Svetaines struktura
2020-09-25

M.K. Čiurlionio Vilnius

2020-09-09

Pamatyk iurlioni_naujai

Daugiau žiūrėti čia:

DAILĖS SKYRIAUS RENGIAMOS PARODOS 2019 - 2020 mokslo metais

2020-08-01

 2020 06 11 – 2020 07 01
1–4 klasių Dailės skyriaus moksleivių piešimo ir kompozicijos darbų paroda 
„Žaisminga kūrybinė įvairovė"
Dailės darbų parodą parengė dailės skyriaus mokytojos: Vilija Starošienė ir Austė Jurgelionytė-Varnė.
Paroda veikia Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.

2020 03 03 – 2020 03 17
Dailės skyriaus 9-12 klasių mokinių greiti piešiniai „Eskizo ritmu".
Parodos kuratorius M. Piekuras.
Paroda veikė Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.

2020 02 18 – 2020 03 01
8 ir 9 kl. moksleivių darbų paroda „Akvarelė".
Mokytoja Austė Jurgelionytė-Varnė.
Paroda eksponuojama Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.

2020 01 15 – 2020 01 25 
Aštuntokų „EX LIBRIŲ" paroda
Mokytoja Rūta Gabrielė Vėliūtė.
Paroda buvo eksponuojama mokyklos I aukšto foje.

2019 12 03 - 2019 12 17
Jūratės Normantaitės (mūsų mokyklos absolventės) estampo paroda „Litografija - mecotinta".
Paroda veikia Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.

2019 11 18 - 2019 12 02
Musu mokyklos dvyliktos klasės moksleivio Kajaus Kaušinio tapybos darbų paroda.
Paroda veikė Dailes skyriaus I-jo aukšto foje.

 

2019 11 04 - 2019 11 16
Izoldos Maciukaitės (mūsų mokyklos absolventės) fotografijų paroda „METU LAIKAI"
Parodos kuratorė dailės skyriaus mokytoja-metodininkė: Vita Naumavičienė.
Paroda veikė Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.

 

2019 10 16 - 2019 10 28
„Eskizų paroda" iš Dailės skyriaus fondų
Parodos kuratorius M. Piekuras.
Paroda veikė Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.

2019 10 02 - 2019 10 14
Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto studentų piešinių Paroda"
Paroda veikė Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.

2019 09 20 – 2019 10 02
11 ir 12 kl. moksleivių vitražų paroda „MUZIKOS GARSAI"
Mokytojas ir parodos kuratorius Vincas Matonis.
Paroda buvo eksponuojama Vitražo manufaktūros galerijoje Stiklių g. 6, Vilniuje

2019 09 20 - 2019 10 30
Rugsėjo 22-oji – mūsų didžiojo menininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimtadienis.
Šia proga Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla kasmet organizuoja ciklą renginių – parodas, koncertus, plenerus, išvykas Čiurlionio takais – tarsi pindama Jam garbės vainiką, siekdama priartėti prie kūrybos dvasios.
Iš plenerų, išvykų gimė šie paveikslai.
Tikime, kad žiūrėdami į mokinių darbus, šiuose vaikų pastebėtuose trapiuose pėdsakuose geriau pajusime gyvą
M. K. Čiurlionio kūrybos dvasią, Jo įkvėpimo šaltinius.
Parodą kuravo mokytojai: M. Piekuras, J. Burkšaitis, V. Jusionis, G. Akstinas ir T. Dumbrauskas.
Paroda buvo eksponuojama mokyklos I aukšto foje.

 

2019 08 30 - 2019 09 16
1–4 klasių Dailės skyriaus moksleivių piešimo ir kompozicijos darbų paroda
„ŠIUOLAIKINIS PASAULIS, tradicijos vaiko akimis"

Dailės darbų parodą parengė dailės skyriaus mokytojos: Vilija Starošienė ir Austė Jurgelionytė-Varnė.
Paroda veikė Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.DAILĖS SKYRIAUS RENGTOS PARODOS 2018 - 2019 mokslo metais

2019-10-17

2019 06 18 – 2019 07 12
Dailės skyriaus 8 kl. mokinių mokomosios 2018 m. vasaros praktikos Palangoje kūrybinių darbų paroda Kavarsko bibliotekoje.
Mokytojai: Austė Jurgelionytė-Varnė, Vita Naumavičienė, Audronis Žemaitis (parodos kuratorius).
Auklėtojos: Vitalija Oršauskaitė-Miliauskienė, Gabija Vaitiekūnienė.
8 kl. mokinys Tomas Kavarskas užrašė praktikos įspūdžius.
Paroda buvo eksponuojama Kavarsko bibliotekoje, P. Cvirkos g. 35, Kavarsko m. Ji bus pristatyta vietos bendruomenei, vyks netradicinė dailės pamoka.

