Svetaines struktura
2023-01-29

I Respublikinis Europos menų festivalis

2019-01-31

I Respublikinis Europos  menų festivalis
PRANCŪZIJA

NUOSTATAI

Jaunųjų atlikėjų festivalį organizuoja
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

  • Suteikti galimybę gabiam jaunimui reikštis viešoje erdvėje.
  • Skleisti Europos tautų meną ir kultūrą.
  • Plėtoti kultūrinio-švietėjiško muzikos ir menų mokyklų bendradarbiavimo galimybes.
  • Skatinti vaikus atskleisti savo kūrybinius gebėjimus.
  • Dalintis pedagogine metodine-praktine patirtimi.

LAIKAS IR VIETA

  • Festivalis vyks 2012 m. lapkričio 15-16 dienomis Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje.
  • Registracija lapkričio 15 d. 8.00- 10.00 val.
  • Festivalio pradžia 10 val.

Skaityti daugiau...

II respublikinis Europos menų festivalis

2019-01-31

II respublikinis Europos menų festivalis
LIETUVA

2014 metų sausio 25 d. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos koncertų salėje vyko jau II Europos menų festivalis, šį kartą skirtas Lietuvai. Šio festivalio tikslas - skleisti Europos tautų meną ir kultūrą, skatinti jaunimą atskleisti savo kūrybinius gebėjimus, plėtoti kultūrinio - švietėjiško muzikos ir menų mokyklų bendradarbiavimo galimybes. Išskirtinis festivalio bruožas – dviejų mūzų - muzikos ir šokio samplaika. Atidarymo metu skambant M. K. Čiurlionio „Preliudui b-moll", kurį atliko A. Eidukonis (12kl.), šoko 9-os klasės baleto skyriaus mokinės (choreografė L. Bartusevičiūtė-Noreikienė).

Malonu pažymėti, kad prie šio renginio ženkliai prisidėjo Lietuvos kompozitorių sąjunga, gyvuojanti jau 73-ius metus. Ypatingus padėkos žodžius tariame šios sąjungos pirmininkei Zitai Bružaitei. Šiame renginyje sulaukėme svečių iš įvairių Lietuvos regionų - Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos, Garliavos meno mokyklos, Visagino Č. Sasnausko menų mokyklos, Šakių rajono meno mokyklos, Utenos muzikos mokyklos, Panevėžio V. Mikalausko menų mokyklos, Alytaus r. Meno ir sporto mokyklos, Švenčionių r. Švenčionėlių meno mokyklos ir Vilniaus m. Algirdo bei „Ąžuoliuko" muzikos mokyklų .

Festivalio metu skambėjo lietuvių kompozitorių - B. Dvariono, S. Vainiūno, V. Barkausko, B. Kutavičiaus, M. K. Čiurlionio, Z. Bružaitės, J. Andrejevo, V. Bagdono, F. Bajoro, A. Remesos, N. Galiamovos, K. Vasiliauskaitės, G. Kuprevičiaus, J. Švedo, J. Tallat-Kelpšos, V. Mikalausko, A. Kačanausko, L. Povilaičio, B. Gorbulskio, V. Baumilo kūriniai. Malonu, jog festivalyje girdėjome ne tik tradicinius instrumentus, kurie paplitę visose muzikos mokyklose, bet ir senuosius lietuviškus – tokius kaip kanklės ir lumzdelis. Dėkojame mūsų mokyklos mokytojams puikiai parengusiems mokinius šiam festivaliui: V. Lipniagovienei, J. T. Karosaitei, V. Geležiūtei, I. Vyšniauskaitei, N. Puišytei, E. Jelesinai, V. Kirvelytei, V. Prekerytei, A. Šikšniūtei, E. Jurkevičiūtei-Navickienei, Ž. Lisauskui ir A. Lipinskienei. Nuoširdūs padėkos žodžiai šio festivalio darbo grupei - scenarijaus autorei Marijai Grikevičiūtei, renginio vedėjoms Konstancijai Kerbedytei (10 kl.) ir Klementinai Venciūtei (9 k.).

Uždarymo metu visi dalyviai ir svečiai turėjo galimybę matyti trumpą, bet nuostabų filmą apie mūsų šalį „Skrydis per Lietuvą". Už šią galimybę dėkojame kompiuterių įrangos operatoriui Artūrui Paviloniui.

Uždarymą vainikavo B. Kutavičiaus „Lietuviškos variacijos", kurias atliko modernaus šokio specializacijos 9 -12 kl. mokiniai (repetitorė L. Puodžiukaitė-Lanauskienė) ir 6 -12 kl. choras (vadovas R. Gražinis).

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (muzika)
Eglė Čobotienė

 

 

Garsiame Berlyno elektroninės muzikos festivalyje - M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytojas ir kompozitorius Vytautas Jurgutis su grupe „DIISSC Orchestra“

2019-01-31

jurg

Sausio 24 dieną Vokietijos sostinėje jau 15-ąjį kartą startavo garsusis festivalis CTM, skirtas šiuolaikinei elektroninei eksperimentinei muzikai.

Šalia tokių elektroninės muzikos žvaigždžių, kaip „Mouse on Mars", Jamesas Holdenas, Marcellis Dettmannas, Carstenas Nicolai (alva noto), Robertas Henke, Frankas Bretschneideris, Mika Vainio ir kitų, festivalyje pasirodė ir lietuviai – keturių kompozitorių kolektyvas „DIISSC Orchestra”, gyvai atlikęs originalią programą „Venta”.

Šiais metais festivalio tema pasirinktas devizas „Dis Continuity“ – reiškiantis ir nuolatinę tąsą, ir atskirus dar gerai nepažintus elektroninės muzikos fragmentus.

Kolektyvas „DIISSC Orchestra “ – tai 2008 metais susikūręs keturių profesionalių kompozitorių (Jono Jurkūno, Antano Jasenkos, Martyno Bialobžeskio bei Vytauto Jurgučio) ansamblis, pristatantis ne tik savo, bet ir užsienio autorių muziką, dažnai ją originaliai remiksuojantis.

Muzikai atlikti grupės nariai dažnai pasitelkia diskų grotuvus, laikmačius, išmaniuosius telefonus, aparatūros trikdžius ir kitokias „žemąsias ir aukštąsias” technologijas. Kolektyvo kuriamos muzikos garsinis pagrindas – ambientas, triukšmai, įvairūs ritminiai dariniai, šiuolaikinės muzikos avangardas sujungtas su klubinės didžėjų estetikos garsais.

Kompozicija „D.O“, sukurta 2008 metais, o 2009 metais internetinės leidybinės kompanijos „Clinical Archives“ tokiu pačiu pavadinimu išleistas albumas Lietuvos kompozitorių sąjungos surengtuose „Geriausių 2008 metų kūrinių“ rinkimuose buvo pripažintas geriausiu elektroninės muzikos albumu, o internete publikuotą jo versiją per porą savaičių tuo metu parsisiuntė per 30 000 muzikos vartotojų visame pasaulyje.

Lietuvos kompozitorių sąjungos 70-ties metų jubiliejui kolektyvas paruošė programą „70+1”. Joje buvo panaudoti daugelio žinomų lietuvių kompozitorių kūrinių fragmentai, kurie atlikti naujame garsiniame šių dienų elektroninės muzikos kontekste.

„DIISSC Orchestra" programa „Venta" buvo pristatyta 2014 m. sausio 25 d. 22 val. HAU 2 salėje, Berlyne.

Plačiau galite skaityti http://www.lrytas.lt/pramogos/mp3/garsiame-berlyno-elektronines-muzikos-festivalyje-lietuviu-grupe-diissc-orchestra.htm#.UuliohB_uo0

ŠIUOLAIKINĖS MUZIKOS FESTIVALIS – KONKURSAS „ŠIMTMEČIO MUZIKA“

2019-01-31

Visa informacija - www.simtmeciomuzika.lt

Вся информация - www.centurymusic.lt

All information - www.centurymusic.lt

THE FIRST INTERNATIONAL FESTIVAL OF CONTEMPORARY MUSIC AND PIANO COMPETITION
''THE MUSIC OF THE CENTURY''

ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ
«МУЗЫКА СТОЛЕТИЯ»

PIRMASIS TARPTAUTINIS ŠIUOLAIKINĖS MUZIKOS FESTIVALIS – KONKURSAS
„ŠIMTMEČIO MUZIKA“

I. Bendroji  dalis:
1. Pirmąjį tarptautinį festivalį-konkursą „Šimtmečio muzika“, skirtą šiuolaikinei fortepijoninei muzikai ir įvairiems kameriniams ansambliams, 2014 m. organizuoja Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos kompozitorių sąjunga, Kosta Rikos Respublikos nacionalinis universitetas ir Aukštųjų menų institutas (Instituto Superior de Artes). 

2. Pirmasis tarptautinis festivalis - konkursas vyks Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje 2014 m. lapkričio 19-23 d.
3. Pirmasis tarptautinis festivalis – konkursas „Šimtmečio muzika“ skiriamas Vakarų Europos (Lietuva) ir Centrinės Amerikos (Kosta Rika) tarptautinių ir kultūrinių ryšių pažinimui bei plėtojimui.
II.Festivalio-konkurso tikslai ir uždaviniai:
4. Renginių tikslas – skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, apimantį dviejų kontinentų kultūrinę – muzikinę patirtį, kūrybos ir atlikimo meno sąveikoje sukurti aplinką pastoviems ir tvariems meno reiškiniams.
5. Uždaviniai:
 - supažindinti ir pristatyti jauniesiems atlikėjams aktualiausias šiuolaikinės muzikos tendencijas;
 - atskleisti ir plėtoti jaunųjų talentų atlikimo meno profesinius įgūdžius.
 - keistis ir dalintis naudinga informacija, skirtingų nacionalinių mokyklų kūrybine ir gerąja pedagogine patirtimi, metodinėmis priemonėmis.

Skaityti daugiau...

III-iasis Respublikinis Europos menų festivalis

2019-01-31

programa

 

Repeticijų tvarkaraštis Sausio 23d.

Dalyvių pasirodymai 

Čiurlionio fortepijoninės ir vargoninės muzikos festivalis „LIETUVIŠKA GAIDA“

2019-01-31

„LIETUVIŠKA GAIDA“
Čiurlionio fortepijoninės ir vargoninės muzikos festivalis

NUOSTATAI
Jaunųjų atlikėjų festivalį organizuoja Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

•    2015-ieji – kompozitoriaus ir dailininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio metai: minime 140-ąsias jo gimimo metines. Šia proga bus rengiamas Čiurlionio fortepijoninės ir vargoninės muzikos festivalis, kuriame kviečiami dalyvauti Lietuvos meno mokyklų ir konservatorijų fortepijono ir vargonų specialybės moksleivius bei studentus. Šis festivalis pažymės ir dvi pastarosios mokyklos sukaktis – mokyklos 70-metį bei Čiurlionio vardo suteikimo 50-metį.

LAIKAS IR VIETA

•    Festivalis vyks 2015 m. spalio 20 d. Nacionalinėje M.K. Čiurlionio menų mokykloje.
•    Registracija spalio 20 d. 8.00- 10.00 val.
•    Festivalio pradžia 10 val.

PROGRAMA

•    Festivalio programą sudarys 5 grupės Čiurlionio kūrinių:

1) Liaudies dainos ir liaudies dainų variacijos;
2) Preliudai iki 1904 m.;
3) Preliudai po 1904 m.;
4) Žanrinės pjesės (valsai, mazurkos, noktiurnai etc.);
5) Polifoninės pjesės (kanonai, fugos) ir vargoniniai kūriniai.

•    Dalyvis atlieka vieną kūrinį.
•    Dalyvių pasirodymo eilės tvarką nustato renginio organizatoriai.
•    Repeticijų laikas ir festivalio eiga bus paskelbti likus savaitei iki festivalio pradžios.

FESTIVALIO SĄLYGOS

•    Festivalyje gali dalyvauti Lietuvos meno mokyklų, gimnazijų ir konservatorijų fortepijono ir vargonų specialybės moksleiviai bei studentai.
•    Planuojama 35-40 dalyvių.
•    Festivalyje kūriniai negali dubliuotis. Jei sulauktume ne vieno to paties kūrinio pasiūlymo, remsimės pirmumo principu: į festivalio programą bus įtraukta pirmiau pasiūlyta kompozicija ir jos atlikėjas.
•    Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos moksleiviai pasiūlymus teiks tik po to, kai sulauksime kitų mokyklų ir konservatorijų pasiūlymų.
•    Paraiškas siųsti iki 2015 m. rugsėjo 20 d. adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .  
•    Kelionės ir maitinimo išlaidų festivalio rengėjai neapmoka.
•    Dalyviai bus apdovanojami dalyvių diplomais. Mokytojai – padėkos raštais.

FESTIVALIO ORGANIZATORIAI

•    Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla.

FESTIVALIO RĖMĖJAI

•    Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija

 

FESTIVALIO KURATORIAI

Romualdas Kondrotas, direktorius.
Eglė Čobotienė, direktoriaus pavaduotoja muzikiniam ugdymui.


FESTIVALIO KOORDINATORIAI

Vytautė Markeliūnienė, tel.: 8 682 04741
Vilija Geležiūtė, tel.: 8 614 93361
Dalia Vasiliauskaitė-Jucienė, tel.: 8 687 73679, el.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

FESTIVALIO BAIGAIMIEJI NUOSTATAI

•    Organizatoriams leidus festivalis gal būti filmuojamas, fotografuojamas bei transliuojamas per radiją ir televiziją.
•    Organizatoriai pasilieka teisę:

o    spausdinti su festivaliu susijusią informaciją;
o    nuotraukas skelbti Nacionalinės M.K. Čiurlionio mokyklos internetinėje svetainėje.

Dalyvio paraiška

Festivalis „Lietuviška gaida“

2019-01-31

gaida

Festivalio tvarkaraštis

IV Respublikinio Europos menų festivalio nuostatai

2019-01-31

IV Šalies Europos menų festivalis
ITALIJA
NUOSTATAI
Jaunųjų atlikėjų festivalį organizuoja
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI


• Suteikti galimybę gabiam jaunimui reikštis viešoje erdvėje.
• Skleisti Europos tautų meną ir kultūrą.
• Plėtoti kultūrinio-švietėjiško muzikos ir menų mokyklų bendradarbiavimo galimybes.
• Skatinti vaikus atskleisti savo kūrybinius gebėjimus.
• Dalintis pedagogine metodine-praktine patirtimi.
LAIKAS IR VIETA

• Festivalis vyks 2016 m. kovo 4 d. Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokyklos Šokio teatre.
• Registracijos ir festivalio pradžios laikas bus nustatytas atsižvelgiant į dalyvių skaičių (dalyviai bus asmeniškai informuoti).

PROGRAMA

• Atliekami tik italų kompozitorių kūriniai. 

• Dalyvių pasirodymo eilės tvarką nustato renginio organizatoriai.
• Repeticijų laikas ir festivalio eiga bus paskelbti likus savaitei iki festivalio pradžios.

FESTIVALIO SĄLYGOS 

• Festivalyje gali dalyvauti muzikos, menų mokyklų bei gimnazijų 7-19 metų visų specialybių moksleiviai (solistai ir kameriniai ansambliai).
• Kiekvienam pasirodymui skiriama iki 10 minučių. Rekomenduojama mokyklose organizuoti atrankas iki paraiškų pateikimo.
• Dalyvio mokestis: solistui - 15 EUR, kiekvienam ansamblio nariui- 7 EUR
Rekvizitai: Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, įmonės kodas 111966952,
T. Kosciuškos g.11, LT – 01100 Vilnius, sąskaitos Nr LT 57 7044 0600 0155 2624 (užrašant dalyvio vardą, pavardę „už menų festivalį“)
• Paraiškas siųsti iki 2016 m. vasario 20 d. adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
• Kelionės, apgyvendinimo ir maitinimo išlaidų festivalio rengėjai neapmoka.


Dalyviai bus apdovanojami dalyvių diplomais. Mokytojai – padėkos raštais.
Festivalio rėmėjai steigs specialius prizus.
FESTIVALIO ORGANIZATORIAI :
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla:
Direktorius, Romualdas Kondrotas
Direktoriaus pavaduotoja muzikos ugdymui Eglė Čobotienė, tel.: 867453451, el.paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Direktoriaus pavaduotoja baleto ugdymui Lina Puodžiukaitė-Lanauskienė, tel.: 867453465, el.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

FESTIVALIO KOORDINATORIAI

Ieva Janušauskaitė, tel.:867315543, el.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Marija Grikevičiūtė, tel.: 864024216, el.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Kristina Bečelytė, tel.: 867315602, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

FESTIVALIO BAIGIAMIEJI NUOSTATAI

Organizatoriams leidus festivalis gal būti filmuojamas, fotografuojamas bei transliuojamas per radiją ir televiziją.
Organizatoriai pasilieka teisę :
spausdinti su festivaliu susijusią informaciją;
o nuotraukas skelbti Nacionalinės M.K. Čiurlionio mokyklos internetinėje svetainėje, internetiniuose tinkluose, socialiniuose tinkluose.

DALYVIŲ PARAIŠKA

IV –asis šalies Europos menų festivalis(Italija)

2019-01-31

Europos men_festivalis_2016


PROGRAMA

REPETICIJOS ŠOKIO TEATRE

IV –asis šalies Europos menų festivalis(Italija)

2019-01-31

Kovo 4d. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Šokio teatre vyko IV-asis šalies Europos menų festivalis. Festivalio tikslas – skleisti Europos tautų meną ir galimybę gabiam jaunimui reikštis viešoje erdvėje. Jau ketvirtus metus vykstantis vestivalis šį kartą visą dėmesį skyrė Italijos kultūrai. Italija – didelis kultūros lopšys, kuris gali didžiuotis visame pasaulyje garsiais kompozitoriais, dailininkais, šokėjais, literatais. Bendradarbiaujant su Italų kultūros institutu festivalio dalyviai ir svečiai turėjo galimybę pasijusti lyg mažoje Italijoje. Kelionė po Italiją prasidėjo paskaita „Italijos istorijos, kultūros bruožai ir skirtumai“, lekt. Novella di Nunzio. Vėliau jaunieji muzikantai iš daugelio Lietuvos regionų pristatė Italijos klasikinės muzikos opusus, buvo eksponuojama mokyklos jaunųjų dailininkų parengta paroda skirta Italijos kultūrai, bei Šiaulių moksleivių namų neformaliojo ugdymo taikomosios dailės skyriaus Venecijos kaukių paroda „Ale Venecija“, o jaunieji šokėjai atliko choreografines kompozicijas inspiruotas Italijos meno. Jaunieji talentai, festivalio dalyviai buvo apdovanoti puikiomis Italijos instituto įsteigtomis dovanėlėmis.

Dalinamės akimirkomis iš IV-ojo šalies Europos menų festivalio (Italija)

V Šalies Europos menų festivalis

2019-01-31

Afisa

Europos menų festivalio programa

Repeticijos


V Šalies Europos menų festivalis
AUSTRIJA

 

NUOSTATAI
Jaunųjų atlikėjų festivalį organizuoja Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

• Suteikti galimybę gabiam jaunimui reikštis viešoje erdvėje.
• Skleisti Europos tautų meną ir kultūrą.
• Plėtoti kultūrinio-švietėjiško muzikos ir menų mokyklų bendradarbiavimo galimybes.
• Skatinti vaikus atskleisti savo kūrybinius gebėjimus.
• Dalintis pedagogine metodine-praktine patirtimi.

LAIKAS IR VIETA 

• Festivalis vyks 2018 m. vasario 14 d. Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokyklos Šokio teatre.
• Registracijos ir festivalio pradžios laikas bus nustatytas atsižvelgiant į dalyvių skaičių (dalyviai bus asmeniškai informuoti).

 

PROGRAMA

Atliekami tik austrų kompozitorių kūriniai.

• Dalyvių pasirodymo eilės tvarką nustato renginio organizatoriai.
• Repeticijų laikas ir festivalio eiga bus paskelbti likus savaitei iki festivalio pradžios.

 

FESTIVALIO SĄLYGOS 

• Festivalyje gali dalyvauti muzikos, menų mokyklų bei gimnazijų 7-19 metų visų specialybių moksleiviai (solistai ir kameriniai ansambliai).
• Kiekvienam pasirodymui skiriama iki 8 minučių. Rekomenduojama mokyklose organizuoti atrankas iki paraiškų pateikimo.
• Dalyvio mokestis: solistui – 15 EUR, kiekvienam ansamblio nariui – 7 EUR
Rekvizitai: Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, įmonės kodas 111966952,

T. Kosciuškos g.11, LT – 01100 Vilnius, sąskaitos Nr. LT 57 7044 0600 0155 2624 (užrašant dalyvio vardą, pavardę „už menų festivalį“)
• Paraiškas siųsti iki 2018 m. sausio 20 d. adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
• Kelionės, apgyvendinimo ir maitinimo išlaidų festivalio rengėjai neapmoka.


Dalyviai bus apdovanojami dalyvių diplomais. Mokytojai – padėkos raštais.
Festivalio rėmėjai steigs specialius prizus.

FESTIVALIO ORGANIZATORIAI:
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla:
Direktorius Romualdas Kondrotas
Direktoriaus pavaduotoja muzikos ugdymui Eglė Čobotienė, tel.: 867453451, el.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Direktoriaus pavaduotojas baleto ugdymui Eligijus Butkus, tel.: 868213226, el.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

FESTIVALIO KOORDINATORIAI:

Dalia Vasiliauskaitė-Jucienė, tel.:868773679, el.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Jonė Janiukštienė, tel.: 860105571, el.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Kristina Bečelytė, tel.: 867315602, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

FESTIVALIO BAIGIAMIEJI NUOSTATAI

Organizatoriams leidus festivalis gal būti filmuojamas, fotografuojamas bei transliuojamas per radiją ir televiziją.
Organizatoriai pasilieka teisę:
spausdinti su festivaliu susijusią informaciją; o nuotraukas skelbti Nacionalinės M.K. Čiurlionio mokyklos internetinėje svetainėje, internetiniuose tinkluose, socialiniuose tinkluose.

DALYVIŲ PARAIŠKA

Sugrįžimai

2019-01-31

af S18_-_04_03_-_Friedland_-_F

Sugrįžimai

2019-01-31

af S18_-_04_04_-_Friedland_Jope_-_F

Festivalio atidarymo koncertas

2019-01-31

SKMBT 28318110509020

Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis