Svetaines struktura
2018-12-09

Apie biblioteką

2018-10-04

top logo

BIBLIOTEKA

            Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokyklos biblioteka - integruotas informacinių technologijų ir švietimo centras, atitinkantis mokyklos viziją ir misiją.

            Bibliotekai priklauso abonementas (uždaras natų fondas) bei skaitykla (grožinės literatūros fondas ir 14 kompiuterizuotų darbo vietų, skirtų moksleiviams ir mokytojams). Bibliotekos fondai sudaryti atsižvelgiant į mokykloje vykdomą veiklą:

    Bendrasis (metodinė literatūra; programinė grožinė literatūra; užsienio kalbos vadovėliai; papildomos mokymo priemonės);
    Dailės (enciklopedijos; žinynai; meno albumai; dailininkų biografijos; reprodukcijos). Didžioji dalis dailės tematikos dokumentų yra dailės skyriaus skaitykloje.;
    Muzikos (fortepijono; styginių instrumentų; pučiamųjų instrumentų; mušamųjų instrumentų; choro; vokalo specialybių natos; metodinė literatūra ir kt.);
    Baleto (metodinė literatūra; teatro;  modernaus ir klasikinio šokio literatūra; operų ir operečių klavyrai ir kt.).

            Nuo 2003 balandžio mėnesio bibliotekoje eksperimento būdu buvo įdiegta mokyklų bibliotekoms skirta informacinė sistema RUNA (2004 metais pervadinta MOBIS - mokyklų bibliotekų informacinė sistema). Tęsiamas natų fondo tvarkymas ir skaitmeninimas, intensyviai dirbama su MOBIS programa (šiuo metu kataloge yra 30581 įrašas), vyksta paruošiamieji darbai siekiant įdiegti elektroninę skaitytojų aptarnavimo sistemą.


            2005 m. biblioteka įsikėlė į naujas patalpas. Buvo įrengta skaitykla, kurioje sukurta 14 kompiuterizuotų darbo vietų. Skaitykloje veikia grožinės literatūros fondas, skirtas pradinių ir vyresnių klasių moksleiviams. Šiame fonde rasite įvairių grožinės literatūros leidinių, taip pat mokslinės literatūros: žinynų, žodynų, enciklopedijų. Skaitykloje organizuojami renginiai, skirti skaitomumo skatinimui:  susitikimai  su rašytojais, knygų rinkimai, parodos ir kt.

            Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos biblioteka 2011 metais tęsia dalyvavimą Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) Švietimo aprūpinimo centras (ŠAC)  vykdomame projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas". Jo pagalba atnaujinta ir modernizuota bibliotekos skaitykla.

            Bendradarbiaujama su  Nacionaline M. Mažvydo biblioteka,  organizuojančia projektus „Bibliotekos pažangai", „Metų knygos rinkimai"  siekiant populiarinti šio projekto akcijas.

Jūs galite rasti visą naujausią informaciją apie biblioteką, leidinius, įvykius ir.....(dar daugiau:)). Užsukite į svečius Facebook'e

RėmėjaiKunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer


 Ponia Valdereza Lenktaitis 


karoso

 

 S.Karoso labdaros ir paramos fondas


15min-logo


UAB 15min


LRT kultura

 

LRT Kultūra