2019 05 21 – 2019 06 11
Dailės skyriaus 8 kl. mokinių mokomosios 2018 m. vasaros praktikos Palangoje kūrybinių darbų paroda.
Mokytojai: Austė Jurgelionytė-Varnė, Vita Naumavičienė, Audronis Žemaitis.
Auklėtojos: Vitalija Oršauskaitė-Miliauskienė, Gabija Vaitiekūnienė.
8 kl. mokinys Tomas Kavarskas užrašė praktikos įspūdžius.
Paroda buvo eksponuojama mokylos Dailės skyriaus I aukšto foje.


2019 04 30 - 2019 05 09
1–4 klasių Dailės skyriaus moksleivių piešimo ir kompozicijos darbų paroda "Žaisminga kūrybinė įvairovė". 
Dailės darbų parodą parengė dailės skyriaus mokytojos: Vilija Starošienė ir Austė Jurgelionytė-Varnė.
Paroda veikė Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.

2019 04 13 - 2019 04 27
Dailės skyriaus 3 ir 4 kl. mokinių darbų paroda „UŽGAVĖNIŲ KAUKĖS”
Paroda buvo eksponuojama dailės skyriaus galerijoje „Galima”
Mokytojas Giedrius Plechavičius


2018 03 27 - 2018 04 15
Dailės skyriaus 8-12 klasių mokinių greiti piešiniai Eskizų paroda".
Mokytojai: V. Baura, M. Piekuras, J. Burkšaitis, T. Dumbrauskas, I. Talmantienė, V. Matonis, R. Karpavičius, A. Baltrūnas, V. Jusionis, A. Žemaitis, G. Akstinas ir V. Žirgulis, V. Jusionis, R. Martinėnas, D. Liškevičius, A. Jurgelionytė.
Parodos kuratorius M. Piekuras.
Paroda veikė Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.

2019 03 13 - 2019 03 27
Vyresnių klasių mokinių mažosios kompozicijos paroda.
Mokytojai: Vidmasntas Jusionis, Audronis Žemaitis,Arvydas Baltrūnas ir Raimondas Martinėnas
Paroda buvo eksponuojama mokylos Dailės skyriaus I aukšto foje.

2019 02 21 - 2019 03 13
Dailės skyriaus mokinių Klasikinio piešinio paroda" iš Marijaus Piekuro fondų.
Parodos kuratorius Marijus Piekuras
Paroda veikė Dailės skyriaus I-jo aukšto foje.

2019 02 11 - 2019 02 25
Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centro edukacinės programos „Daiktai ir simboliai iš rytų” dalyvių kūrybinių darbų paroda Dangiškasis drakonas” iš Radvilų rūmų muziejaus ekspozicijos sugrįžo į mokyklą.
Mokinių kūrybinių darbų parodą galima buvo pamatyti dailės skyriaus 4 aukšto foje.


2019 02 08 - 2019 03 22
Dailės skyriaus 7D klasės mokinių „Keramikos paroda".
Mokytoja Julija Ikamaitė
2019 02 08 - 2019 03 01 paroda buvo eksponuojama Vilniaus dailės akademijos Keramikos kūrybinio centro ekspozicijoje.
2019 03 09 - 2019 03 22 paroda buvo eksponuojama mokyklos I aukšto foje.

2019 01 28 - 2019 02 09
DABAR – tai nesenai pasibaigusi Rygos tarptautinė šiuolaiknio meno biennale RIBOCA1 ir Žilvino Landzbergo Sun Concervatory, Augusto Serapino The Occupier, Emilijos Škarnulytės Mirror Matter.
TADA… – čia pristatomi trijų buvusių „čiurlioniukų” mokyklos laikų darbai – piešiniai, kompozicijos, skulptūros. Tuomet su šiais mokiniais dirbo mokytojai V.Antanavičius, Ž. Augustinas, Dž. Katinas,
L. Lapienytė, V. Naumavičienė, M. Piekuras, G. Plechavičius, D. Steponavičiūtė, S. Šiukšta, R. Vėliūtė,
A. Žemaitis.
Parodą parengė Giedrius Plechavičius.
Paroda eksponuojama mokylos Dailės skyriaus IV aukšto foje.


2019 01 23 - 2019 02 05
Justinos Višnevskos VDA GDK II kurso studentės perosnalinė paroda iš ciklo „Sugrįžimai".
Kuratorius Vytenis Baura
Paroda buvo eksponuojama mokylos Dailės skyriaus I aukšto foje.

2019 01 15 - 2019 01 26
Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos dvyliktos klasės mokinių – Justino Ermino ir Grigaliaus Grinčelaičio – skulptūros ir video darbų paroda „Skulptūra + video".
Buvo eksponuojama LDS galerijoje „Arka" (Aušros vartų g. 7, Vilniuje)
(Plačiau čia...)

