks 2010 m. sausio 21-22 d. Romoje, Università degli Studi Guglielmo Marconi.
Daugiau apie projektą skaityti: www.startproject.eu

Comenius tarptautinis projektas. Education and Culture DG. Lifelong Learning Programme
Projektu siekta:
padėti jaunimui išsiugdyti esminius gyvenimo įgūdžius ir bendrąsias kultūrines kompetencijas, būtinas jų asmenybei vystytis, ateities darbo įgūdžiams formuoti ir aktyvaus Europos piliečio savimonei ugdyti.
pagelbėti suvokti skirtumą tarp estetinio ir gatvės meno formų, graffiti ir vandalizmo;
skatinti mokinius ieškoti naujų gatvės meno formų, kaip atsvarą vandalizmui;
domėtis internetu ir Web 2.0 technologijomis ir sieti jas su ugdymu;
siekti, kad mokiniai jaustųsi atsakingais Europos piliečiais.
skatinti jaunimo gyvenimo įpročių perkainojimo gebėjimus, sumažinant vandalizmo apraiškas,
praplėsti Europos Sąjungos jaunimo ir mokyklų bendradarbiavimą.

ST.ART projektas yra gatvės meno formų meninio ugdymo programa, skirta 16-18 metų moksleiviams įgyvendinamas Italijos, Maltos, Lietuvos ir Austrijos vidurinėse mokyklose. Jame dalyvauja dailės, anglų kalbos ir IT mokytojai.
Projekto tikslai, ugdantys vyresniųjų klasių moksleivių meniškumą ir verslumo įgūdžius. Jie taip pat įgyjo asmeninę komandinio darbo kompetenciją, bendradarbiavimo su bendraamžiais bei mokytojais patirtį. Menas ir ugdymas tampo tiltu, apjungiančiu įvairių Europos šalių jaunimą, o taip pat vietines bendruomenes.
Meninis procesas siūlė neišsemiamas galimybes vystyti kūrybinę mintį, asmeninę išraišką ir problemų sprendimą. Žiūrėdami į meno kūrinį, gilinadamiesi į kūrinio reikšmės, diskutuodami ir kurdami, mokiniai augo ir kaip menininkai ir kaip asmenybės. Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos projekto dalyviai:
Mokiniai: 9-11 klasės
Mokytojai: Tomas Dumbrauskas, Džiugas Katinas, Loreta Lapienytė, Vincas Matonis, Danutė Plechavičienė, Migla Surkevičienė.

Maltoje 2011 10 13-16 dienomis vyko baigiamasis projekto “ST.ART in virtual space”
(Gatvės menininkai virtualioje erdvėje) susitikimas
Susitikime buvo apžvelgti nuveikto darbo rezultatai, aptartos projekto kūrybinės ir techninės dalys.
Pirmoji diena buvo skirta finansiniams atsiskaitymams ir projekto metu sukurto intelektualinio produkto sklaidos galimybių aptarimui.
Antrąją dieną vyko virtualaus pasaulio pristatymas.
Buvo dirbama atskiromis grupėmis, aptariami atskiri projekto veiklos aspektai, mokinio ir mokytojo sąntykiai, kūrybinio ugdymo aspektai, techninio organizavimo klausimai.
Dalyviai pabrėžė, kad tai labai novatoriška programa:

  1. Novatoriškas turinys, nes siekia integruoti naujausias meno tendencijas į šiuolaikinio meninio ugdymo programą.
  2. Novatoriška metodologija, sukurianti naują ryšį tarp teorinių ir praktinių aspektų.
  3. Novatoriška technologija derinanti e.mokymo aplinką su virtualiu 3D pasauliu.

Trečiąją dieną vyko naujausių gatvės meno meninių judėjimų aptarimas ir kūrybinės dirbtuvės.
Mūsų mokyklą atstovavo mokytojai: Loreta Lapienytė, Vincas Matonis ir moksleivė Žiedė Matonytė.

Final Conference

Renginys su iliustruotojais skirtas pristatyti Lietuvos dalyvavimą Bolonijos knygų mugėje 2011 garbės viešnios teisėmis

2011-10-17

2011 metų kovo 28-31 dienomis Bolonijos vaikų knygų mugėje Lietuva dalyvaus garbės viešnios teisėmis. Mugės lankytojams Lietuva suteiks galimybę pamatyti mūsų šalyje sukurtų iliustracijų parodą ir susitikti su žymiausiais jų kūrėjus. Šia proga vasario 11 d. Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijoje „Židinys", Vilniuje, vaikų knygų iliustruotojai susitiko su jaunaisiais skaitytojais - nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos auklėtinias, 7 kl. moksleiviais, kuriems teko nepaprasta užduotis - savaip atkartoti iliustracijas, įtrauktas į pagrindinę Lietuvos iliustruotojų parodą Bolonijoje: „Illustrarium: Šiuolaikinės Lietuvos vaikų knygų iliustracijos".
Į renginį moksleivius lydėjo vyr. mokytojas V.Žirgulis.
Plačiau skaitykite ir žiūrėkite LTV reportažą čia
[Renginio foto galerija]

Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos Dailės skyriaus organizuotas projektas "LDK KARIUOMENĖ ŽALGIRIO MŪŠYJE"

2012-02-04

2010 metais minėjome jungtinės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos Karalystės kariuomenės pergalės prieš Kryžiuočių ordiną 600-tąsias metines. Šis mūšis paliko pėdsakus įvairių tautų istorinėje atmintyje. Svarbiausias šio projekto tikslas - praeities įvykių apmąstymas ir įprasminimas.

Projekto tikslai:

• ugdyti aktyvią mokinių pilietinę poziciją ir patriotizmą, padėti pažinti Lietuvos istorinę atmintį – Žalgirio mūšio atminimą ir jo svarbą Lietuvos valstybingumui;
• Lietuvos Valstybingumo simbolių pažinimas;
• suvokiant Žalgirio mūšio mastą ir reikšmę, siekti kad šiame projekte dalyvautų kuo daugiau Lietuvos mokinių.

Projekto dalyviai:
Koordinatorius: Giedrius Plechavičius;
Mokytojai: Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos mokytojai, dailės ir bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai, dailės būrelių pedagogai, istorijos mokytojai, 2-11 kl. mokiniai, KAM viešųjų ryšių su visuomene skyrius.

Projekto pristatymas bendruomenei:
Bendra darbų ekspozicija galerojoje „Mūza“.
Mokinių kūrybinių darbų paroda "Lipdau jungtinę Žalgirio kariuomenę" KAM organizuojamoje Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienoje, Vilniuje, Vingio parke.

Projektas „World Art Chicago“

2011-10-17

Tarptautinis vaikų pasikeitimo meninėmis idėjomis projektas. „World Art Chicago“ plečia savo veiklą ir skatina 10-14 m. ir 15-18 m. amžiaus grupės mokinius pristatyti savo kūrybinius darbus internetinėje galerijoje.
2010 metais vykstančio projekto tema "Žemė – bendra visiems žmonėms – mūsų namai".
Projekto tikslas:
- keistis meninėmis idėjomis virtualioje erdvėje;
- suteikti mokiniams galimybę pristatyti darbus tarptautiniame forume ir atspindėti bendražmogiškas vertybes;
- dviejų amžiaus grupių kūrybinių darbų portfolijo pristatymas virtualioje galerijoje;
- darbų ir idėjų aptarimas virtualioje erdvėje;
Projekto „World Art Chicago“ iniciatoriai, organizatoriai ir partneriai yra: Čikagos miestas, Čikagos viešųjų mokyklų ir susigiminiavusių miestų organizacijos.
Virtualios galerijos bus papildomos atnaujinamos iki 2010 m. birželio mėn.
Medžiagą internetinei galerijai ruošia ir talpina Danutė Plechavičienė.
Su projektu „World Art Chicago“ galima susipažinti: http://worldartchicago.digication.com/portfolio/directory.digi

Tarptautinis tapybos ir grafikos konkursas „Spalvos ir garsai - Frederikui Šopenui atminti"

2011-10-17

2009 12 01 - 2010 01 06

Kuruoja mokytojas V.Jusionis. Lenkija, Bydgoszcz.

III tarptautinė vaikų piešinių bienalė Beirute

2011-10-17

2009 09 - 10 

Kuruoja mokytoja L.Lapienytė.
Beirutas, Libanas, Lietuvos ambasada. Egipto Arabų respublikos kvietimu.

RėmėjaiKunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer


 Ponia Valdereza Lenktaitis 


karoso

 

 S.Karoso labdaros ir paramos fondas


15min-logo


UAB 15min


LRT kultura

 

LRT Kultūra