Svetaines struktura
2023-01-29

Stojantiems į Muzikos skyrių

2013-03-28

MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į MUZIKOS SKYRIŲ
2012-2013 mokslo metams

Moksleiviai priimami į 1-10 klases.
Stojantieji į 1 muzikos skyriaus klasę laiko tinkamumo pasirinktai specialybei testą.
Testo pavyzdys
    
Stojančiųjų į vyresnes klases solfedžio reikalavimai

Stojamųjų egzaminų į vyresnes muzikos skyriaus klases metu mokiniai turi:
1.    padainuoti:
•    nežinomą vienbalsį muzikinį tekstą;
•    gamas, dermes;
•    intervalus, akordus ir jų sprendimus;
•    akordų junginį duota tonacija.
2.    užrašyti vienbalsį (dvibalsį) diktantą;
3.    atpažinti klausa konkrečius muzikos kalbos elementus, pvz. dermes, melodinius ir harmoninius intervalus, intervalų sprendimus, trigarsius ir keturgarsius akordus, jų jungtis ir sprendimus;
4.    pakartoti (rankomis suploti) pateiktą ritmo piešinį;
5.    atsakyti į elementarius muzikos teorijos klausimus.

SPECIALYBĖS REIKALAVIMAI

spec. fortepijonas
1.    Polifonija
2.    Etiudas
3.    Pjesė
4.    Stambios formos( variacijos, rondo, sonatos I arba II, III dalys) kūrinys
5.    Solfedžio žinių patikrinimas
styginiai
1.    Stambios formos kūrinys
2.    Dvi  skirtingo charakterio pjesės
3.    Nuo 9 kl.  2 d. polifonijos
4.    Solfedžio žinių patikrinimas
pučiamieji
1.    Gamų patikrinimas
2.    Etiudas (iš lapo)
3.    Dvi  skirtingo charakterio pjesės
4.    Solfedžio žinių patikrinimas

Choro dirigavimas
1.    Padainuoti dainą

2.    Balso patikrinimas

3.    Padiriguoti kūrinį, jei gali ( nuo 8 kl.)
4.    Pagroti fortepijonu kūrinį
5.    Solfedžio žinių patikrinimas

 

Stojantieji į styginių, pučiamųjų, choro  dirigavimo bei muzikos teorijos  skyrių vyresnes klases dar laiko bendrojo fortepijono egzaminą

Išsamesnę informaciją  pasirinktos specialybės klausimais Jums suteiks  direktoriaus  pavaduotoja muzikos skyriui  Eglė Čobotienė telefonu  8-674-53451
(Skambinti darbo dienomis ir valandomis)

Rėmėjai

Kunigas daktaras
Hans Friedrich Fischer

Karoso logo

 

Ponia Valdereza Lenktaitis