2019 01 14 - 2019 02 14
Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Dalės skyriaus mokinių akademinio piešimo darbų 
paroda „Portretai".
Paroda buvo eksponuojama Justino Vienožinskio meno mokykloje Vilniuje, S. Konarskio g. 37

2019 01 02 - 2019 01 15
Nacionalinio mokinių piešinių konkurso „Mes užaugome laisvi“ paroda LR Seime.
Dalyvavo ir laureatais tapo Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Dailės skyriaus mokiniai.
Plačiau apie konkursą skaitykite čia...  

2018 12 27 - 2019 01 07 
8 kl. mokinių grafikos kompozicijos darbų paroda BALTA JUODA"
Mokytoja Rūta Vėliūtė.
Paroda buvo eksponuojama mokylos Dailės skyriaus I aukšto foje.

2018 11 27 - 2018 12 11
Dailės skyriaus 9 kl. mokinių mokomosios 2018 m. vasaros praktikos kūrybinių darbų paroda 
„Vilnius - Seinai".
Mokytojai: Rima Karpavičienė, Rūta Vėliūtė, Vidmantas Jusionis, Arvydas Pakalka, Marijus Piekuras.
Paroda buvo eksponuojama mokylos Dailės skyriaus I aukšto foje.

2018 12 15 - 2018 12 27
Skulptūros kompozicijų paroda „Skraidantys objektai".
Dalyvavo 6 kl. moksleiviai:
Marija Basevičiūtė, Saulė Dunkauskaitė, Salomėja Kazlauskaitė, Ąžuolas Liškevičius, Ignė Novikaitė, Skaistė Pinkoraitytė, Karolis Rasiulis, Elena Rutkaitė.
Mokytojas Dainius Liškevičius.
Paroda buvo eksponuojama Dailės skyriaus IV aukšto koridoriaus ekspozicinėje erdvėje.

2018 11 12 - 2018 11 26
8 klasės moksleivių skulptūros kompozicijų paroda „Erdvė, skulptūra, medžiaga".
Mokytojas Džiugas Katinas.
Paroda buvo eksponuojama Dailės skyriaus I aukšto foje.

 

2018 11 12 - 2018 11 23
Saulės Šmidtaitės darbų paroda „KELY".
Paroda buvo eksponuojama Dailės skyriaus IV aukšto koridoriaus ekspozicinėje erdvėje.

2018 11 08 - 2018 11 19
Keramikos paroda „Už teksto".
Dalyvavo: Grigalius Grinčelaitis, Rapolas Kavaliauskas, Dominykas Cinauskas, Adomas Rybakovas, Justinas Erminas.
Mokytoja Julija Ikamaitė.
Paroda buvo eksponuojama Dailės skyriaus I aukšto galerijoje „Galima"

2018 10 26 - 2019 01 30
Grafikos darbų paroda Novgorde ir Lietuvos generaliniame Konsulate Sankt Peterburge (Rusijos federacija).
Ekspoziciją sudaro 24 įvairiomis grafikos technikomis sukurti 9 -12 klasių mokinių darbai.

2018 09 20 - 2018 10 30
Rugsėjo 22-oji – mūsų didžiojo menininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimtadienis.
Šia proga Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla kasmet organizuoja ciklą renginių – parodas, koncertus, plenerus, išvykas Čiurlionio takais – tarsi pindama Jam garbės vainiką, siekdama priartėti prie kūrybos dvasios.
Iš plenerų, išvykų gimė šie paveikslai.
Tikime, kad žiūrėdami į mokinių darbus, šiuose vaikų pastebėtuose trapiuose pėdsakuose geriau pajusime gyvą
M. K. Čiurlionio kūrybos dvasią, Jo įkvėpimo šaltinius.
Paroda buvo eksponuojama mokyklos I aukšto ir Dailės skyriaus I aukšto foje

2018 09 01 – 2018 09 15
1–4 klasių Dailės skyriaus moksleivių piešimo ir kompozicijos darbų paroda „Žaisminga kūrybinė įvairovė".
Dailės darbų parodą parengė dailės skyriaus mokytojos: Vilija Starošienė ir Austė Jurgelionytė-Varnė.
Paroda buvo eksponuojama mokyklos I aukšto foje.


2018.05.25 – 2019.01.31
11 ir 12 kl. moksleivių vitražų paroda „VASAROS SPALVOS"
Mokytojas ir kuratorius Vincas Matonis.
Paroda buvo eksponuojama mokylos dailės skyriaus I aukšto foje.


P. Cvirkos g. 35, Kavarsko m.

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE

Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis