Svetaines struktura
2018-12-14

Tarptautinis mokinių piešinių konkursas „Tėvynės labui“

2017-12-11

SVEIKINAME
Tarptautinio mokinių piešinių konkurso „Tėvynės labui“, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti ir Lietuvos kariuomenės šimtosioms metinėms, lauretus ir diplomantus.

Laureatais tapo 63 mokiniai, diplomantais – 36.
M. K. Čiurlionio nacionalinės menų mokyklos dalyviai – konkurso laureatai ir diplomantai:

1. Vėjūnė Razgaitė, 14 m.
A) Krašto apsaugos ministro specialusis prizas.
B) Lietuvos kariuomenės specialiųjų operacijų pajėgų vado prizas.
2. Tomas Kavarskas, 14 m.
A) Lietuvos kariuomenės vado generolo leitenanto Jono Vytauto Žuko prizas.
B) Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų vado brigados generolo Valdemaro Rupšio prizas.
C) Lietuvos kariuomenės mokimų ir doktrinų valdybos vado pulkininko Dano Mockūno prizas.
3. Jorigė Buržinskaitė, 14 m.
Lietuvos kariuomenės jūrų pajėgų vado, jūrų kapitono Arūno Mockaus prizas.
4. Monika Mackevičiūtė, 11 m.
Lietuvos kariuomenės karo prievolės ir komplektavimo tarnybos viršininko Arūno Balčiūno prizas.
5. Vilija Starošienė
Prizas mokytojams.
6. Amin El – Monsour
8 – 11 m. amžiaus grupėje, laureato diplomas.
7. Salomėja Kazlauskaitė
8 – 11 m. amžiaus grupėje, diplomas.
8. Monika Mackevičiūtė
8 – 11 m. amžiaus grupėje, diplomas.
9. Kotryna Grudzinskaitė
8 – 11 m. amžiaus grupėje, diplomas.
10. Austė Jurgelionytė
padėka mokytojui.
11. Vilija Starošienė
padėka mokytojui.
12. Danutė Plechavičienė
padėka mokytojui.
13. Linas Blažiūnas
padėka mokytojui.
14. Arvydas Pakalka
padėka mokytojui.
15. Rima Karpavičienė
padėka mokytojui.
16. Dovydas Vižinis
12 – 15 m. amžiaus grupėje, laureato diplomas.
17. Tomas Kavarskas
12 – 15 m. amžiaus grupėje laureato diplomas.
18. Maja Salomėja Kačerauskaitė
12 – 15 m. amžiaus grupėje laureato diplomas.
19. Ugnė Aliukaitė
12 – 15 m. amžiaus grupėje, laureato diplomas.
20. Tauras Dagys
12 – 15 m. amžiaus grupėje, diplomas.
21. Jorigė Buržinskaitė
12 – 15 m. amžiaus grupėje, diplomas.
22. Rapolas Grinčelaitis
12 – 15 m. amžiaus grupėje, diplomas.
01-Tevynes Labui_Laureato_Diplomas_Tomui_Kavarskui02-Tevynes Labui_Diplomas_Kotrynai_Grudzinskaitei03-Tevynes Labui_Diplomas_Monikai_Mackeviciutei04-Tevynes Labui_Diplomas_Rapolui_Grincelaiciui05-Tevynes Labui_Diplomas_Salomejai_Kazlauskaitei06-Tevynes Labui_Diplomas_Taurui_Dagiui
07-Tevynes Labui_Padeka_Arvydui_Pakalkai08-Tevynes Labui_Padeka_Austei_Jurgelionytei09-Tevynes Labui_Padeka_Danutei_Plechavicienei10-Tevynes Labui_Padeka_Linui_Blaziunui11-Tevynes Labui_Padeka_Rimai_Karpavicienei12-Tevynes Labui_Padeka_Vilijai_Starosienei

Tarptautinis konkursas-paroda „Lietuva jaunųjų dailininkų akimis“ - 2016

2016-12-20

Tarptautinis vaikų ir jaunimo kūrybos konkursas-paroda „Lietuva jaunųjų dailininkų akimis“ - 2016

Dailės skyriaus mokiniai dalyvavo tarptautiniame konkurse „Lietuva jaunųjų dailininkų akimis“.
Konkursą organizavo Altajaus krašto, Barnaulo miesto visuomeninė organizacija „Lietuvių kultūros draugija“ kartu su vaikų ir jaunimo interneto dailės galerija „Vernisažas“. Konkurso tikslas – lietuviškos kultūros, papročių ir tradicijų populiarinimas, abipusio susidomėjimo ir pagarbos skirtingoms kultūroms skatinimas, tarptautinės draugystės stiprinimas bei jaunųjų menininkų iniciatyvų palaikymas. Konkursas siekia dailės ir mokslinio-pažintinio aspektų integravimo meno ir kultūros srityje. Konkursas skirtas mokiniams ir studentams iki 21 metų. Kūriniai įvertinti amžiaus grupėse: 0-9 metų amžiaus grupė, 10-13 metų amžiaus grupė, 14-17 metų amžiaus grupė, 18-21 metų amžiaus grupė.
Konkurso nominacijos:
Vaizduojamoji dailė – tapyba, grafika. Taikomoji dekoratyvinė dailė – batika, gobelenas, koliažas.
Konkurso temos: Lietuvos tradicijos, kultūra, gamta, mitai, legendos, pasakos, nacionaliniai herojai.

Konkurso laureatai skirtingose amžiaus grupėse:

I VIETA:

Marija Sučilaitė, 18m., „Industrija“, mokytojas Vytenis Baura.
Greta Eimulytė, 15m. „Šeima“, mokytoja Vita Naumavičienė.
Gerda Šimanauskaitė, 7m., „Stebuklinga lietuviškos pasakos paukštė“, mokytoja Vilija Starošienė.

II VIETA:

Vykintas Jocys, 10m., „Stebuklinga lietuviškos pasakos paukštė“, mokytoja Austė Jurgelionytė-Varnė.
Andrius Prilepskij, 12m., „Velykos“, mokytoja Rima Karpavičienė,
Morta Vileikytė, 14m., „Žiema gimtinėje“, mokytoja Vita Naumavičienė.
Kristijonas Mikolaitis, 14m., „Senosios Lietuvos pilys“, mokytoja Rūta Gabrielė Vėliūtė.
Klaudija Matvejevaitė, 18m., „Gimtinės legendos“, mokytojas Vytenis Baura.

III VIETA:

Rūta Alisa Stravinskaitė, 18m., „Istorijos atmintis“, mokytojas Jūragis Burkšaitis.
Julius Mikutavičius, 18m., „Istorinis motyvas“, mokytojas Jūragis Burkšaitis.
Abigailė Jaučytė, 15m., „Lietuviškų audinių spalvos“, mokytoja Danutė Plechavičienė.
Nojus Kudaba, 15m., „Lietuviškų audinių spalvos“, mokytoja Danutė Plechavičienė.
Karolina Kazuraitė, 14m., „Baltijos jūra“, mokytoja Rūta Gabrielė Vėliūtė.
Laura Andrijauskaitė, 17m., „Abstrakcija Lietuvos vėliavos tema“, mokytojas Tomas Dumbrauskas.

Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Dailės skyriaus mokinių darbų ekspozicijos kuratorė Rūta Gabrielė Vėliūtė.

Video iš parodos atidarymo čia: "Литва глазами юных художников"- 2016

MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSAS „TU MUMS VIENA“

2016-10-04

Respublikinio mokinių kūrybinių darbų konkurso – parodos „Tu Mums viena“
Laureatai
 
I – amžiaus grupė 7 – 10 metų  
 
Rusnė Čepaitytė 8 m.  „Paukštis“ „Ugnies deivės žaidimai“
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla
Mokytoja Gražina Visockienė
 
PaulaFedčenko 10 m. „Laisvės paukštis“
Palangos Stasio Vainiūno meno mokykla
Mokytoja LendrūnaMoncevičienė  
 
NojaIgnatavičiūtė 9 m. „Motina su kūdikiu“
Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla
Mokytoja Vilija Starošienė
 
II – amžiaus grupė 11 – 14 metų
 
Meda Antanaitytė 12 m. „Laisvė“
Trakų meno mokykla
Mokytoja Nijolė Mečkovskaja
 
Augustė Mižutavičiūtė 11 m. „Koks gražus tavo veidas, gimtine“
Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija
Mokytoja Laima Šepikaitė
 
Kamilė Dzvinelytė 13 m. „Mūsų kaimo žaidimai“
Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokykla
Mokytojas VladimirMatijko
 
III – amžiaus grupė 15 – 16 metų
 
Darius Grinevičius 15 m. „Žydinti Lietuva“
Vievio meno mokykla
Mokytojas Augenis Kasputis
 
Evelina Janovič 15 m. „Gera pas močiutę kaime“
Vilniaus Žemynos gimnazija
Mokytoja TeresaJanovič
 
Kristina Rodionova 15 m. „Einu namo“
Eitminiškių gimnazija
Mokytoja Dovilė Blažytė – Vanagienė
 
IV – amžiaus grupė 17 – 18 metų
 
Justina Klezytė 18 m. „Lėlių namai“
Biržų Saulės gimnazija
Mokytoja Daiva Zalogienė
 
Alisa Rūta Stravinskaitė 18 m. „Užupis“
Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla
Mokytojas JūragisBurkšaitis
 
Agnė Tamkevičiūtė 17 m. „Būtovės ženklai“
Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla  
Mokytoja Birutė Andriekutė

 

Respublikinė moksleivių kūrybinių darbų paroda „Tu Mums viena“ veiks LR Seimo I rūmuose
(įėjimas nuo M. Mažvydo bibliotekos pusės) 2016 m. liepos 4, 5, 7 ir 8 dienomis nuo 10:00 iki 15:00 val. (įėjimas laisvas)

Paroda atidaroma LR seime liepos 4 dieną 13:00 val.
Laureatų ir jų mokytojų apdovanojimas vyks liepos 4 dieną 13:00 val.


I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Mokinių kūrybinių darbų konkurso „TU MUMS VIENA“ nuostatai (toliau – Nuostatai)
reglamentuoja mokinių kūrybinių darbų konkurso „TU MUMS VIENA“ (toliau – Konkursas)
tikslą, organizavimą, temas, konkurso darbų pateikimo tvarką ir sąlygas.

2.  Konkursą inicijuoja Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija.

3.  Konkursą organizuoja Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla.

4.  Konkurse gali dalyvauti bendrojo lavinimo mokyklų, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų,
kitų švietimo tiekėjų įstaigų 7 - 18 metų mokiniai.

5.  Konkurso tikslas – populiarinti Lietuvos Dainų švenčių tradicijas ir istoriją, ugdyti mokinių
pilietiškumą ir kultūrinę savimonę, puoselėti mokinių kūrybinius ir meninius gebėjimus.   

6.  Konkurso temos:
          6.1.  Lietuva ir dainų švenčių tradicija (žvilgsnis iš istorinio rakurso);
          6.2.  Piešiame Lietuvos moksleivių Dainų šventės dainas (muzikos ir dailės sąšaukos);
          6.3.  „Tu mums viena“.
          6.4.  Mano mokykla ir jos kultūrinė aplinka (mokyklos atributika, tradicijų ir kultūrinio
                   gyvenimo vaizdai, mokyklos apylinkių gamta);
          6.5.  Etnografiniai motyvai (vietovės arba regiono simboliai, etnografinio paveldo objektai,
                   tautinės juostos, buities rakandai, pastatai, kryžiai ir koplytstulpiai);
          6.6.  Šiuolaikinių vaikų pramogos, žaidimai ir žaislai.

Skaityti daugiau...

Respublikinis vizualiųjų menų konkursas „M. K. Čiurlionio takais“

2015-06-16

Pirmasis respublikinis vizualiųjų menų konkursas „M. K. Čiurlionio takais"
Bendras Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos ir Vilniaus dailės akademijos projektas.
Konkurso tema – Kūrybinis eksperimentas

Konkurso laureatų sąrašas:

1. I vieta
Kūrinio pavadinimas „Muzika"
Industrinis veltinis, 100 X 150 cm, 2014
Autorius Lukas Gecas 18 metų, 12 klasė
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla
Mokytoja Austėja Jurgelionytė - Varnė

2. II vieta
Kūrinio pavadinimas „Vaikystės pėdsakais"
Tušas, sausa adata, 87 X 43 cm, 2015
Autorė Austėja Lukminaitė 18 metų, 12 klasė
Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija
Mokytoja Rima Steponėnienė

3. II vieta
Kūrinio pavadinimas „Mano šeima"
Popierius, markeriai, 32 X 18 cm, 2013
Autorius Rafal Doveiko 18 metų, 12 klasė
Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija
Mokytoja Dalia Truskaitė

4. III vieta
Kūrinio pavadinimas „Vėjas"
Ofortas su akvatinta, 30 X 40 cm, 2013
Autorė Laima Matuzonytė 18 metų, 12 klasė
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla
Mokytoja Rūta Vėliūtė

5. III vieta
Kūrinio pavadinimas „Žmogus ir laikas"
Izografas, tušas, 60 X 40 cm, 2015
Autorė Gedmina Zenkevičiūtė 18 metų, 12 klasė
Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija
Mokytoja Emilija Pumputienė

6. III vieta
Kūrinio pavadinimas „Miesto džiunglės"
Fotografija, skaitmeninė spauda, drobė 40 X 60 cm, 2015
Autorė Rusnė Pazdrazdytė 18 metų, 12 klasė
Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija
Mokytoja Loreta Žulpienė

Vilnius, 2015-06-10

DAILĖS DARBŲ KONKURSAS „LAIMINGA ŠEIMA“

2015-02-06

DAILĖS DARBŲ PARODA - KONKURSAS „LAIMINGA ŠEIMA"
PROJEKTO „BAŽNYČIA, ŠEIMA IR AŠ" DALIS
2015 m.sausio 10 d.šeštadienį, 11-20 val. LITEXPO Vilniuje ,,Šeimadienio'' šventėje, IV salėje buvo eksponuota dalis konkurso darbų.
Sausio 15 d - 31d. visa paroda veikė Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos Dailės skyriaus ketvirtame aukšte.
Nugalėtojų apdovanojimai ir pagerbimo koncertėlis buvo sausio 29 d. mokyklos koncertų salėje. Po koncerto galima buvo apžirūti parodą ir pasidalinti įspūdžiais.
Parodos kuratoriai Rima Karpavičienė, Audronis Žemaitis, Vilija Starošienė.

Skaityti daugiau...

PARODA-KONKURSAS „ORŠOS MŪŠIUI – 500"

2014-09-16

LIETUVOS DAILĖS MOKYKLŲ MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA-KONKURSAS ORŠOS MŪŠIO PERGALĖS 500-OSIOMS METINĖMS PAŽYMĖTI.

Parodos-konkurso organizatorius ir rengėjas Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla, dailės skyriaus mokytojas Giedrius Plechavičius.

Lietuvos dailės mokyklų moksleivių darbų paroda-konkursas, skirtas LDK kariuomenės, vadovaujamos kunigaikščio Konstantino Ostrogiškio pergalės Oršos mūšyje 500-osioms metinėms paminėti.

Parodoje dalyvauja Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos, Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos ir Vievio meno mokyklos 10-17 m. amžiaus mokiniai, kuriuos konkursui parengė mokytojai:

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos – Violeta Skirgailaitė;

Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos – Julija Ikamaitė, Dainius Liškevičius, Giedrius Plechavičius, Vilija Starošienė, Audronis Žemaitis;

Vievio meno mokyklos – Adelė Kasputienė, Augenis Kasputis.

Parodą rengė: direktoriaus pavaduotojas meniniam ugdymui Romualdas Karpavičius, mokytojai Giedrius Plechavičius, Danutė Plechavičienė, Vilija Starošienė, Audronis Žemaitis, Rūta Vėliūtė.

Darbų ekspoziciją galima apžiūrėti nuo 2014 m. rugsėjo 8 d. 12 val. Dailės skyriaus IV aukšte.

Paroda veikia Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Dailės skyriuje 2014 m. rugsėjo 8-22 dienomis.

Skaityti daugiau...

RESPUBLIKINIS KOMPOZICIJŲ KONKURSAS „SKRENDAME“

2013-10-24

Respublikinio mokinių tapybos, grafikos ir erdvinių kompozicijų konkurso,
skirto Stepono Dariaus ir Stasio Girėno „Lituanica" skrydžio 80 metinėms
,
„SKRENDAME" laureatai

Piešiniai ir tapyba

Amžiaus grupė 11 - 14 m.

Andrius Bertašius, „Lituanica", 12m., mokyt., Vilma Bertašienė.

Skaudvilės seniūnija, Taurgės rajonas, dailės studija „Paletė".

Aistė Ilčiukaitė, „Skrydis", 10m., mokyt., Austė Jurgelionytė – Varnė.

Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla.

Nojus Juška, „Kritimas", 12m., mokyt., Daina Steponavičiūtė.

Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla.

Amžiaus grupė 15 – 16 m.

Darius Patašius, „Skrendam", 15m., mokyt., Audronis Žemaitis.

Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla.

Dominyka Sekonaitė, „Skrendam", 15., mokyt., Audronis Žemaitis.

Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla.

Karolis Stankus, „Lituanica", 15m., mokyt., Laima Šepikaitė.

Skaudvilės seniūnija, Taurgės rajonas, dailės studija „Paletė".

Amžiaus grupė 17 – 18 m.

Adelė Lauciūtė, „Skrydis",18m., mokyt., Arvydas Pakalka.

Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla.

Natanaelis Račkauskas, „Virš Niujorko", 17m., mokyt., Arvydas Pakalka.

Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla.

Edgaras Masian, „Lituanikos katastrofa", 17m., mokyt., Arvydas Pakalka.

Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla.

Erdvinės kompozicijos

Beatričė Lapinskaitė 5kl., mokyt., Giedrius Plechavičius.

Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla.

Dominykas Cinauskas 6kl., mokyt., Gediminas Akstinas.

Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla.

Grigalius Grinčelaitis 6kl., mokyt., Dainius Liškevičius.

Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla.

Barbora Matonytė 10kl., mokyt., Giedrius Plechavičius.

Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla.

Aistė Rimdeikaitė 10kl. mokyt., Evaldas Bernotas.

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija.

Arvydas Barsa 8kl. mokyt., Violeta Skirgailaitė.

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija.

Kotryna Veželytė, 13m. mokyt., Dalia Kobelevienė.

Elektrėnų savivaldybės Vievio meno mokykla.

Ingrida Kvetkovskytė, 11m. mokyt., Augenis Kasputis.

Elektrėnų savivaldybės Vievio meno mokykla.

Skaityti daugiau...

Nusipiešk sau kojinytes

2013-12-11

Nusipiesk kojinytes Padeka2013 m. pavasarį kovo-balandžio mėnesiais mokytojos Agnės Dapkutės iniciatyva dabartiniai 2a, 2c, 3c ir visų ketvirtų klasių mokiniai dalyvavo konkurse „Nusipiešk sau kojinytes".

Konkurso dalyviai pagal pateiktą trafaretą turėjo nupiešti ir/arba išmarginti kojines raštais. Kojinių piešiniai buvo išsiųsti UAB „Skinija", kuri pagal konkurso nugalėtojų sukurtus piešinius iki šių metų lapkričio mėnesio turėtų išmegzti kojinaites ar pėdkelnes. Prekyboje pasirodysiančios kojinės bus pristatytos drauge su autorių vardais.

Respublikinis mokinių kūrybinių darbų konkursas “Mūsų vardas Lietuva” 2012

2012-07-08

       Moksleiviai nuo 7 iki 18 metų iš 46 Lietuvos mokyklų pateikė 726 tapybos, grafikos, piešimo, skulptūros, keramikos, tekstilės, foto ir kitų technikų kūrinius konkursui, kurio vertinimo komisija parodai Seime atrinko 231 darbą. Konkurso tikslas - populiarinti Lietuvos dainų švenčių tradicijas ir istoriją, ugdyti mokinių pilietiškumą ir kultūrinę savimonę, puoselėti mokinių kūrybinius ir meninius gebėjimus.
       Todėl konkursui buvo pateiktos temos, atspindinčios pagrindinius konkurso tikslus. Mokiniai kūrybiškai, žvelgdami iš istorinio rakurso, plėtojo savo darbuose įvairaus sudėtingumo užduotis. Darbai labai įvairūs savo temomis, tačiau jie visi kalba apie kiekvienam vaikui brangius dalykus: mokyklą, tėviškės kraštovaizdį, praeitį ir dabartį, tradicijas.
       Piešdami Moksleivių dainų šventės dainininkus ir šokėjus, parodė muzikos, šokio ir dailės sąšauką, jaunatvišką entuziazmą.
       Mokinių kūryboje atsispindi gimtosios vietovės ir regiono simboliai. Jie pasistengė atkurti etnografinį paveldą: tautines juostas, buities rakandus, būdingas pastatų detales ir puošybą, memorialinius paminklus–kryžius ir koplytstulpius. Vidinį jų pasaulį atskleidžia šiuolaikinės pramogos, žaidimai ir žaislai, šiuolaikinio jauno žmogaus žvilgsnis į praeities vertybes.
        Didžiausias dėmesys buvo skiriamas mokinių kūrybiškumo, fantazijos ir saviraiškos gebėjimų atskleidimui.
     Iš kiekvienos amžiaus grupės atrinkta po 3 laureatus, kuriuos apdovanos parodos globėja, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė Irena Degutienė.

       Konkursą inicijavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.
       Organizavo – Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla.

 


Respublikinis konkursas "LDK pilių takais"

2011-12-27

Respublikiniame istoriniame mokyklų konkurse "Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pilių takais", dailės skyriaus mokinių nulipdytas Vilniaus Aukštutinės ir Žemutinės pilių maketas, 2011 lapkričio 20 - gruodžio 13 dienomis LR Seime vykusioje parodoje buvo įvertintas I-ąją vieta.
Maketą kūrė 2011 gegužės mėn. 7d kl. mokiniai (dabar jau aštuntokai), pratęsė 2011 rugsėjo, spalio, lapkričio mėn. šių metų 7d kl. mokiniai, 10d kl. mokiniai, bei 2c kl. mokinė.
Kūrybinį procesą prižiūrėjo mokytoja Julija Ikamaitė.

Šį Vilniaus pilių maketą kūrė:
Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos dailės skyriaus 2c klasės dailininkė Ugnė Smilga Aliukaitė
(Karalius Žygimantas Augustas ir Karalienė Barbora Radvilaitė, gulbės, tiltai per Vilnelę, bei Valdovų rūmų kiemas su šuliniu)
10 klasės dailininkai:
Urtė Bakaitė (kalnas, Aukštutinė pilis, Vilijos upė)
Marija Sučilaitė (kalnas, Aukštutinė pilis, Vilnelė)
Klaudija Matvejevaitė (S. Gedos eilėraštis Vilnelėje)
Jonas Aliukas (vėtrungė, bažnyčių kryžiai)

2011 pavasario 7 klasės dailininkai

2011 rudens 7 klasės dailininkai

Rūta Ratkutė
Liepa Aliukaitė
Aušra Turskytė
Agata Gerasimovič
Matas Šatūnas
Lorena Kvedaravičiūtė
Salomėja Keleraitė
Ūla Šukytė
Nojus Bakas
Agnė Giedraitytė
Ignas Kuncevičius
Marija Brusokaitė
Liepa Dagytė
Urtė Vosyliūtė
Paula Julija Savaja
Domas Masevičius
Karolis Avižinas
Lorena Kvedaravičiūtė
Normanas Petrašiūnas
Donatas Repeika
Semas Jankaitis
Gintarė Petkevičiūtė
Alisa Rūta Stravinskaitė
Emilė Skolevičiūtė
Inga Dumbrauskaitė

Kornelija Žalpytė
Luka Dominyka Misiūnaitė
Lelija Populaigytė
Milda Matuzonytė
Justina Višnevska
Rūta Kairytė
Gediminas Končius
Patricija Levickaitė
Monika Markauskaitė
Emilija Golubevaitė
Laura Andrijauskaitė
Miglė Zabielaitė
Darius Patašius
Simas Martinonis
Arnas Dikčius
Indrė Rybakovaitė
Dominyka Sekonaitė
Elžbieta Strumskytė
Augustinas Sudaris
Paulius Rudaitis
Lukas Gegužinskas
Matas Kirdulis
Justas Gaižiūnas
Ignas Tarabilda
Arnas Sliesoraitis
Justinas Žlioba
Rusnė Čepulytė

Maketo pristatymas:

Vilnios ir Neries upių apsuptos iškilios Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės pilys, išaugę senosiose baltų žemėse, primena mums ir ateities kartoms protėvių valią ir ryžtą išsaugoti savo žemę, tautą ir jos dvasią.

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto valdymo laikais Vilniaus pilių gynybinės sienos ir bokštai juosė mūsų valstybės dvasinį centrą su renesansine katedra, senaisiais vyskupų rūmais, pagrindiniais civilinės valdžios statiniais: rezidencija, oficinomis; kariuomenės arsenalo statiniais. Iš tolimų apylinkių į Vilnių atvykstantis keleivis matė iškilius Aukštutinės pilies mūrus, lyg senosios mūsų valstybės karūną.

Vilniaus pilyje gyva ir senoji Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto ir kunigaikštytės Barboros Radvilaitės meilės istorija, virtusi iš kartos į kartą tautoje pasakojama legenda. Šią istoriją mena pilyje stovėjusių Radvilų rūmų mūrai, senieji rezidencijos sodo tvenkiniai su valdovo mylimajai dovanotomis gulbėmis ir statyto mauzoliejaus šv. Onos ir šv. Barboros bažnyčios siluetas.

Senąsias Lietuvos pilis apglėbė Vilnius – tautos ir valstybės sostinė, saugodamas tai, kas mums brangiausia.

Rengdami pilių maketą, stengėmės prakalbinti baltiškuosius simbolius, vertėme senosios Vilniaus ikonografijos puslapius: XVI a. Brauno ir Hogenbergo "Civitates Orbis Terrarum" atlase išspausdintą Vilniaus miesto planą (1581 m.), T. Makovskio (1600 m.) ir D.Peceldo (1649 m.) Vilniaus graviūras. Rėmėmės menotyrininko V. Drėmos, architektų S. Lasavicko ir N. Kitkausko Vilniaus pilių tyrimais, rekonstrukcijomis ir maketais.

Labai dėkojame Vilniaus Valdovų rūmų Edukacijos ir lankytojų centro vedėjui Gediminui Gendrėnui bei Vidai Kaunienei už visokeriopą pagalbą.

 

RėmėjaiKunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer


 Ponia Valdereza Lenktaitis 


karoso

 

 S.Karoso labdaros ir paramos fondas


15min-logo


UAB 15min


LRT kultura

 

LRT Kultūra